V areálu Odborného učiliště pro žáky s více vadami, K Nouzovu 308, Praha 4, jsme vybudovali akumulační nádrž na dešťovou vodu, která bude sloužit k zavlažování výukových ploch včetně vertikální zahrady. Dešťová voda je odváděna ze střech učiliště potrubími do akumulační nádrže o objemu 4,9 m3. Dojde tím k výraznému ušetření pitné vody.