Letošní ročník Vodní školy probíhá v ZŠ Běchovice. Po tom, co žáci absolvovali trochu modifikovanou terénní exkurzi a vnitřní výukový program, mohlo se přejít k vyvrcholení projektu. Z každé třídy druhého stupně byli vybráni dva až tři zástupci, kteří třídu reprezentovali ve vodním týmu. Měli za úkol udělat audit spotřeby vody ve škole a navrhnout zlepšení.

Šesťáci měřili spotřebu vody při mytí rukou na záchodech, sedmáci počítali rostliny ve škole a vymýšleli, jestli by se daly zalévat jinou vodou než kohoutkovou. Osmáci vyplňovali dotazník s paní uklízečkou a vymýšleli, jestli by se dalo změnit využívání vody při úklidu školy. Deváťáci zase zpovídali paní kuchařky a promýšleli lepší využití vody v kuchyni a jídelně.

Z výsledků auditu vzešly návrhy na opatření, o nichž zástupci tříd a pedagogického sboru hlasovali, vítězná opatření šla do hlasování pro celý druhý stupeň. Vybíralo se z následujících návrhů:

1) nádrž na dešťovou vodu,
2) perlátory,
3) dvojité splachování WC,
4) automatická baterie.

Vítězná opatření budou následně nainstalována ve škole. Některé návrhy se nedostaly do ankety, ale vyvolaly diskusi a možné projednání s ostatními žáky a pedagogy. Jednalo se o objednávání polévek a hlavního jídla zvlášť a tím snížení počtu nesnězených polévek a o sdílení kelímku při výtvarné výchově.

O instalaci a vítězném návrhu Vás budeme informovat.