Hola hola, v letošním školním roce probíhá již 7. ročník projektu Vodní škola! Letos spolupracujeme pouze s jednou menší, ale o to víc motivovanou školou – ZŠ Běchovice. Školní rok 2020/2021 nezačal nejšťastněji a již v září se o slovo přihlásila druhá a silnější vlna epidemie Covid. Proto v září mohly proběhnout pouze dvě ze čtyř tradičně probíhajících exkurzí. Do ČOV jsme s deváťáky raději nevyrazili kvůli možnému riziku nákazy z výkalů a Muzeum pražského vodárenství jsme s 6. třídami zatím také vynechali kvůli příliš dlouhé cestě MHD. O to víc jsme si užili exkurze pro 7. a 8. třídy, které šly zrealizovat v blízkosti školy.

Se sedmáky jezdíme v rámci Vodní školy standardně do Modřanských tůní, to by ale bylo pro běchovické žáky hodně z ruky a v současné době je lepší se cestování MHD pokud možno vyhnout. Proto jsme se přizpůsobili aktuální situaci a přivezli tůně do Běchovic, resp. program jsme mírně upravili a udělali z něj putovní program zaměřený na vodu a vodní bezobratlé, jenž lze udělat v blízkosti školy v okolí, které je žákům blízké.

S 8. třídou jsme se prošli po širším okolí školy a ukázali si příklady dobré a špatné praxe s hospodařením s dešťovou vodou ve městě. V rámci té dobré praxe jsme navštívili např. zelenou střechu na stanici metra Černý Most nebo krásně zrevitalizovaný suchý poldr Čihadla.

Zbylé dvě exkurze plánujeme na jarní měsíce a nyní čekáme, jak se situace vyvine, abychom mohli začít s vnitřními výukovými programy na téma voda. Snad se epidemie brzy přežene a žáci se v listopadu vrátí zpět do školních lavic. Těšíme se na další pokračování.

Projekt Vodní škola probíhá za finanční podpory Hlavního města Prahy.