EkocentrumKoniklec | Vzdělávání a výchova | Ekologické výukové programy Praha | Základní školy a nižší ročníky víceletých gymnázií – Všechny programy

EKOLOGICKÉ VÝUKOVÉ PROGRAMY PRAHA ZÁKLADNÍ ŠKOLY A NIŽŠÍ ROČNÍKY VÍCELETÝCH GYMNÁZIÍ

1. stupeň ZŠ
2. stupeň ZŠ

Seznam použitých zkratek:
RVP PV – Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání
ČJL – Český jazyk a literatura
ČP – Člověk a příroda
ČS – Člověk a společnost
ČSP – Člověk a svět práce
ČZ – Člověk a zdraví

DV – Dramatická výchova
EV – Environmentální výchova
IKT – Informační a komunikační technologie
MJA – Matematika a její aplikace
OSV – Osobnostní a sociální výchova
VDO – Výchova demokratického občana
VMEGS – Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech
VV – Výtvarná výchova

všechny programy
vnitřní programy
venkovní programy
terénní programy
kombinované programy
ekoprogramové balíčky
objednávka

Přehled všech programů pro 2. stupeň základních škol

informace pro vás: 

PŘIJÍMÁME OBJEDNÁVKY NA ŠKOLNÍ ROK 2023/2024. PRO OBJEDNÁVKU VYUŽIJTE OBJEDNÁVKOVÉ FORMULÁŘE.

VNITŘNÍ PROGRAMY

Globální problémy Země

Záměr programu:  Žáci se dozvědí, jaké jsou hlavní globální problémy, jejich příčiny, důsledky a možná řešení. Uvědomí si, jak spolu problémy jednotlivých zemí souvisí a proč se dotýkají každého člověka.

více info v sekci vnitřní programy

Obsah vzhledem k RVP ZV: MJA, ČZ, ČS, ČP, DV, EV, OSV, VMEGS
Délka programu: 90 min. (2 vyučovací hodiny)/ 150 min. (3 vyučovací hodiny)
Cena: 70 / 80 Kč
Věková skupina: 8. – 9. ročník ZŠ
Kdy program probíhá: celoročně
Kde program probíhá:  školní učebna s internetem, dataprojektorem / interaktivní tabulí

Spotřeba, je opravdu potřeba?

Záměr programu:  Žáci si uvědomí, jak mohou sami svým chováním ovlivnit stav životního prostředí. Seznámí se se základními principy ekologicky šetrného spotřebitelského chování.

více info v sekci vnitřní programy

Obsah vzhledem k RVP ZV: ČJL, MJA, ČZ, ČS, ČP, ČSP, EV, OSV, VMEGS
Délka programu: 90 min. ( 2 vyučovací hod.) / 150 min. (3 vyučovací hod.)
Cena: 70 / 80 Kč
Věková skupina: 8. – 9. ročník ZŠ
Kdy program probíhá: celoročně
Kde program probíhá:  školní učebna s internetem, dataprojektorem / interaktivní tabulí

Stavitelé města III

Záměr programu: Žáci získají znalosti a dovednosti o tom, jaká adaptační opatření lze ve městě, kde žijí, dělat, a jak se mají oni sami chovat v případě negativních projevů klimatické změny (povodně, přívalový déšť, sucho, vysoké teploty, extrémní klimatické jevy – např. ledovka, vichřice).

více info v sekci vnitřní programy

Obsah vzhledem k RVP ZV: ČJL, MJA, IKT, ČZ , ČS, ČP, EV, OSV, VMEGS
Délka programu: 8 – 12 vyučovacích hodin (ve 2 dnech)
Cena: 120 Kč (až 220 Kč dle počtu vybraných aktivit)
Věková skupina: 6. – 9. třída ZŠ, nižší ročníky víceletých gymnázií
Kdy program probíhá: od 15. března do 15. listopadu (v závislosti na počasí)
Kde program probíhá: školní učebna, okolí školy

Voda a domácnost aneb Počítáme s vodou

Záměr programu:  Žáci si uvědomí vliv běžného života lidí na kvalitu a spotřebu pitné vody. Zamyslí se nad možnostmi nahrazení pitné vody v domácnosti vodou dešťovou.

více info v sekci vnitřní programy

Obsah vzhledem k RVP ZV: ČJL, MJA, ČZ, ČS, ČP, ČSP, EV, OSV, VMEGS
Délka programu: 90 min. (2 vyučovací hodiny)/ 150 min. (3 vyučovací hodiny)
Cena: 70 / 80 Kč
Věková skupina: 6. – 9. ročník ZŠ
Kdy program probíhá: celoročně
Kde program probíhá:  školní učebna s internetem, dataprojektorem / interaktivní tabulí

Voda a krajina aneb Sucho a povodně, jak na ně?

