V minulém školním roce probíhal projekt na sedmi pražských školách. Žáci zkoumali okolí své školy z pohledu ovzduší, vody a zeleně. Naše metodika provádí pedagogy a jejich žáky jednotlivými tematickými okruhy a aktivitami, které se odehrávají uvnitř tříd, ale především venku, v okolí školy.

Po prozkoumání všech tří oblastí si žáci shrnou vše, co se dozvěděli a poté vypracují ve svých pracovních skupinách návrhy, jak by se dalo mikroklima v okolí jejich školy zlepšit.

Z „papíru“ se občas podaří přenést návrhy do praxe. V minulém školním roce se to s podporou městské části Praha 6 podařilo v Základní škole Antonína Čermáka. Žáci navrhli jako vylepšení v areálu školy výsadbu stromů, umístění nádrže na sběr dešťové vody a osázení altánku popínavými rostlinami. Vzhledem k výši finančních prostředků a efektivnosti dopadu jsme zvolili výsadbu stromů – žáci navrhli místa, kde dříve stromy stávaly nebo také tam, kde je postrádali. Výsadba proběhla 23. listopadu. Vysázeny byly s pomocí žáků školy tři stromy, vzrostlý platan a dvě ambroně.

Projekt pokračuje i ve školním roce 2022/2023 a nabízí účast jedenácti školám. Školy získají metodickou podporu, pomůcky k realizaci aktivit a asistenci našeho lektora. V letošním roce mají školy poprvé možnost realizovat navržená opatření v rámci jednoho projektu. Realizace byla doposud možná jen s finančními prostředky nad rámec projektu.

V projektu máme ještě volná místa, pokud se chcete zapojit, pište na marketa.hrncalova@ekocentrumkoniklec.cz. Informace naleznete také na webových stránkách www.mestodokapsy.cz.

Projekt Město do kapsy – mikroklima okolí školy ve školním roce 2021/2022 a 2022/2023 podpořilo hlavní město Praha.

Projekt a výsadbu stromů v roce 2022 podpořila Městská část Praha 6.