Ekocentrum Koniklec | Vzdělávání a výchova | Ekologické výukové programy Praha | Základní školy a nižší ročníky víceletých gymnázií – Terénní programy

EKOLOGICKÉ VÝUKOVÉ PROGRAMY PRAHA ZÁKLADNÍ ŠKOLY A NIŽŠÍ ROČNÍKY VÍCELETÝCH GYMNÁZIÍ

1. STUPEŇ ZŠ
2. STUPEŇ ZŠ

Seznam použitých zkratek:
RVP PV – Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání
ČJL – Český jazyk a literatura
ČJS – Člověk a jeho svět
DV – Dramatická výchova

EV – Environmentální výchova
HV – Hudební výchova
MuV – Multikulturní výchova
OSV – Osobnostní a sociální výchova
TV – Tělesná výchova
VV – Výtvarná výchova

všechny programy
vnitřní programy
venkovní programy
terénní programy
ekoprogramové balíčky
objednávka

Terénní programy pro 1. stupeň základních škol

informace pro vás: 

PŘIJÍMÁME OBJEDNÁVKY NA ŠKOLNÍ ROK 2023/2024. PRO OBJEDNÁVKU VYUŽIJTE OBJEDNÁVKOVÉ FORMULÁŘE.

Bezobratlí živočichové našich luk a lesů

Záměr programu:  Žáci poznají běžné druhy různých skupin bezobratlých živočichů, způsob jejich života a význam v lesním ekosystému. Vyzkoušejí si různé metody lovu bezobratlých v lokalitě přímo u vaší školy a prozkoumají, co žije ve vaší blízkosti.

Máte u školy louku a les? Pojďte s námi prozkoumat život suchozemských bezobratlých živočichů a zjistit, kteří žijí přímo u vás za školou. Vyzkoušejte si práci entomologů! Potkáme nejen hmyz, ale také pavoukovce, měkkýše, korýše či stonožky. Žáci si vyzkouší jejich sběr, lov a určování. Také budou hledat pobytové stopy hmyzu. V delší verzi se dozví, co je ochranné a výstražné zbarvení. Lektor přijede až za vámi se všemi pomůckami a světem bezobratlých za vaší školou vás provede.

Obsah vzhledem k RVP ZV: ČJS, ČZ, ČSP, OSV, EV
Délka programu: 150 min./180 min.
Cena: 80 Kč/85 Kč
Věková skupina: 3. – 5. ročník ZŠ
Kdy program probíhá: duben – červen, září – říjen
Kde program probíhá: jakákoliv lokalita, kde je louka a les (lesík, lesopark atp.)
S sebou: pevná nepromokavá obuv, pláštěnka či nepromokavý oděv, propiska

Evropská příroda v Klánovickém lese

Záměr programu:  Žáci získají základní znalosti o územní ochraně přírody a posílí svou citlivost k lesnímu prostředí.

Žáci se seznamují s evropsky významnou lokalitou „Blatov a Xaverovský háj“, zejména z pohledu územní ochrany přírody. Učí se rozpoznávat značení chráněných území, průběžně hledají značky a orientují se v mapě. Dozvědí se, co jsou piktogramy a poznají ty nejznámější z oblasti ochrany přírody. Při pohybové hře „Rysové a srnci“ si uvědomí důležitost biocenter a biokoridorů v krajině. Krátce se budeme věnovat problematice přikrmování lesní zvěře. Druhovou pestrost chráněného území demonstrujeme na bezobratlých živočiších. Žáci uvidí běžné i vzácnější druhy, zkusí je určit a zařadit do skupin, přičemž poznají jejich typické rozpoznávací znaky.

Na vyžádání poskytneme shrnující pracovní list pro následnou práci ve škole.

Obsah vzhledem k RVP ZV: ČJS, ČZ, ČSP, OSV, EV, VMGES
Délka programu: 180 min.
Cena: 85 Kč
Věková skupina: 2. – 5. ročník ZŠ
Kdy program probíhá:duben – červen, září – říjen
Start a cíl: zastávka bus Blatov
S sebou: pevná obuv, pláštěnka či nepromokavý oděv, propiska

Jaro v Ďáblickém háji

Záměr programu:  Žáci objeví, jak vypadá jaro v lese. Poznají běžné i vzácné druhy stromů, bylin, ptáků a obojživelníků.

