V sobotu 11. 3. 2023 jsme se spolu s početnou skupinkou dobrovolníků sešli v 11:00 u malé vodní elektrárny Obříství. Odtud společně začal náš úklid přírodní rezervace podél břehu Labe, jehož trasa nakonec byla dlouhá kolem 4 km. Čím dále se v rezervaci jde, tím více odpadků se tam vyskytuje.

I přes nepřízeň počasí, které bylo chladné a větrné proběhla úklidová akce v přírodní rezervaci Úpor-Černínovsko úspěšně. Dokonce jsme viděli rozsáhlé porosty sněženek. Každý dobrovolník nasbíral nejméně 2 pytle odpadků. Přestože odpadků jsme nasbírali dost, byla to jen nepatrná část z celého nepořádku v rezervaci. Dobrovolníky akce bavila a přislíbili účast i na příštím úklidu. Odvoz pytlů po akci zajistila obec Obříství.

Děkujeme všem zúčastněným za pomoc! Akce proběhla v rámci kampaně Ukliďme Česko.