Programy na Kokořínsku, které nabízíme, vám umožní nahlédnout pod „Pokličku“ přírodním tajům a záhadám. Utuží vaše znalosti a pokud jste schopni na chvilku zpomalit a zvolnit, objevíte krásy pískovcových skal, inverzních údolí a mokřadních společenstev.

Můžete si hrát s bahnem a opravit roubenku pomocí starodávných technik.
Můžete, tak jako někteří před vámi, zažít velký AHA moment:  WOW. Tvaroh se dá udělat v kotlíku na ohni!

Návštěva Kokořínska s Koniklecem je autentický zážitek, který vám ukáže, jak moc jste se odpoutali od přírody, zda zvládnete déšť, vítr a nepředvídatelná úskalí. Je to dobrodružství.  Krom témat EVP, která jsou důvodem vaší návštěvy, můžete lehce zabloudit, což znamená objevit novou cestu, zdolat nepředpokládané stoupání a stát se nefalšovaným horolezcem. Můžete spadnout do potoka, ale budete mít spolužáka, který má sebou náhradní oblečení a navždy se stane vaším zachráncem. Nakonec zjistíte, že překážky vás v životě posunou dál a prověří soudržnost každé skupiny. A my se vám pokusíme ukázat, proč s přírodou nesoutěžíme a necháváme se jí vést.

Komentář účastnice: Jedním z nejhezčích výukových programů je pro mě Za tajemstvím pískovcových
skal, kde mě zaujala rokle Apatyka, která si udržuje nízkou teplotu, dokonce i v letních horkých dnech a díky tomu se zde vyskytují chladnomilné druhy. Také jsem zjistila, co způsobuje specifický tvar Pokliček. Je tím železo, které je obsaženo v horních částech pískovce a na rozdíl od písku na něj nepůsobí eroze. Velice mě také zaujalo, že bukvice a žaludy se dají jíst. 

O programy na Kokořínsku se stará „Kokotým“ Ekocentra Koniklec, jmenovitě Lenka, Jitka, Jana a Aneta.
Pokud byste i s vaší třídou chtěli mít neobvyklý zážitek, využijte naší nabídky a objednejte si kterýkoliv z nabízených programů!