Program se koná v příjemném prostředí Ďáblického háje a je zaměřen na jarní projevy lesa. Žáci pomocí simulační hry pochopí význam jarního aspektu lesa a pokusí se určit některé druhy bylin a stromů. Prostřednictvím herních aktivit se dozvědí informace o způsobu života a pobytových znacích běžných ptačích druhů. Budou se věnovat přímému pozorování ptáků i naslouchání ptačích trylků. Podaří se na hlasové nahrávky některé ptáky nalákat? Závěrečná část programu je věnována stále vzácnějšímu obojživelníkovi čolkovi, který se v Ďáblickém háji pravidelně zjara objevuje.

Na vyžádání poskytneme shrnující pracovní list pro následnou práci ve škole.

Obsah vzhledem k RVP ZV: ČJS, ČZ, ČSP, OSV, 
Délka programu: 150 min.
Cena: 80 Kč
Věková skupina: 3. – 5. ročník ZŠ
Kdy program probíhá: 15. březen – červen
Start a cíl: bus zastávka Šimůnkova
S sebou: pevná obuv, pláštěnka či nepromokavý oděv, propiska

Kolik smyslů umíš použít, tolikrát jsi člověkem

Záměr programu: Žáci posílí svůj vztah k přírodě prostřednictvím osobního prožitku a smyslového vnímání.

Prožitkový a tvůrčí program zaměřený na smyslové vnímání a výtvarný směr land-art, což je metoda zaměřená na vnímání krásy přírody, práci s přírodními materiály, souznění s krajinou, vyjádření emocí skrze výtvarné aktivity a rozvíjení fantazie. V programu se děti postupně seznamují s různými rozměry přírody parku Židovské pece. Užívají přitom své smysly: zrak, čich, hmat a sluch. Na základě těchto vlastních prožitků získávají děti k přírodě skutečný vztah a lásku. Výsledkem programu je „galerie pod širým nebem“.

Tento ekologický výukový program byl vytvořen díky finanční podpoře MČ Praha 3.

Obsah vzhledem k RVP ZV: ČJS, ČZ, ČSP, OSV,
Délka programu: 90 min.
Cena: 70 Kč
Věková skupina: 1. – 5. ročník ZŠ
Kdy program probíhá: duben – červen, září – listopad
Start a cíl: roh ulic Jilmová a Za Žižkovskou vozovnou, případně i jiná lokalita po domluvě s koordinátorkou
S sebou: pevná obuv, pláštěnka či nepromokavý oděv, propiska

Kunratický les pod lupou

Záměr programu: Žáci v roli výzkumníků poznají běžné druhy stromů, ptáků a bezobratlých živočichů a vyzkoušejí si práci s entomologickými pomůckami.

Žáci se stanou členy přírodovědné výpravy Kunratickým lesem. Jako správní výzkumníci budou pracovat v týmech a své poznatky budou zanášet do terénního zápisníku. Prozkoumají svět drobných zvířat, kterých si dosud možná ani nevšimli. Na souši, případně i ve vodě, sami naloví běžné druhy bezobratlých. Vyzkoušejí si práci s pinzetami, lupami a určovacím klíčem. Prostřednictvím her poznají základní potravní vztahy v lese a porozumí problematice lýkožrouta (kůrovce). Delší trasa programu spojuje severovýchodní a jihozápadní okraj lesa. Pro žáky 1. a 2. ročníku je připravena kratší a snazší varianta programu (aktivity nevyžadují zvládnutí čtení a psaní textu).

Na žádost poskytneme shrnující pracovní list pro následnou práci ve škole.

Obsah vzhledem k RVP ZV: ČJS, ČZ, ČSP, OSV, EV
Délka programu: 135 min. / 180 min.
Cena: 75 / 85 Kč
Věková skupina: 1. – 5. ročník ZŠ
Kdy program probíhá:duben – červen, září – říjen
Start a cíl: zastávka bus Petýrkova (konec delší trasy na bus zastávce Zelené domky či IKEM)
S sebou: propiska, pevná nepromokavá obuv, pláštěnka či nepromokavý oděv

Lesem, nelesem Modřanské rokle

Záměr programu: Žáci se vžijí do rolí zvířat a formou her se dozvědí o vzájemných vztazích zvířátek a ostatních organismů v lese.

