V těchto dnech byl pěti obcím z každého kraje (v Praze pěti městským částem) doručen dotazník zabývající se jejich postojem k nakládání s dešťovou vodou. Na základě vyplněných dotazníků budeme následně obcím, které o aktivitu projeví zájem, poskytovat poradenství. Současně bude mít několik zástupců obcí možnost se zúčastnit dvoudenní exkurze za úspěšnými projekty do Berlína. Obdobnou aktivitu plánujeme i pro školy. Obce i školy z celé republiky se mohou do této aktivity rovněž samy přihlásit.

Ke stažení:

Průvodní dopis

Dotazník (pdf)