01/71 ZO ČSOP Koniklec zrealizovala od 1. ledna do 31. prosince 2014 pro žáky mateřských, základních a středních škol 254 ekologických výukových programů, celkem pro 3 785 dětí a žáků (6 812,75 účastníkohodin), z toho 124 pro děti mateřských škol (1 380 účastníků, 1 517,5 účastníkohodin), 91 pro žáky prvního stupně ZŠ (1 682 účastníků, 3 538 účastníkohodin), 37 pro žáky druhého stupně ZŠ (702 účastníci, 1 704,75 účastníkohodin) a 2 pro žáky SŠ (21 účastník, 52,5 účastníkohodin).

Z celkového množství se uskutečnilo 51 programů v terénu a 203 programů v interiéru. V tomto roce bylo vytvořeno 5 nových venkovních programů pro děti z MŠ v rámci cyklu Bádání v zahradě: „Zahrada plodí“, „Zahrada se chystá ke spánku“, „Zahrada spí“, „Zahrada se probouzí“ a „Zahrada kvete“, 3 nových terénních programů pro děti z MŠ: „Třešňovka všemi smysly“, „Lesem, nelesem Modřanské rokle“ a „Kunratický les pod lupou“. Nabídku terénních programů jsme rozšířili o 4 programy pro žáky 1. ročníků ZŠ: „Lesem, nelesem Modřanské rokle“, „Kunratický les pod lupou“, „Oáza přírody na Vyšehradě“ a „Třešňovka všemi smysly“ a o 1 nový program „Za ďáblickými draky“ pro žáky 3. – 5. tříd ZŠ. Pro žáky II. stupně ZŠ a nižších ročníků středních škol vznikl 1 nový program: „Kam se ztrácejí obojživelníci v Ďáblickém háji?“. Nabídku ekologických výukových programů jsme dále rozšířili o 4 vnitřní, 7 terénních a 5 kombinovaných programů pro žáky SŠ a vyšších ročníků víceletých gymnázií.

Došlo také k inovaci a aktualizaci některých terénních programů podle zpětných vazeb od žáků, lektorů a učitelů. Pro žáky 2. stupně ZŠ Jeseniova na Praze 3 proběhly programy a exkurze v rámci projektu Vodní škola. Programy byly v roce 2014 finančně podpořeny MHMP a MČ Praha 12. Více informací naleznete v sekci ekologické výukové programy.