Program je zaměřený na les a jeho obyvatele. Každý žák si v úvodu vylosuje roli zvířete, v níž bude v herních aktivitách vystupovat. Dozví se zajímavosti o svém zvířeti a ujasní si vztahy různých organismů v lese. Žáci cestou poznají, které druhy stromů v lese rostou a k čemu jsou důležité. V lesní tůňce si vyzkoušejí lov vodní drobotiny. Trasa programu vede podél naučných tabulí, které informují o dalších zajímavostech Modřanské rokle. Kratší verze probíhá formou „tam a zpět“, delší trasa je jednosměrná, 3,5 km dlouhá. V delší verzi si žáci navíc vyslechnou příběh o „lesním zabijákovi“ akátu a uvidí, kde žili trilobiti. Více se budou věnovat i rostlinám a hmyzu.

Pro žáky 1. a 2. ročníku je připravena varianta s aktivitami nevyžadujícími zvládnutí čtení a psaní textu. Na žádost poskytneme shrnující pracovní list pro následnou práci ve škole.

Obsah vzhledem k RVP ZV: ČJS, ČZ, ČSP, OSV, EV
Délka programu:  135 min./ 180 min.
Cena: 75 / 85 Kč
Věková skupina: 1. – 5. ročník ZŠ
Kdy program probíhá: duben – červen, září – říjen
Start a cíl: zastávka tram a bus Poliklinika Modřany/zastávka bus Sídliště Libuš
S sebou: propiska, pevná nepromokavá obuv, pláštěnka či nepromokavý oděv

Kdo žije v mechu?

Záměr programu: Žáci prozkoumají svět půdních bezobratlých a ujasní si jejich nároky na život.

Žáci se stanou členy přírodovědné výpravy v lesíku u vaší školy. Prozkoumají svět drobných zvířat, kterých si dosud možná ani nevšimli. Kdo bydlí v mechu, v pařezu, pod listím? Žáci si vyzkoušejí zacházení s lupou a entomologickou pinzetou. S pomocí obrázků se pokusí poznat, která zvířátka ulovili. Všimnou si, kde všude zvířátka žijí a zkusí jim postavit vhodný domeček. Také odhalí rozdíly mezi jehličnatým a listnatým lesem. Jako správní výzkumníci budou kreslit do terénního zápisníčku, který dostanou s sebou na následnou práci ve škole. Program probíhá v jakékoliv lesní lokalitě po dohodě s koordinátorkou EVP.

Obsah vzhledem k RVP ZV: ČJS, EV, OSV
Délka programu:  90 min.
Cena: 70 Kč
Věková skupina: 1. – 2. ročník ZŠ
Kdy program probíhá: duben – červen, září – říjen
Start a cíl: jakýkoliv les či lesopark v blízkosti školy po domluvě s koordinátorkou
S sebou: pevná obuv, pláštěnka či nepromokavý oděv

Motýlí louka

Záměr programu: Děti poznají běžné druhy různých skupin lučních bezobratlých živočichů a způsob jejich života. Naučí se lovit a určovat bezobratlé živočichy, hlavně luční hmyz. Dozvědí se, jak se vyvíjí motýl.

Program probíhá na louce. Provází jím luční víla Violka, která dětem ukazuje život na louce, aby věděly, že louka je křehká a chránily ji. Děti si zde vyzkouší práci entomologů. Dostanou smýkačky a budou lovit, pozorovat a určovat. Naučí se pracovat s lupou a jednoduchými obrázkovými klíči. Prozkoumají (nejen) hmyzí svět lučního ekosystému. Dozví se, co je a k čemu slouží ochranné a výstražné zbarvení. Zjistí, jak to je s barvou motýlích křídel. Vývojová stádia hmyzu se naučí pomocí prožitkové hry.

