Po roční odmlce jsme opět pracovali hned na dvou zakázkách, jejichž cílem bylo zvýšit biodiverzitu vybraných lokalit.

Nová rezidence Čámovka v Čimicích dostala z kraje roku velký hmyzí hotel, ve kterém se zabydlí nejen samotářští blanokřídlí, ale i jiný užitečný hmyz. Na vzrostlé stromy okolo areálu jsme dále pověsili pět ptačích budek pro pěvce (špačníky a sýkorníky) a jeden sovník, ve kterém se může ubytovat puštík či kalous. Pro hmyz a ptáky jsme v blízkosti jejich nových obydlí instalovali i pítko, aby měli vždy dostatek tekutin.

Pro firmu Skanska jsme v nové rezidenci Čertův vršek v Libni na jaře vybudovali broukoviště, kde se bude líbit hmyzu a organismům vázaným na mrtvé dřevo. Pro ještěrky jsme na osluněném místě postavili suchou zídku, kde se budou moci vyhřívat i ukrýt před nepřítelem. Plazi se budou moci rozmnožovat či schovat před zimou v blízko umístěném kompostu, pro který jsme vyrobili ohrádku. Kompost také může sloužit jako tzv. hadník. Na strom v areálu jsme pověsili ptačí budku typu sýkorník a budku pro netopýry, která jim může sloužit jako letní úkryt.