Projekt Vodní škola, který je zaměřen na rozvoj environmentální gramotnosti žáků v oblasti úspor pitné vody a hospodaření s dešťovou vodou a na ekologizaci provozu školy v téže oblasti prochází ve školním roce 2022/23 již 9. ročníkem. Žáci nejprve absolvují terénní a vnitřní ekologické výukové programy a poté „vodní tým“ vybraných žáků udělá audit vody ve škole a na školním pozemku, identifikuje problematická místa a navrhne „modrá“ či „modrozelená opatření“ na jejich zlepšení. Návrhy projdou hlasováním žáků a učitelů a ty nejlepší jsou poté zrealizovány.  

Tento školní rok se projektu účastní 4 třídy ze ZŠ Radlická na Praze 5. V podzimních měsících se uskutečnily terénní části programů. Šesťáci jeli do Muzea pražského vodárenství, kde zjistili, jak probíhá úprava pitné vody. Sedmáci se prošli po nedalekém lesoparku Cibulka, kde si vyzkoušeli lovení vodních bezobratlých.

Osmáci se vydali na Anděl, kde navštívili zelenou střechu v OC Nový Smíchov a ve vnitrobloku Andel´s hotelu. Po cestě měřili termokamerou různé povrchy a také zkoumali propustnost jednotlivých povrchů ve městě. Deváťáci se letos na žádost paní učitelky vydali na exkurzi do bytového domu Botanica v Jinonicích, který využívá šedou vodu na splachování WC.  Zrecykluje tak 26% spláchnuté vody. Projekt bude pokračovat po novém roce vnitřními programy.

Projekt Vodní škola probíhá za finanční podpory Hlavního města Prahy.