Obsah vzhledem k RVP PV: DJT, DJP, DTD, DSv
Délka programu: 90 min.
Cena: 70 Kč
Věková skupina: 1. a 2. třída
Kdy program probíhá: 2. polovina dubna – červen, září – 1. polovina října
Start a cíl: PR Housle v Lysolajích, případně jiná luční lokalita po dohodě s koordinátorkou
S sebou: pevná nepromokavá obuv, pláštěnka či nepromokavý oděv

Můj strom a jeho příběh

Záměr programu: Zlepšení vztahu dětí a mládeže k místu, kde žijí, k přírodě v nejbližším okolí, a posílení znalostí o přírodě a dovedností pro jejich zkoumání.

Stromy jsou výraznou a důležitou složkou městské přírody. Strom jako svébytný objekt je tak i vhodným nástrojem pro environmentální vzdělávání, výchovu a osvětu. Strom propojuje přírodu s lidmi, pomáhá budovat kladný vztah obyvatel k životnímu prostředí, přírodě, a posiluje jejich vztah k místu. Žáci (členové oddílu / děti s rodiči) se seznámí s městskou přírodou blízkou jejich škole či bydlišti. Prostřednictvím prožitkových a smyslových aktivit vnímají stromy okolo sebe. Poznávají tak konkrétní druhy dřevin a společně si povídají o jejich typických rozpoznávacích znacích. Zjišťují, že strom má svůj příběh a je spojen s lidskou historií a národními symboly.

Obsah vzhledem k RVP ZV: ČJL, ČJS, EV, OSV
Délka programu:  180 min.
Cena: 85 Kč
Věková skupina: 2. – 5. ročník ZŠ
Kdy program probíhá: květen – červen, září 
Start a cíl: Program se odehrává obvykle v okolí vybraného významného nebo památného stromu (dle správního obvodu Prahy) – nejčastěji sady, parky, lesoparky.
S sebou: pevná nepromokavá obuv, pláštěnka či nepromokavý oděv, propiska

Neleníme v zeleni lesoparku Kamýk

Záměr programu: Žáci poznají obyvatele lesoparku a porozumí jeho významu pro městské prostředí. Procvičí své tělo v zábavných sportovních disciplínách.

Trasu programu tvoří okruh podél stezky s naučnými tabulemi a dřevěnými tělocvičnými prvky. Žáci se s lesoparkem seznámí prostřednictvím jednotlivých disciplín „lesní olympiády“, která je nejen sportovním kláním, ale zejména ukazuje, nakolik vládnou „lesními znalostmi“. Žáci poznají, že i les ve městě je bohatý na rostliny a živočichy, a dozvědí se, jak ochraňuje obyvatele města před nepříznivými vlivy znečištěného prostředí. V  průběhu programu budou soutěžit za lesní olympijské týmy, z nichž nejlepší obdrží na konci programu diplom.

Obsah vzhledem k RVP ZV: ČJS, ČZ, ČSP, OSV
Délka programu:  180 min
Cena: 85 Kč
Věková skupina:  2. – 5. ročník ZŠ
Kdy program probíhá: duben – červen, září – říjen
Start a cíl: zastávka bus Cílkova
S sebou: pevná obuv, pláštěnka či nepromokavý oděv, propiska

Oáza přírody na Parukářce

Záměr programu: Žáci poznají živočichy a dřeviny pražských parků a zjistí, proč je zeleň v městské zástavbě důležitá.

Park Parukářka je modelovou lokalitou, na níž demonstrujeme přírodu parku ve velkoměstě. Žáci pracují převážně ve skupinách. V první části programu se seznámí s flórou Prahy 3. Podle karty s obrázky dřevin si vyzkoušejí vyhledat a určovat zdejší stromy. Dozvědí se, proč je zeleň ve městě tolik důležitá. V druhé části poznají běžné i vzácné obratlovce žijící v Praze 3 a zjistí, které druhy vyžadují ochranu. Dozvědí se, co je pohlavní dvojtvárnost. Skupiny sbírají v průběhu celého programu různé indicie, z nichž se v závěru dozvědí, proč se Vrchu svatého Kříže říká Parukářka.

Na žádost poskytneme shrnující pracovní list pro následnou práci ve škole.

