Kosení bylo provedeno ručním způsobem za pomoci pěti dobrovolníků organizace v červenci 2003, zkušebně zatím pouze na ploše odhadem asi 300 m2. Byla vybrána oblast přímo podél silnice a část stráně mezi keřovými porosty.
V dalších letech bude v kosení pokračováno a oblast sledována, zda zde dojde k výskytu vzácných druhů (v roce 2003 tento výskyt nezaznamenán).