V návaznosti na úspěch akce Den Země v Prachovicích uspořádalo Ekocentrum Koniklec ve spolupráci se společností Holcim (Česko), a. s. Den Dětí v Dobříni. Akce proběhla 5. června pro zhruba 160 dětí z okolních mateřských a základních škol. Děti z mateřských škol v Dobříni, Bechlíně a Předoníně a žáci 1. – 5. tříd ze škol v Bechlíně a Bezděkově se zúčastnili bohatého programu zaměřeného na ekologické vzdělávání na téma ochrana lesů, třídění a recyklace odpadu, koloběh vody, pitná a dešťová voda a její využití, obnovitelné zdroje energie, domácí ekologie a poznávání zvířátek dle stop.