Obsah vzhledem k RVP ZV: ČJS, ČZ, ČSP, OSV
Délka programu:  180 min
Cena: 85 Kč
Věková skupina:  2. – 5. ročník ZŠ
Kdy program probíhá: duben – červen, září – říjen
Start a cíl: zastávka bus Olšanské náměstí směr Vysočany
S sebou: pevná obuv, pláštěnka či nepromokavý oděv, propiska

Oáza přírody na Vyšehradě

Záměr programu: Žáci se seznámí s faunou, florou, historií a zdroji znečištění Prahy 2.

Trasu programu tvoří okruh, který vede po náhorní plošině Vyšehradu. Programem provádí mytologická postava Horymíra, který hledá svého koně Šemíka a za splněné úkoly dává žákům části poselství. Žáci pracují ve skupinách. Nejprve se pomocí mapy a kompasu zorientují v terénu. Prostřednictvím her a smyslových aktivit poznávají časté druhy stromů a ptáků, s nimiž se běžně setkávají ve městě. Dozvědí se, jak klíněnka jírovcová škodí jírovcům a jak můžeme stromy chránit. Posoudí, které chování člověka je ohleduplné k přírodě a které bezohledné. Pro žáky 1. a 2. ročníku jsou připraveny aktivity nevyžadující zvládnutí čtení a psaní textu. Na žádost poskytneme shrnující pracovní list pro následnou práci ve škole.

Na žádost poskytneme shrnující pracovní list pro následnou práci ve škole.

Obsah vzhledem k RVP ZV: ČJS, ČZ, ČSP, OSV
Délka programu:  150 min
Cena: 80 Kč
Věková skupina:  1. – 5. ročník ZŠ
Kdy program probíhá: duben – červen, září – říjen
Start a cíl: Rotunda svatého Martina
S sebou: propiska, pevná nepromokavá obuv, pláštěnka či nepromokavý oděv

Pestrý svět mokřadů

Záměr programu:  Žáci díky zážitkové pedagogice pochopí význam mokřadu pro krajinu, živočichy i člověka.

Program Pestrý svět mokřadů probíhá přímo v místě mokřadu Na Beránku, který je zajímavý např. výskytem vzácných druhů rostlin. Cílem výukového programu je osobní prožitek kontaktu s mokřadními společenstvy, pochopení významu mokřadů v krajině a jejich důležitost pro člověka. Žáci uvidí druhy ptáků a rostlin, které lze v mokřadu Na Beránku nalézt. Vysvětlí si úskalí žabí migrace a rozmnožování. Osvojí si zajímavý životní cyklus modráska bahenního. Na závěr programu si žáci zahrají hru AZ kvíz a nejúspěšnější tým získá diplom.
 

Obsah vzhledem k RVP ZV: ČJS, ČZ, ČSP, OSV, EV
Délka programu: 135 min.
Cena: 75 Kč
Věková skupina: 2. – 5. ročník ZŠ
Kdy program probíhá:duben – červen, září – říjen
Start a cíl: zastávka bus Na Beránku
S sebou: pevná nepromokavá obuv, pláštěnka či nepromokavý oděv, dlouhé kalhoty, pokrývka hlavy

Ptačí svět na Císařském ostrově

Záměr programu: Žáci poznají ptáky zimující na Vltavě, jejich projevy a způsob života.

Císařský ostrov je nejatraktivnějším pražským zimovištěm mnoha druhů vodních ptáků. Trasa programu začíná v Tróji a pokračuje po břehu Vltavy směrem k přívozu v Podhoří. Nejzajímavější částí programu je přímé pozorování zimujícího ptactva. Žáci si vyzkoušejí pozorování ptáků stativovým dalekohledem, mohou si přinést i vlastní binokulární dalekohled. Poznávání ptáků je doplněno povídáním o zajímavostech z jejich života a několika aktivizujícími hrami. Žáci poznají různé adaptace vodních ptáků na odlišná životní prostředí i potravu. Spárují samce a samice jednotlivých druhů a pochopí, k čemu v přírodě slouží pohlavní dvojtvárnost. Na vyžádání poskytneme shrnující pracovní list pro následnou práci ve škole.

