Hlavní město Praha pořádá v dubnu informačně vzdělávací akci pro veřejnost zaměřenou na ochranu životního prostředí v přírodních lokalitách Obory Hvězda, V Královské oboře Stromovka a v Riegrových sadech.

Akce se koná v těchto dnech:

  • 20. 4. 2016 – obora Hvězda (prostranství před Letohrádkem Hvězda)
  • 26. 4. 2016 – Královská obora Stromovka (u bývalé Šlechtovy restaurace)
  • 27. 4. 2016 – Riegrovy sady (za restaurantem Park Cafe)


Na všechny bude čekat mnoho zajímavostí, informačních materiálů; pro děti vědomostní soutěže a hry pod vedením zkušených lektorů z Ekocentra Koniklec. Téma recyklace se objeví i na plátně, děti uvidí, jak fungují různé zdroje energie. Seznámí se blíže s úlohou veřejné zeleně ve městě.

K vidění bude vystoupení živého pejska a popovídání si o tom, jak o zvířátka správně pečovat.

Občané se budou moci v uvedených dnech vždy od 9:00 do 17:00 hodin seznámit na informačních stáncích nejen s chráněnými územími hlavního města, ale i s problematikou ochrany životního prostředí v Praze. Názorná ukázka piktogamů (symbolů označení) na obalech výrobků, sběrných nádob a příslušné svozové techniky přiláká nejen děti. Nebude chybět ani barevná velkoplošná mapa „Praha a odpady“ s konkrétním uvedením dvorů, provozů na zpracování odpadů a kontaktů na ně.

Dalším tématem bude osvětlení pojmu zdravá strava a přínos luštěnin pro lidské zdraví.

Bohatý program pro děti a dospělé připravil odbor ochrany životního prostředí ve spolupráci se společnostmi Pražské služby, a.s., EKOKOM a.s., kolektivní systémy (Asekol a.s., Elektrowin a.s., Ekolapm, s.r.o. a Ecobat, s.r.o.), Lesy hl. m. Prahy, Komwag, podnik čistoty a údržby města, a.s. a městskými částmi Prahy 2, 6 a 7.

Technické zázemí této třídenní kampaně zajistí svozová společnost Pražské služby a.s..

„Jsem ráda, že město po přijetí Plánu odpadového hospodářství na dobu 2016-2025 může veřejnosti představit celý systém sběru a recyklace i touto netradiční a hravou formou. Materiály k problematice odpadů, veřejné zeleně, vody a využití energie jistě zaujmou nejen děti, ale i jejich rodiče. Novinkou a přídavkem je letos oslava Mezinárodního roku luštěnin. I já jsem zvědavá, jaké druhy luštěnin budou moci děti poznávat a zda mi řeknou, že je alespoň ochutnaly,“ řekla Jana Plamínková radní hl. m. Prahy.

 

Více informací naleznete na Portálu životního prostředí hlavního města Prahy.