Dne 12. 12. 2012 se v prostorách Odborného učiliště pro žáky s více vadami, obor zahradnické práce, uskutečnil seminář o hospodaření s dešťovou vodou a vertikálních zahradách.

První část tvořil obecný výklad, druhou pak živá diskuse o možnostech konkrétních řešení pro budovu učiliště. Asi 20 učňům, zástupcům vedení učiliště i pedagogům, paní místostarostce Tylové, panu Tataiovi a dalším hostům přednášeli Zuzana Klusová a Ondřej Nehasil. Výstupy ze semináře byly využity při tvorbě projektových záměrů pro grantové řízení MHMP. Seminář proběhl za podpory MČ Praha 12.