Obsah vzhledem k RVP ZV: ČJS, ČZ, ČSP, OSV
Délka programu:  150 min
Cena: 80 Kč
Věková skupina:  2. – 5. ročník ZŠ
Kdy program probíhá: prosinec – 15. březen,v závislosti na přítomnost zimujících druhů
Start a cíl: bus zastávka Zoologická zahrada / bus zastávka, přívoz Podhoří
S sebou:  pevná a teplá obuv, teplý a nepromokavý oděv, propiska, dle možnosti malý dalekohled

Sadem všemi smysly

Záměr programu: Žáci si vyzkoušejí, jak příroda působí na jednotlivé smysly, a poznají některé druhy léčivek a jejich využití. Ovocné sady skýtají možnost pro mnoho smyslových her a aktivit. Žáci si v tomto programu vyzkoušejí, že přírodu a své okolí mohou poznávat i jinak než pomocí tradičních badatelských metod. Prostředí v sadu budou zkoumat nejen zrakem, ale také hmatem, čichem a sluchem. Zjistí, že v něm mohou nalézt mnohem více zajímavých věcí, než by se zdálo na první pohled. Jejich počínání v sadu budou sledovat neviditelní Strážci stromů, kteří žáky seznámí také s tím, jak příroda dovede prostřednictvím některých bylinek léčit. Pro žáky 1. a 2. ročníku je připravena snazší varianta programu (aktivity nevyžadují zvládnutí čtení a psaní textu).

Obsah vzhledem k RVP ZV: ČJS, ČZ, OSV, EV
Délka programu: 150 min.
Cena: 80 Kč
Věková skupina: 1. – 5. ročník ZŠ
Kdy program probíhá: duben – červen, září – říjen
Start a cíl: sady v PP Drahaň – Troja / vrch Třešňovka Hrdlořezy
S sebou: pevná obuv, pláštěnka či nepromokavý oděv, propiska

Údolím Kunratického potoka

Záměr programu: Žáci se seznámí se zamokřeným lužním lesem a jeho obyvateli, uvědomí si význam meandrů v krajině.

Poznejte s námi unikátní ekosystém lužního lesa podél Kunratického potoka! Trasa programu je 3 km dlouhá a prochází přírodní památkou Údolí Kunratického potoka. Během programu plní žáci několik úkolů samostatně i ve skupinách. Poznají tak rozdílná prostředí i obyvatele suchého (dubohabrového) a mokrého (lužního) lesa. Vyzkoušejí si práci s lupou a entomologickou pinzetou při lovu půdních bezobratlých. Dozvědí se, jak vznikají meandry, díky simulační hře pochopí jejich význam pro samočisticí schopnost vody a zjistí, že niva není jenom sýr. Prostřednictvím zážitkové lesní pedagogiky si každý žák najde „lesní poklad“.

Obsah vzhledem k RVP ZV: ČJS, ČZ, ČSP, OSV, EV
Délka programu: 180 min.
Cena: 85 Kč
Věková skupina: 2. – 5. ročník ZŠ
Kdy program probíhá: duben – červen, září – říjen
Start a cíl: zastávka bus Kunratická škola/ zastávka bus IKEM
S sebou: pevná obuv, pláštěnka či nepromokavý oděv, propiska

Vodní ptáci zblízka

Klíčový cíl: Žáci si přiblíží život nejen vodních ptáků, budou je pozorovat dalekohledem a vybudují si kladný vztah k pobytu v přírodě spojeném s pozorováním ptactva.

Pojďte se s námi podívat nejen na vodní ptáky zblízka. Žákům bude k dispozici stativový dalekohled a budou si moci přinést i vlastní binokulární dalekohledy. Budou pozorovat ptáky na vodní hladině i mimo ni. Dozví se o pohlavní dvojtvárnosti a o tom, jak ptáci hnízdí či migrují. Zjistí, čím nejlépe vodní ptáky přikrmovat. Sami si vyzkouší pozorování a určování ptačích druhů. Když budeme mít štěstí, uvidíme i drahokam našich vod – ledňáčka. Program vede žáky k získání kladného vztahu k přírodě a jejím obyvatelům a k uvědomění si potřeby ochrany ptactva.

