Letní prázdniny a doba dovolených se nezadržitelně blíží, ale léto uteče jako voda, a tak si již nyní můžete zapsat do diáře datum 10. konference o ekovýchově v Praze, která se uskuteční 17. října 2019 v hotelu Artemis Praha.

Pořadatelem akce je již tradičně Hlavní město Praha!

REGISTRACE BUDOU SPUŠTĚNY 2.9.2019


A co se bude dít?

Věříme, že se s vámi potkáme na 10. konferenci o ekovýchově v Praze, kde se společně zaměříme na komunikaci environmentálních témat veřejnosti a dětem, ekopsychologii a také si představíme nejnovější strategie adaptace Prahy na změnu klimatu.

Co nás čeká?

Mnoho inspirativních osobností, příkladů z praxe, panelová diskuze, networking a veletrh poskytovatelů ekovýchovy.

S kým se na konferenci můžete potkat?

JAN KRAJHANZL / zásady komunikace, ekopsychologie
TOMÁŠ CHABADA / jací jsou Češi a jak je motivovat k chování šetrnějšímu k životnímu prostředí
JUDITA NECHVÁTALOVÁ / jak neprvoplánově komunikovat ekologická témata
JAN ČINČERA / co je a není EVVO (environmentální vzdělávání, výchova a osvěta) na školách
TEREZA LÍBOVÁ / komunikace Strategie adaptace hl. m. Prahy na změnu klimatu
PETR HOLÝ / systém a koncepce EVVO v Praze

V odpoledním čase se setkáte s mnoha zajímavými příklady dobré praxe
a konferenci završí shrnující panelová diskuze.

Kompletní program konference bude brzy zveřejněn.