Záměr programu:  Žáci si uvědomí, jak mohou sami svým chováním ovlivnit stav životního prostředí. Seznámí se se základními principy ekologicky šetrného spotřebitelského chování.

více info v sekci vnitřní programy

Obsah vzhledem k RVP ZV: ČJL, MJA, ČZ, ČS, ČP, ČSP, EV, OSV, VMEGS
Délka programu: 90 min. ( 2 vyučovací hod.) / 150 min. (3 vyučovací hod.)
Cena: 70 / 80 Kč
Věková skupina: 8. – 9. ročník ZŠ
Kdy program probíhá: celoročně
Kde program probíhá:  školní učebna s internetem, dataprojektorem / interaktivní tabulí

Voda a město aneb Vodní architekti

Záměr programu:  Žáci pochopí význam vody v městském prostředí a souvislost mezi vodou, městskou zelení a mezoklimatem města.

více info v sekci vnitřní programy

Obsah vzhledem k RVP ZV: ČJL,MJA,ČZ, ČS, ČP, ČSP, EV, OSV, VMEGS
Délka programu: 90 min. ( 2 vyučovací hod.) / 150 min. (3 vyučovací hod.)
Cena: 70 / 80 Kč
Věková skupina: 8. – 9. ročník ZŠ
Kdy program probíhá: celoročně
Kde program probíhá:  školní učebna s internetem, dataprojektorem / interaktivní tabulí

Voda a svět aneb Velká objevná plavba

Záměr programu:  Žáci pochopí význam vody v městském prostředí a souvislost mezi vodou, městskou zelení a mezoklimatem města.

více info v sekci vnitřní programy

Obsah vzhledem k RVP ZV: ČJL,MJA,ČZ, ČS, ČP, ČSP, EV, OSV, VMEGS
Délka programu: 2 / 3 / 4 vyučovací hodiny
Cena: 70 / 80 Kč
Věková skupina: 8. – 9. ročník ZŠ
Kdy program probíhá: celoročně
Kde program probíhá:  školní učebna s internetem, dataprojektorem / interaktivní tabulí

Zero-waste aneb Kam kráčíš, odpade?

Záměr programu:  Žáci se seznámí s hierarchií s nakládáním s odpady, dozvědí se, co je to zero-waste a zopakují si, jak a proč třídíme odpady a jak probíhá jejich zpracování. Ve tříhodinové variantě si prohloubí také své prezentační dovednosti a kritické myšlení.

více info v sekci vnitřní programy

Obsah vzhledem k RVP ZV: ČJL, ČJS, TV, ČSP, DV, EV, OSV
Délka programu: 90 min. (2 vyučovací hod.)
Cena: 70 Kč
Věková skupina: 6.-9. ročník ZŠ
Kdy program probíhá: celoročně
Kde program probíhá:  školní učebna

VENKOVNÍ PROGRAMY

Ptačí budky do školy IV

Klíčový cíl: Žáci si vlastnoručně vyrobí ptačí budku ze dřeva, naučí se pracovat s nářadím. Žák se aktivně zapojí do ochrany volně žijících ptáků.

více info v sekci venkovní programy

Obsah vzhledem k RVP ZV: ČJL, ČZ, ČP, ČSP, EV, OSV, VMEGS
Délka programu: 225 minut 
Cena: 100 Kč
Věková skupina: 6. – 9. ročník ZŠ
Kdy program probíhá: březen – červen, září – říjen
Kde program probíhá: školní učebna + školní zahrada (v případě dobrého počasí celé na zahradě)