Obsah vzhledem k RVP ZV: ČJS, ČZ, ČSP, OSV, EV
Délka programu: 180 min.
Cena: 85 Kč
Věková skupina: 3. – 5. ročník ZŠ
Kdy program probíhá: březen – červen, září – říjen
Lokality: Planetárium Praha (park Stromovka)
S sebou: pevná obuv, pláštěnka či nepromokavý oděv, propiska, případně dalekohled

Vodní svět Modřanských tůní

Záměr programu: Žáci poznají rostliny a živočichy vodního ekosystému, jejich vzájemné vztahy a vyzkoušejí si používání hydrobiologických pomůcek.

Modřanské tůně představují modelovou lokalitu, v níž se žáci seznámí s ekosystémem drobných tůní, i s nivním a lužním ekosystémem. Žáci pracují v týmech a prostřednictvím aktivizujících metod poznávají organismy (vyšší rostliny, bezobratlé a obratlovce) vázané na vodu a její okolí. Pomocí hydrobiologických pomůcek (pinzet, lup, podběrákových sítěk) zkoušejí lov vodních bezobratlých a s obrázkovým klíčem určují jejich názvy. Odhalí význam tůní a lužního lesa při povodních. Klademe důraz na názornost, fenologii a učivo, které třída probírá. Je možné zvolit jedno dominantní téma, např. život obojživelníků, hnízdění ptáků, vodní rostliny apod.

Na vyžádání poskytneme shrnující pracovní list pro následnou práci ve škole.

Obsah vzhledem k RVP ZV: ČJS, ČZ, ČSP, OSV, EV
Délka programu: 180 min.
Cena: 85 Kč
Věková skupina: 2. – 5. ročník ZŠ
Kdy program probíhá: duben – červen, září – říjen
Start a cíl: zastávka tram/ bus Nádraží Modřany
S sebou: pevná obuv, pláštěnka či nepromokavý oděv, propiska

Vodní svět za školou

Záměr programu: Žáci si vyzkoušejí používání hydrobiologických pomůcek v lokalitě přímo u vaší školy a prozkoumají, kteří vodní bezobratlí žijí ve vodě v její blízkosti.

Máte u školy tůňku, rybník či potok, který je dobře přístupný? Pojďte s námi prozkoumat život vodních bezobratlých a zjistit, kteří žijí přímo u vás za školou. Žáci pracují v týmech a prostřednictvím aktivizujících metod poznávají organismy (vyšší rostliny, bezobratlé a obratlovce) vázané na vodu a její okolí. Pomocí hydrobiologických pomůcek (pinzet, lup, podběrákových sítěk nebo cedníků) zkoušejí lov vodních bezobratlých a s obrázkovým klíčem určují jejich názvy. Zahrají si hru na povodně nebo se vžijí do role ochránců přírody a při hře zachraňují migrující žáby. Lektor přijede až za vámi se všemi pomůckami a vodním světem za vaší školou vás provede.

Obsah vzhledem k RVP ZV: ČJS, ČZ, ČSP, OSV, EV
Délka programu: 180 min.
Cena: 85 Kč
Věková skupina: 2. – 5. ročník ZŠ
Kdy program probíhá: duben – červen, září – říjen
Kde program probíhá: jakákoliv lokalita s dobře přístupným potokem či vodní plochou
S sebou: : pevná nepromokavá obuv, pláštěnka či nepromokavý oděv, propiska

Vzorovaná příroda

Záměr programu: Děti se naučí vnímat přírodu v detailu a seznámí se vzory v přírodě.

Děti se seznámí skrze postavu skřítka Vzorňáčka se vzory v přírodě, které se opakují. Nejprve si je osvojí pomocí tří jednoduchých aktivit (doplnění spirály přírodninami, hledání větvení  a pomocí zrcátka a přenos na papír, vytvoření pavučiny), poté se vydají hledat vzory do terénu a pozorovat je pomocí hodinářské lupy a případně zrcátka (větvící se žilky listu, větve stromu, ulitu hlemýždě, pavučinu…). Společně sdílí, co našly, a skřítek jim objasní, k čemu vlastně tyto opakující se vzory mohou sloužit. Závěrem děti společně na veliký papír nakreslí vzory, které se jim nejvíce líbily, aktivita probíhá bez dorozumívání. Na závěr si zazpívají písničku o vzorech, kterou je naučí skřítek Vzorňáček.

