22. 4. proběhla první letošní Sobota pro veřejnost na naší terénní základně v Dolní Vidimi v Domě zaniklých řemesel. Celým dnem návštěvníky provedly naše 2 zkušené lektorky Jitka s Janou.

Počasí nám přálo a v chalupě si návštěvníci podávali dveře. Účastníci si zkusili péct placky na tálech, prát na valše, stloukat máslo, drátovat, příst, vyrábět provazy a prohlédli si roubenku s odborným výkladem. Do chalupy za námi zavítalo přes 30 účastníků.

V sobotu 27.5.2023 od 10 hodin srdečně zveme na entomologickou exkurzi po zahradě a nejbližším okolí chalupy. Budeme lovit, pozorovat a určovat jak luční hmyz. Také poklademe pasti s masem s budeme pozorovat masožravý hmyz. Exkurzí nás provede lektorka a entomoložka Mgr. Kateřina Dvořáková. V chalupě a na zahradě si zároveň v tento den můžete prohlédnout putovní výstavu ČSOP Rok konikleců.

Akce pro veřejnost v Domě zaniklých řemesel byly podpořeny Středočeským krajem.