Dutinoví pěvci jsou nedílnou součástí městských parků či zahrad a proto by měla být jejich podpora a ochrana zájmem celé společnosti. Tyto pěvce můžeme rozdělit na dvě části.

A to na druhy, kteří si mohou dutiny aktivně vytesat: datli, strakapoudi, sýkora parukářka, sýkora luční nebo ty, kteří jsou odkázány již na dutiny existující:sýkora modřinka, sýkora koňadra, brhlík lesní, rehek zahradní, či lejsci. Hlavně v jarním období hledají dutiny ve stromech k zahnízdění a vyvedení mladých. Bohužel tyto přírodní budky v našich parcích (z důvodu parkových úprav) velmi chybějí. Rozhodli jsme se proto vybudovat tyto náhradní apartmány sami. Již v loňském roce 2002 jsme začali realizovat projekt za finanční pomoci MČ, v parcích a sadech na Praze 3, bylo rozvěšeno 122 kusů budek v oblastech Vítkov, Židovské pece a vrch sv. Kříže.

Další lokalitou, kterou jsme chtěli pojmout byla oblast Balkánu, jelikož se i zde nachází poměrně velké množství zeleně. Typ budky je stále shodný a to sýkorník s vletovým otvorem 32 mm. Po dohodě s MČ Prahy 3 mohla začít další etapa výroby, která probíhala za použití zkušeností z let minulých v dílně ČSOP Koniklec, případně jako vhodný doprovodný environmentální program pro děti. Označit logem a číslem pro lepší identifikaci budek v terénu, rozmístění a zakreslení do podrobných map proběhlo ke konci měsíce listopad. Jako závěsný materiál byl použit roztažný plastový drát, což je metoda maximálně šetrná k dřevinám. Celkem tedy bylo rozmístěno v roce 2003 na lokalitě Balkán 50 nových ptačích obydlí. Projekt finančně garantoval Úřad městské části Prahy 3, poděkování patří i všem jednotlivcům, kteří se na projektu podíleli svou prací.