V průběhu dubna a května 2013 vás opět zveme k návštěvě stánku informačně vzdělávací kampaně pro veřejnost. Akci pořádá  Magistrát hl.m. Prahy ve spolupráci s Ekocentrem Koniklec k příležitosti Dne Země.  Náš stánek můžete navštívit postupně ve 22 městských částech. Naši pracovníci ochotně odpovědí na dotazy k mnoha ekologickým tématům (odpady, voda, zeleň v Praze a mnoho dalších) a poskytnou letáky i jiné informační materiály.


Pro děti všech věkových kategorií jsou připraveny zábavné hry, jejichž prostřednictvím se děti seznamují s důležitostí životního prostředí a s podstatou jeho ochrany. Partnery kampaně, kterou financuje Magistrát hl. m. Prahy, jsou Pražské služby, a.s., AVE CZ, s.r.o. a IPODEC – ČISTÉ MĚSTO, a.s.