Ekocentrum Koniklec ve spolupráci se společností Holcim (Česko), a. s. už třetím rokem uspořádalo Den Země v Prachovicích. Akce se konala ve čtvrtek 24. dubna pro zhruba 150 dětí z okolních základních škol. Žáci 5. a 6. ročníků ze škol v Prachovicích, Bojanově, Třemošnici, Ronově nad Doubravou, Seči a Heřmanově Městci se střídali na stanovištích s bohatým ekologicky zaměřeným programem. Tématy Dne Země 2014 byly obnovitelné zdroje energie, předcházení vzniku odpadu a ochrana fauny a flory. Program se dětem i pedagogům moc líbil a počasí se vydařilo.