Letos to nebylo poprvé, co průběh tradičního Trojského dne zkomplikovaly povodně. Počasí však nakonec samotné akci přálo. Do areálu kempu TJ Sokol Troja si přišlo sobotní odpoledne 22. 6. 2013 užít asi 200 dětí a dospělých.

Na většině stanovišť na děti čekaly převážně tělovýchovné soutěže. U stánku Ekoporadny Praha si návštěvníci mohli zpestřit program hrami zaměřenými na hospodaření s vodou v domě i v krajině. Děti se dozvěděly, jak funguje malý a velký vodní cyklus, na co v domácnosti stačí použít dešťovou vodu a co je to kořenová čistírna odpadních vod. Tato témata zaujala i dospělé, kteří přítomnému poradci kladli řadu dotazů.

Věříme, že pokud každý přispěje ke stabilizaci vodního režimu krajiny svým dílem, třeba i díky informacím získaným na podobných akcích, přispěje to k eliminaci extrémních klimatických jevů, jako jsou právě nedávné povodně.