TERÉNNÍ PROGRAMY

Bezobratlí živočichové našich luk a lesů

Záměr programu: Žáci poznají běžné druhy různých skupin bezobratlých živočichů, způsob jejich života a význam v lesním ekosystému. Vyzkoušejí si různé metody lovu bezobratlých v lokalitě přímo u vaší školy a prozkoumají, co žije ve vaší blízkosti.

více info v sekci terénnní programy

Obsah vzhledem k RVP ZV: ČP, ČZ, ČSP, OSV, EV
Délka programu: 150 / 180 min.
Cena: 80 / 85 Kč
Věková skupina: 6. – 9. ročník ZŠ
Kdy program probíhá: duben – červen, září – říjen
Kde program probíhá: jakákoliv lokalita, kde je louka a les (lesík, lesopark atp.)
S sebou: pevná nepromokavá obuv, pláštěnka či nepromokavý oděv, propiska

Bezobratlí živočichové pražských lesů

Záměr programu: Žáci poznají běžné druhy různých skupin bezobratlých živočichů, způsob jejich života a význam v lesním ekosystému.

více info v sekci terénnní programy

Obsah vzhledem k RVP ZV: ČP, ČZ, ČSP, OSV, EV
Délka programu: 150 / 180 min.
Cena: 80 / 85 Kč
Věková skupina: 6. – 9. ročník ZŠ
Kdy program probíhá: duben – červen, září – říjen
Lokality:
Hostivařský lesopark, Kunratický les, lesopark Kamýk, Modřanská rokle, lesopark Cibulka, Obora Hvězda, Divoká Šárka, Ďáblický háj
S sebou: pevná obuv, pláštěnka či nepromokavý oděv, propiska

Cesta do hlubin lesoparku Kamýk

Záměr programu: Žáci poznají flóru a faunu lesoparku, porozumí jeho významu pro městské prostředí.

více info v sekci terénnní programy

Obsah vzhledem k RVP ZV: ČZ, ČS, ČP, VV, EV, OSV
Délka programu:  150 min./ 180 min
Cena: 80 Kč / 85 Kč
Věková skupina:  6. – 9. ročník ZŠ
Kdy program probíhá: duben – červen, září – říjen
Start a cíl: zastávka bus Cílkova
S sebou: pevná obuv, pláštěnka či nepromokavý oděv, propiska

Dovolená u Radotínského moře

Záměr programu: Žáci poznají geologii a paleontologii Radotína v kontextu geologického času a vyzkouší si práci paleontologa. Dozví se o těžbě místních hornin a jejich využití.

více info v sekci terénnní programy

Obsah vzhledem k RVP ZV: ČP, ČS, ČZ, EV, OSV
Délka programu:  180 min
Cena: 85 Kč
Věková skupina:  6. – 9. ročník ZŠ, víceletá gymnasia
Kdy program probíhá: březen – červen, září – listopad
Start a cíl: zastávka bus V Sudech 
S sebou: pevná obuv, pláštěnka či nepromokavý oděv, propiska (náročnost nízká, nicméně nutná vhodná pevná obuv)

GEKO Za geologií a ekologií do Prokopského údolí

Záměr programu: Žáci se seznámí s živou i neživou přírodou Prokopského údolí v Hlubočepích a uvědomí si její důležitost a křehkost.

více info v sekci terénnní programy

Obsah vzhledem k RVP ZV: ČZ, ČS, ČP
Délka programu: 180 min.
Cena: 85 Kč
Věková skupina: 6. – 9. ročník ZŠ
Kdy program probíhá:duben – červen, září – říjen
Start a cíl: Smíchovské nádraží – hala před pokladnami nebo vlaková zastávka Praha – Hlubočepy či bus zastávka Nádraží Hlubočepy
S sebou: pevná obuv, pláštěnka či nepromokavý oděv, propiska

Jak šel čas třešňovými sady

Záměr programu: Žáci po absolvování programu vysvětlí pojmy ekosystém a sukcese a popíší rozdíl mezi minulými a současnými funkcemi lokality pro okolí.

více info v sekci terénnní programy

Obsah vzhledem k RVP ZV: ČJS, ČZ, OSV, EV
Délka programu: 150 min.
Cena: 80 Kč
Věková skupina: 1. – 5. ročník ZŠ
Kdy program probíhá: duben – červen, září – říjen
Start a cíl: zastávka tram. Nad Trojou
S sebou: pevná obuv, pláštěnka či nepromokavý oděv, propiska

Kam se ztrácejí obojživelníci v Ďáblickém háji?

