Voda hýbe světem – tak zní heslo letošního Ekofestivalu, který bude na náměstí Míru probíhat 10. 9. mezi 10:00 a 19:00. Kromě stanovišť více než 25 neziskových organizací budete moci navštívit také stánek Ekoporadny a Ekocentra Koniklec. Od zkušeného poradce se zde budete moci dozvědět mnoho zajímavého, zvláště z oblasti hospodaření s dešťovou vodou, úspor energií v budovách a ekologického stavitelství.  Pro děti budou připraveny zajímavé hry, při nichž se i ony dozvědí, jak správně hospodařit s dešťovou vodou.
Těšíme se na vaši návštěvu!