Obsah vzhledem k RVP PV: DJT, DJP, DTD, DSv
Délka programu: 90 min.
Cena: 70 Kč
Věková skupina: 1. a 2. třída
Kdy program probíhá: duben – červen, září – říjen
Start a cíl: jakýkoliv les či lesopark v blízkosti školy po domluvě s koordinátorkou
S sebou: pevná nepromokavá obuv, pláštěnka či nepromokavý oděv

Za krásami lesoparku Cibulka

Záměr programu: Žáci se zdokonalí v orientaci v terénu a prohloubí své přírodovědné znalosti a dovednosti.

V centru Prahy a přitom v přírodě! Pojďte na naučný výlet do lesoparku Cibulka, kde se snoubí příroda s historií. Žáci si zasoutěží v týmech. Budou se orientovat pomocí mapy a kompasu. V průběhu programu budou hledat skryté pokyny („kešky“) a plnit teoretické i praktické úkoly týkající se života v lese. Za splnění úkolů získají indicie, pomocí nichž na konci programu odhalí historii lesoparku Cibulka. Na nejúspěšnější tým čeká překvapení.

Obsah vzhledem k RVP ZV: ČJS, ČZ, ČSP, OSV, EV
Délka programu: 180 min.
Cena: 85 Kč
Věková skupina: 3. – 5. ročník ZŠ
Kdy program probíhá: duben – červen, září – říjen
Start a cíl: zastávka tram Poštovka 
S sebou: pevná obuv, pláštěnka či nepromokavý oděv, propiska

Zpívající les

Záměr programu: Žáci poznají běžné druhy lesních ptáků, způsob jejich života a význam v lesním ekosystému.

Přijďte s dětmi do některého z pražských lesů či parků a poznejte blíže jeho ptačí obyvatele. Budeme se věnovat nejen přímému pozorování ptáků, ale i poslouchání ptačích trylků. Podaří se nám na hlasové nahrávky některé ptáky nalákat? Prostřednictvím her se žáci seznámí s běžnými druhy a dozvědí se zajímavosti z jejich života. Vyzkoušejí si poznávání ptačích per a dozvědí se více o této ptačí chloubě. Uvědomí si význam ptáků v lesním ekosystému.

Na vyžádání poskytneme shrnující pracovní list pro následnou práci ve škole.

Tento terénní program v lokalitách Modřanská rokle a lesopark Kamýk vznikl v rámci podpory MČ Praha 12.
Program v ostatních uvedených lokalitách vznikl za podpory MŽP a MHMP.
Projekt byl podpořen Ministerstvem životního prostředí, projekt nemusí vyjadřovat stanoviska MŽP.

Obsah vzhledem k RVP ZV: ČJS, ČZ, OSV, EV
Délka programu: 150 / 180 min.
Cena: 80 / 85 Kč
Věková skupina: 3. – 5. ročník ZŠ
Kdy program probíhá: duben – červen
Lokality:
Hostivařský lesopark, Kunratický les, lesopark Kamýk, Modřanská rokle, lesopark Cibulka, Obora Hvězda, Divoká Šárka, Ďáblický háj
S sebou: pevná obuv, pláštěnka či nepromokavý oděv, propiska

VNITŘNÍ PROGRAMY
VENKOVNÍ programy
EKOPROGRAMOVÉ BALÍČKY
Pokud vás některý z programů zaujme, vyplňte on-line formulář nebo kontaktujte koordinátory ekologických výukových programů.
on-line formulář
Privacy Settings
We use cookies to enhance your experience while using our website. If you are using our Services via a browser you can restrict, block or remove cookies through your web browser settings. We also use content and scripts from third parties that may use tracking technologies. You can selectively provide your consent below to allow such third party embeds. For complete information about the cookies we use, data we collect and how we process them, please check our Privacy Policy
Youtube
Consent to display content from - Youtube
Vimeo
Consent to display content from - Vimeo
Google Maps
Consent to display content from - Google