Záměr programu:  Žáci poznají životní nároky chráněných obojživelníků, uvědomí si potřebu druhové i územní ochrany.

více info v sekci terénnní programy

Obsah vzhledem k RVP ZV: ČJL, ČP, ČZ, OSV, EV, VMEGS
Délka programu: 150 min.
Cena: 80 Kč
Věková skupina: 6. – 9. ročník ZŠ
Kdy program probíhá: 15. březen – červen
Start a cíl: bus zastávka Šimůnkova
S sebou: pevná obuv, pláštěnka či nepromokavý oděv, propiska

Klánovický les z pohledu ochrany přírody

Záměr programu:  Žáci získají základní znalosti o územní ochraně přírody a posílí svou citlivost k lesnímu prostředí.

více info v sekci terénnní programy

Obsah vzhledem k RVP ZV: ČJL, ČZ, ČS, ČP, EV, OSV, VMEGS
Délka programu: 180 min.
Cena: 85 Kč
Věková skupina: 6. – 9. ročník ZŠ
Kdy program probíhá:duben – červen, září – říjen
Start a cíl: zastávka bus Blatov
S sebou: pevná obuv, pláštěnka či nepromokavý oděv, propiska

Meandry Kunratického potoka

Záměr programu: Žáci formou badatelské činnosti poznají živé i neživé složky ekosystému lužního a dubohabrového lesa.

více info v sekci terénnní programy

Obsah vzhledem k RVP ZV: ČP, ČZ, ČSP, OSV, EV
Délka programu: 180 min.
Cena: 85 Kč
Věková skupina: 6. – 9. ročník ZŠ
Kdy program probíhá: duben – červen, září – říjen
Start a cíl: zastávka bus Kunratická škola/ zastávka bus IKEM
S sebou: pevná obuv, pláštěnka či nepromokavý oděv, propiska

Mikrosvět Kunratického lesa

Záměr programu:  Žáci objeví rozdíl mezi druhovou bohatostí v monokultuře a původním lese, zdokonalí se v práci s entomologickými pomůckami a porozumí problematice lýkožrouta.

více info v sekci terénnní programy

Obsah vzhledem k RVP ZV: ČJS, ČZ, ČSP, OSV, EV
Délka programu: 135 min. / 180 min.
Cena: 75 / 85 Kč
Věková skupina: 6. – 9. ročník ZŠ
Kdy program probíhá: duben – červen, září – říjen
Start a cíl: zastávka bus Petýrkova (konec delší trasy na bus zastávce Zelené domky či IKEM)
S sebou: propiska, pevná nepromokavá obuv, pláštěnka či nepromokavý oděv

Praha 2 kamenná a zelená – Náměstí Míru

Záměr programu: Žáci si zvýší historickou, kulturní a environmentální gramotnost o Náměstí Míru.

více info v sekci terénnní programy

Obsah vzhledem k RVP ZV
Délka programu: 120 min.
Cena: 60 Kč
Věková skupina: 6. – 9. ročník ZŠ
Kdy program probíhá: březen – červen, září – říjen
Start a cíl: Národní dům na Vinohradech
S sebou: propiska, pevná podložka na psaní

Praha 2 kamenná a zelená – Vinohrady

Záměr programu: Žáci si zvýší historickou, kulturní a environmentální gramotnost o Praze 2.

více info v sekci terénnní programy

Obsah vzhledem k RVP ZV
Délka programu: 120 min.
Cena: 60 Kč
Věková skupina: 6. – 9. ročník ZŠ
Kdy program probíhá: březen – červen, září – říjen
Start a cíl: Vinohradská vodárna; Náměstí Míru
S sebou: propiska, pevná podložka na psaní

Příroda a historie lesoparku Cibulka

Záměr programu: Žáci se zdokonalí v orientaci v terénu, prohloubí své přírodovědné znalosti a dovednosti a poznají historii lesoparku Cibulka.

