V roce 2018 jsme s pomocí brigádníků, dobrovolníků a občanů shrabali celkem 332 pytlů listí jírovců napadeného klíněnkou jírovcovou v 18 vnitroblocích na Praze 3 během 32 jednotlivých hrabání!

Projekt na ochranu jírovců podpořila MČ Praha 3 a Hlavní město Praha. Děkujeme!