Klíněnka jírovcová (Cameraria ohridella) dokáže zničit až 75 % listí jírovce a tím snížit jeho asimilační schopnost o 30–40 %. Klíněnka přezimuje jako kukla v opadaném listí jírovce a na jaře (cca v dubnu) pak vylézají jako dospělci z napadaného listí.

Pro eliminaci klíněnky jírovcové byly testovány pesticidy, ty však nezasáhnou pouze klíněnku, ale také další hmyz, jako například včely a jiné opylovače jírovců. Ačkoliv klíněnka napadá listí těchto stromů, neohrožuje strom na životě a použití pesticidů tedy způsobuje více škody než užitku. Na trhu se dále dají sehnat feromonové lapače, které pomáhají k zjištění výskytu a početnosti tohoto škůdce. Tyto feromony se šíří vzduchem do vzdálenosti až několika kilometrů (v ideálních podmínkách). Při velkoplošném výskytu dokážeme z pastí určit lokální rozložení výskytu klíněnky. Lapače jsou tedy vhodnou pomůckou pro zjišťování stavu populací klíněnky jírovcové a v oblastech, kde se tento hmyz vyskytuje v menších počtech, mohou snížit úspěšnost rozmnožování, nejsou však vhodným nástrojem pro velkoplošnou likvidaci tohoto škůdce.

Shrab spadaného jírovcového listí během podzimu a zimy je nejlevnější a nejúčinnější cesta v boji s klíněnkou, shrabané listí je nutné buď spálit, nebo pokud není spalování povoleno, ponechat v uzavřeném pytli až do následujícího července a tím zničit kukly, které se v listí nacházejí, a tím předejít opětovnému napadení stromu dospělci. Tato metoda je zároveň nejšetrnější k životnímu prostředí. Jiné metody boje s klíněnkou jírovcovou zatím nebyly objeveny, shrab jírovcového listí tedy nadále zůstává tou nejúčinnější metodou, jak proti klíněnce bojovat.

Obrázek 1 Jírovec napadený klíněnkou (Zdroj: flickr.com)

Seznam zdrojů:

https://www.forestresearch.gov.uk/tools-and-resources/fthr/pest-and-disease-resources/horse-chestnut-leaf-miner-cameraria-ohridella/

https://www.skudci.com/klinenka-jirovcova

https://www.rhs.org.uk/biodiversity/horse-chestnut-leaf-mining-moth