více info v sekci terénnní programy

Obsah vzhledem k RVP ZV: ČP, ČZ, ČS, OSV, EV
Délka programu: 180 min.
Cena: 85 Kč
Věková skupina: 6. – 9. ročník ZŠ
Kdy program probíhá: duben – červen, září – říjen
Start a cíl: zastávka tram Poštovka
S sebou: pevná obuv, pláštěnka či nepromokavý oděv, propiska

Příroda a historie Vyšehradu

Záměr programu: Žáci poznají faunu, flóru a historii Vyšehradu. Objasní si význam Vyšehradu pro české národní povědomí.

více info v sekci terénnní programy

Obsah vzhledem k RVP ZV: ČJL, ČP, ČS, ČZ, OSV, EV
Délka programu:  135 min./ 150 min.
Cena: 75 Kč / 80 Kč
Věková skupina:  6. – 9. ročník ZŠ
Kdy program probíhá: duben – červen, září – říjen
Start a cíl: Rotunda svatého Martina
S sebou: propiska, pevná nepromokavá obuv, pláštěnka či nepromokavý oděv

Příroda pražských parků – vrch Parukářka

Záměr programu: Žáci poznají živočichy a dřeviny vyskytující se v Praze 3. Zjistí, proč je zeleň v městské zástavbě důležitá a jak člověk ovlivňuje životní prostředí ve městech.

více info v sekci terénnní programy

Obsah vzhledem k RVP ZV: ČP, ČZ, OSV, EV
Délka programu:  180 min
Cena: 85 Kč
Věková skupina:  6. – 9. ročník ZŠ
Kdy program probíhá: duben – červen, září – říjen
Start a cíl: zastávka bus Olšanské náměstí směr Vysočany
S sebou: pevná obuv, pláštěnka či nepromokavý oděv, propiska

Ptáci pražských lesů

Záměr programu: Žáci poznají běžné druhy lesních ptáků, způsob jejich života a význam v lesním ekosystému.

více info v sekci terénnní programy

Obsah vzhledem k RVP ZV: ČP, ČZ, OSV, EV
Délka programu: 150 / 180 min.
Cena: 80 / 85 Kč
Věková skupina: 6. – 9. ročník ZŠ
Kdy program probíhá: duben – červen
Lokality:
Hostivařský lesopark, Kunratický les, lesopark Kamýk, Modřanská rokle, lesopark Cibulka, Obora Hvězda, Divoká Šárka, Ďáblický háj
S sebou: pevná obuv, pláštěnka či nepromokavý oděv, propiska

Vodní bezobratlí za školou

Záměr programu: Žáci poznají obyvatele vodního ekosystému a jejich adaptace na toto prostředí, vyzkoušejí si používání hydrobiologických pomůcek při lovu bezobratlých živočichů a stanovení kvality vody v lokalitě přímo u vaší školy a prozkoumají, kteří vodní bezobratlí žijí ve vodě v její blízkosti.

více info v sekci terénnní programy

Obsah vzhledem k RVP ZV: ČP, ČZ, ČSP, OSV, EV
Délka programu: 180 min.
Cena: 85 Kč
Věková skupina: 6. – 9. ročník ZŠ
Kdy program probíhá: duben – červen, září – říjen
Kde program probíhá: jakákoliv lokalita s dobře přístupným potokem či vodní plochou
S sebou: pevná nepromokavá obuv, pláštěnka či nepromokavý oděv, propiska

Vodní ptáci zblízka

Klíčový cíl: Žáci si přiblíží život nejen vodních ptáků, budou je pozorovat dalekohledem a vybudují si kladný vztah k pobytu v přírodě spojeném s pozorováním ptactva.

více info v sekci terénnní programy

Obsah vzhledem k RVP ZV: ČP, ČZ, ČSP, OSV, EV
Délka programu: 180 min.
Cena: 85 Kč
Věková skupina: 6. – 9. ročník ZŠ
Kdy program probíhá: březen – červen, září – říjen
Lokality: Planetárium Praha (park Stromovka)
S sebou: pevná obuv, pláštěnka či nepromokavý oděv, propiska, mobilní aplikace iNaturalist

Vodní ekosystém Modřanských tůní

Záměr programu: Žáci poznají obyvatele vodního ekosystému a jejich adaptace na toto prostředí, vyzkoušejí si používání hydrobiologických pomůcek při lovu bezobratlých živočichů a stanovení kvality vody.

