16. 12. 2015 vyvrcholil projekt Vodní škola i na FZŠ Umělecká a došlo k předání certifikátu s titulem Vodní škola panu řediteli Mgr. Bohumil Kettnerovi a paní učitelce Mgr. Alici Vlachové, která projekt na škole koordinovala. U předání samozřejmě nemohli chybět ani zástupci jednotlivých tříd 2. stupně, kteří tvořili skupinu dobrovolníků navrhující opatření na úsporu pitné vody ve škole. Ekocentrum Koniklec tímto všem moc děkuje za spolupráci.