EkocentrumKoniklec | Vzdělávání a výchova | Ekologické výukové programy Praha | Základní školy a nižší ročníky víceletých gymnázií – Venkovní programy

EKOLOGICKÉ VÝUKOVÉ PROGRAMY PRAHA ZÁKLADNÍ ŠKOLY A NIŽŠÍ ROČNÍKY VÍCELETÝCH GYMNÁZIÍ

1. stupeň ZŠ
2. stupeň ZŠ

Seznam použitých zkratek:
RVP PV – Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání
ČJL – Český jazyk a literatura
ČP – Člověk a příroda
ČS – Člověk a společnost
ČSP – Člověk a svět práce
ČZ – Člověk a zdraví

DV – Dramatická výchova
EV – Environmentální výchova
IKT – Informační a komunikační technologie
MJA – Matematika a její aplikace
OSV – Osobnostní a sociální výchova
VDO – Výchova demokratického občana
VMEGS – Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech
VV – Výtvarná výchova

všechny programy
vnitřní programy
venkovní programy
terénní programy
kombinované programy
ekoprogramové balíčky
objednávka

Venkovní programy pro 2. stupeň základních škol

informace pro vás: 

PŘIJÍMÁME OBJEDNÁVKY NA ŠKOLNÍ ROK 2023/2024. PRO OBJEDNÁVKU VYUŽIJTE OBJEDNÁVKOVÉ FORMULÁŘE.

Ptačí budky do školy IV

Klíčový cíl: Žáci si vlastnoručně vyrobí ptačí budku ze dřeva, naučí se pracovat s nářadím. Žák se aktivně zapojí do ochrany volně žijících ptáků.

Žáci si během programu sami vyrobí ptačí budku z dřevěné stavebnice a poté ji natřou ochranným nátěrem. Procvičí si tak práci se šroubovákem, kladivem a štětcem. Žáci se dozví, proč pro ptáky budky vyvěšujeme a kdo se v nich zabydlí. Pomocí her si pojmenují běžné městské ptáky, zjistí, jaké na ně ve městě číhá nebezpečí, jak tato nebezpečí eliminovat a jak ptáky správně přikrmovat. Nakonec se žáci se dozvědí, jak se o budku starat a jak ptáky pozorovat, aby je při hnízdění nerušili. Program žáky vede k uvědomění si potřeby ochrany ptáků a díky instalaci ptačí budky se do jejich ochrany také přímo zapojí.

Obsah vzhledem k RVP ZV: ČJL, ČZ, ČP, ČSP, EV, OSV, VMEGS
Délka programu: 225 minut 
Cena: 100 Kč
Věková skupina: 6. – 9. ročník ZŠ
Kdy program probíhá: březen – červen, září – říjen
Kde program probíhá: školní učebna + školní zahrada (v případě dobrého počasí celé na zahradě)

VNITŘNÍ programy
TERÉNNÍ PROGRAMY
KOMBINOVANÉ PROGRAMY
ekoprogramové balíčky

Klima a dnešní svět

Záměr programu:  Žáci pochopí důsledky lidské činnosti na přirozený klimatický systém planety Země a posílí svoji dovednost práce s textem, diskuse a myšlení v souvislostech.

Žáci se v první části programu seznámí s přirozeným fungováním klimatického systému planety Země a jeho hlavními mechanismy (přirozeným = nízkým zatížením lidskou činností, před průmyslovou revolucí). V druhé části programu se budou žáci věnovat antropogennímu ovlivnění klimatického systému Země od produkce skleníkových plynů až po důsledky pro přírodu a lidskou společnost. Ve třetí části se žáci seznámí se základními klimatickými úmluvami a zákony a formou simulační hry si vyzkoušejí princip fungování emisních povolenek.

Obsah vzhledem k RVP ZV: ČJL, MJA, ČZ, ČS, ČP, DV, EV, OSV, VMEGS
Délka programu: 90 min. (2 vyučovací hodiny)/ 150 min. (3 vyučovací hodiny)
Cena: 50 / 60 Kč
Věková skupina: 6. – 9. ročník ZŠ
Kdy program probíhá: celoročně
Kde program probíhá:  školní učebna s internetem, dataprojektorem / interaktivní tabulí

Řeč obalů

Záměr programu:  Žáci získají znalosti kritérií, podle kterých se mohou při nákupu rozhodovat, tyto znalosti přímo aplikují v simulační hře a posílí tak své odpovědné spotřebitelské chování.

Žáci se sami ocitnou v roli spotřebitelů, kteří jdou nakupovat a kteří se rozhodují podle daných kritérií (např. cena, zdraví, kvalita, životní prostředí). V diskusi vyjádří preference své rodiny. Prostřednictvím další aktivity se dozvědí, jak se vyznat v„éčkách“. Kromě toho se seznámí s jednotlivými obalovými materiály, jejich historií a životním cyklem. Poznají, jaké nové věci mohou vzniknout recyklací již použitých a nepotřebných obalových materiálů a v jakých provozech tyto nové věci vznikají. Delší verze programu je věnována diskusi o bioplastech a jiných ekologických obalových materiálech.

Obsah vzhledem k RVP ZV: ČJL, ČP, ČZ, ČS, ČSP, DV, OSV, EV
Délka programu: 90 min. (2 vyučovací hodiny)/ 150 min. (3 vyučovací hodiny)
Cena: 50 / 60 Kč
Věková skupina: 6. – 9. ročník ZŠ
Kdy program probíhá: celoročně
Kde program probíhá:  školní učebna s internetem, dataprojektorem / interaktivní tabulí

Pokud vás některý z programů zaujme, vyplňte on-line formulář nebo kontaktujte koordinátory ekologických výukových programů.
on-line formuláře
Privacy Settings
We use cookies to enhance your experience while using our website. If you are using our Services via a browser you can restrict, block or remove cookies through your web browser settings. We also use content and scripts from third parties that may use tracking technologies. You can selectively provide your consent below to allow such third party embeds. For complete information about the cookies we use, data we collect and how we process them, please check our Privacy Policy
Youtube
Consent to display content from - Youtube
Vimeo
Consent to display content from - Vimeo
Google Maps
Consent to display content from - Google