více info v sekci terénnní programy

Obsah vzhledem k RVP ZV: ČP, ČZ, ČSP, OSV, EV
Délka programu: 150 min./ 180 min.
Cena: 80 Kč / 85 Kč
Věková skupina: 6. – 9. ročník ZŠ
Kdy program probíhá: duben – červen, září – říjen
Start a cíl: zastávka tram/ bus Nádraží Modřany
S sebou: pevná obuv, pláštěnka či nepromokavý oděv, propiska

Zaostřeno na Modřanskou rokli

Záměr programu: Žáci na základě vlastních pozorování porovnají rostlinná a živočišná společenstva Modřanské rokle na dvou různých místech, zamyslí se nad vlivem člověka na lesní ekosystém.

více info v sekci terénnní programy

Obsah vzhledem k RVP ZV: ČP, ČZ, ČSP, OSV, EV
Délka programu:  180 min.
Cena: 85 Kč
Věková skupina: 6. – 9. ročník ZŠ
Kdy program probíhá: duben – červen, září – říjen
Start a cíl: zastávka tram a bus Poliklinika Modřany/zastávka bus Sídliště Libuš
S sebou: propiska, pevná nepromokavá obuv, pláštěnka či nepromokavý oděv

Zachraňme mokřad

Záměr programu: Žáci vlastními silami pomohou mokřadu a vysvětlí, proč je dobré mokřady chránit.

více info v sekci terénnní programy

Obsah vzhledem k RVP ZV: ČJL, ČZ, ČS, ČP, EV, OSV, VMEGS
Délka programu: 180 min.
Cena: 85 Kč
Věková skupina:  6. – 9. třída ZŠ, nižší ročníky víceletých gymnázií
Kdy program probíhá: duben – červen, září – říjen
Start a cíl:
zastávka bus Na Beránku
S sebou: pevná nepromokavá obuv, pláštěnka či nepromokavý oděv, dlouhé kalhoty, pokrývka hlavy

Zimoviště ptáků na Císařském ostrově

Záměr programu: Žáci poznají ptáky zimující na Vltavě, jejich projevy a způsob života.

více info v sekci terénnní programy

Obsah vzhledem k RVP ZV:ČP, ČZ, OSV, EV
Délka programu:  150 min
Cena: 80 Kč
Věková skupina:  6. – 9. ročník ZŠ
Kdy program probíhá: prosinec – 15. březen,v závislosti na přítomnost zimujících druhů
Start a cíl: bus zastávka Zoologická zahrada / bus zastávka, přívoz Podhoří
S sebou:  pevná a teplá obuv, teplý a nepromokavý oděv, propiska, dle možnosti malý dalekohled

KOMBINOVANÉ PROGRAMY

Klíněnka jírovcová a praktická ochrana jírovců

Záměr programu: Žáci na příkladu klíněnky jírovcové porozumí problematice invazivních druhů a nabyté znalosti přímo využijí při sběru listí jírovců v terénu.

více info v sekci kombinované programy

Obsah vzhledem k RVP ZV: ČJL, ČZ, ČP, ČSP, EV, OSV, VMEGS
Délka programu: 2 vyučovací hodiny / 3 vyučovací hodiny / 4-5 vyučovacích hodin v případě práce v terénu
Cena: 70 / 80 / 90 Kč
Věková skupina: 6. – 9. ročník ZŠ
Kdy program probíhá: celoročně v případě 2 a 3 vyučovacích hodin, září – listopad v případě práce v terénu
Kde program probíhá: školní učebna + školní pozemek/ okolí školy/ vnitrobloky na Praze 2 či Praze 3

Pokud vás některý z programů zaujme, vyplňte on-line formulář nebo kontaktujte koordinátory ekologických výukových programů.
on-line formulář
Privacy Settings
We use cookies to enhance your experience while using our website. If you are using our Services via a browser you can restrict, block or remove cookies through your web browser settings. We also use content and scripts from third parties that may use tracking technologies. You can selectively provide your consent below to allow such third party embeds. For complete information about the cookies we use, data we collect and how we process them, please check our Privacy Policy
Youtube
Consent to display content from - Youtube
Vimeo
Consent to display content from - Vimeo
Google Maps
Consent to display content from - Google