Den dětí jsme kvůli jarním záplavám oslavili až 14. září. Byl součástí společné trojoslavy k 835. výročí první zmínky o obci Modřany a 110. výročí Sboru dobrovolných hasičů v Cholupicích. Oslava proběhla na oddechové louce u Vltavy, u ulice U Soutoku v Komořanech.

Akce byla určena hlavně pro děti, pro které byly připraveny soutěže a úkoly, za jejichž splnění sbíraly razítka i sladké odměny a nakonec za splnění všech úkolů dostaly velkou odměnu. Navíc mohly dát kartičky se splněnými úkoly do losování o ceny.

Stánek Ekoporadny Praha a Ekocentra Koniklec nabídl informace hlavně k problematice využívání dešťové vody v domácnosti.

Na našem stánku děti řešily možnosti využívání dešťové vody doma či na chalupě. Také hledaly rozdíly mezi obrázky s domem obklopeným zelení a domem s vybetonovaným okolím a jejich rozdílnými vlivy na koloběh vody. Starší děti si navíc puzzle s koloběhem vody zkusily poskládat. Některé děti skládaly model kořenové čistírny odpadních vod.

Zatímco děti řešily úkoly, mohli si dospělí prohlédnout informační letáky k problematice.

Hned vedle nás měli stanoviště policisté a dětem se velmi líbilo spouštění houkačky a megafonu. Další velmi oblíbená disciplína byla trefa hasičskou stříkačkou na maketu hořícího domu.