V rámci „zelené“ certifikace budov BREEAM (Building Research Establishment Environmental Assessment Method) jsme byli požádáni firmou Arcadis CZ, a.s. o vytvoření nových hnízdních příležitostí v blízkosti budovy Crystal ve Vinohradské ulici.

Koniklec zde instaloval hned několik budek (konkrétně 8) pro různé ptačí druhy – např. sýkorníky nebo špačníky, které jsou určeny nejen pro sýkory a špačky, ale třeba i pro vrabce, brhlíky, lejsky, rehky, krutihlavy či strakapoudy. Cílem instalace budek je přilákat více druhů ptáků do pražského centra a obohatit tak místní biodiverzitu. Blízkost Vinohradských hřbitovů nabídne ptákům i dostatek potravních a dalších zdrojů. Dále jsme nainstalovali 8 hmyzích domečků pro různé druhy hmyzáků. Připravili jsme například krásný domek pro berušky, motýlí dům, čmelín, útočiště pro včely samotářky a několik hmyzích hotelů, které slouží několika druhům hmyzu.