Letošní oslava Dne Země se v Modřanech konala již po třiadvacáté. S termínem jsme oficiální datum oslavy Dne Země maličko předběhli. Namísto 22. dubna jsme se sešli již v sobotu 12. dubna v areálu Freestyle Parku. Oslavu pořádala městská část Praha 12 ve spolupráci s Ekocentrem Koniklec.

Letošní ročník byl inspirován Mezinárodním rokem rodinných farem, který pro rok 2014 vyhlásila OSN. Počasí nám přálo a dobré rozpoložení vyzařovalo ze všech přítomných.

Jako každý rok, i tentokrát připravilo Ekocentrum Koniklec několik stánků s aktivitami pro děti. Společným tématem byl cyklus: pěstování – produkce – nakupování – konzumace – odpady. Děti si mohly vyzkoušet mletí obilí, zjistily, co všechno patří na zdravý talíř, z jaké dálky se k nám dováží ovoce a každý si mohl zasít čočku nebo osení do květináčku. Po absolvování celkem 8 stánků s aktivitami získaly děti na devátém stánku pamětní list, drobnou odměnu a lístek do závěrečné tomboly.
Bohatý byl i program na podiu. V úvodu promluvili zástupci MČ Praha 12 a MHMP. Následovalo vystoupení dětských hudebních souborů ZŠ prof. Švejcara Sluníčko a Mráček.
Program pokračoval rozhovorem s mluvčí Asociace soukromého zemědělství ČR, paní Šárkou Gorgoňovou. Přítomní se tak dozvěděli, proč jsou malé rodinné farmy důležité pro přírodu i společnost. Hned poté nám paní Lucie Čápová z farmy Čapí letka prozradila, jaké to je mít rodinnou farmu.

Po divadelním představení O včelách a včelaři, které předvedli herci z Ekodomova, následovaly rozhovory další. Paní Magda Sedmiková seznamovala přítomné s významem regionálního značení produktů. Dalšími hovořícími byly zástupkyně komunitních zahrad – Kuchyňka v Troji – Hana Vacková a Zebra v Braníku – Kristina Papoušková. Hosté se dozvěděli, že pěstování vlastní zeleniny je možné i v Praze – například v těchto komunitních zahradách. Pásmo rozhovorů uzavřela představitelka Semilské pekárny, která si před ani po vystoupení nemohla stěžovat na nedostatek zákazníků.

Druhou polovinu oslavy zpříjemnila návštěvníkům kapela Živá Huba.

Doprovodné stánky byly různorodé – od ukázek řemeslné výroby, přes prodej farmářských výrobků, ukázku života včel v úle až po drobné chovatele s králíky a slepicemi. Nechyběl ani stánky, kde se prezentovala ZŠ T.G.Masaryka Praha 12.
Závěrečného slova a losování tomboly se ujala Dagmar Koucká z Ekocentra Koniklec a tři výherci z dětských řad obdržely náruč plnou darů z MČ Praha 12.Den Země se vydařil, počasí nám přálo a z celé akce vyzařovala pohodová atmosféra. Více takových!