Je známo, že drobní motýli druhu klíněnky jírovcové se líhnou v několika periodách během roku. První líhnutí probíhá kolem dubna až května z vajíček, které samičky nakladou mezi cévní žilnatinu na svrchní straně listů. Každá samička je schopna naklást 20 až 40 vajíček, z nichž se po 2 až 3 týdnech vylíhnou larvy, které začnou na listech vytvářet typické hnědé cestičky. Jde o tzv. minování. Larvy se totiž živí 4 až 5 týdnů pletivem listu a poté se zakuklí. Po dalších 2 až 3 týdnech se vylíhnou dospělí motýlci. Ti žijí zhruba dva měsíce a starají se o zplození další generace.

Takhle vypadá celá první perioda života klíněnky a probíhá obvykle dvakrát až třikrát do roka. V závislosti na podnebí se však tento cyklus může opakovat až pětkrát, a to zejména v teplejších oblastech.

Co ale dělá klíněnka v zimě?
Dospělí jedinci zahynou, ovšem larvy dokáží přežít nízké teploty i zimní mrazy. Zakuklí se mezi žilnatinu kaštanových listů a po podzimním opadu stráví ve formě kukly chladné období na zemi, chráněné nejen svým obalem, ale také listím.

A právě tuto fázi vývinu klíněnky se v Ekocentru Koniklec snažíme eliminovat shrabem listí jírovců maďalů a jeho následným spalováním. Jde totiž o efektivní způsob, jak eliminovat počty klíněnek, které se vylíhnou opět na jaře.

Do projektu se můžete zapojit i vy. Pokud vás zajímá, jak můžete pomoci jírovcům maďalům a zlepšit jejich vitalitu, podívejte se na naše stránky zaměřené přímo na tyto drobné motýly www.klinenka.cz.