Pražský mokřad Na Beránku spravovaný naším pozemkovým spolkem ČSOP Koniklec dlouhodobě hostí již několik významných druhů rostlin. Můžeme zde najít například v Česku silně ohrožený kosatec sibiřský, vrbu rozmarýnolistou či ostřici Hartmannovu. Do této trojce v Praze téměř vyhynulých a regionálně velmi významných druhů můžeme nyní přidat také čertkus luční (Succisa pratensis).

Tato vytrvalá rostlina je ekologicky velmi významná, a to především díky své roli ve vývoji jednoho z nejohroženějších motýlů Evropy – hnědáska chrastavcového, který si na spodek listů čertkusu klade na začátku léta svá vajíčka. Na čertkus luční je tudíž vázána existence i tohoto motýla a je v zájmu nejen ochránců přírody oba tyto druhy ve volné přírodě zachovat a obnovit jeho populace na životaschopné.

Lokalita pražského mokřadu Na Beránkusloužídíky výskytu zmíněných druhů jako zdroj semen pro záchranné kultivace ohrožených druhů.Záchranné kultivace by mohly následně sloužit k případnému navrácení původních či blízkých genotypů, které mají původ v Praze.

Jsme proto velmi rádi, že právě námi spravovaný mokřad plní roli významného pražského refugia jedinečných druhů rostlin.