Ekologické výukové programy

Ekologické výukové programy

Ekocentrum Koniklec nabízí a realizuje ekologické výukové programy od roku 2002. V současné době nabízíme vnitřní, terénní, venkovní a kombinované programy pro žáky mateřských, základních a středních škol v Praze a okolí či na Mělnicku a okolí. Programy jsou vedeny zkušenými lektory a využívají metod aktivního učení. Organizace 01/71 ZO ČSOP Koniklec je držitelem certifikátu kvalitních poskytovatelů EVVO.

Akce pro veřejnost

Akce pro veřejnost

Ekocentrum Koniklec každoročně realizuje velké množství akcí pro veřejnost. Mezi tradiční projekty patří Den Země, Informační kampaň, Fajn den nebo Ekofestival. Aktuální nabídku najdete na stránce s pozvánkami na připravované akce

Terénní základna vidim

Dům zaniklých řemesel Vidim

Dům je zachován ve stylu venkovské usedlosti z druhé poloviny 19. století. V interiéru jsou rozmístěny dobové selské předměty, nábytek a naučné tabule s audiozáznamem. Prostory slouží jako netradiční ubytovací kapacita pro dětské oddíly a další organizované skupiny a jako zázemí pro pořádání seminářů a vzdělávacích akcí pro školy. Jednu sobotu v měsíci je navíc s připravenými dobovými aktivitami otevřen veřejnosti.

pusťte si domů dešťovou vodu

Hospodaření s dešťovou vodou

Hospodaření s dešťovou vodou je systém, který na rozdíl od konvenčního odvodnění nenarušuje přirozený koloběh vody v krajině, ale naopak se ho snaží obnovit. Jak na to, aby to tak fungovalo i v praxi se od nás dozví zástupci obcí i jednotliví občané na seminářích, exkurzi nebo při individuálních konzultacích.

zpracovani odpadu

Exkurze do komunitních zahrad a farem

Žáci mají možnost na zahradách či farmách poznat historii a fungování provozů, typu hospodářské produkce a jejího zpracování a jsou rovněž prakticky zapojeni do některých z pracovních činností.

Ekoporadna Praha

Ekoporadna Praha

Ekoporadna Praha poskytuje informace, rady a doporučení široké veřejnosti v oblasti životního prostředí. Zprostředkuje odborné poradenství a spolupracuje s veřejnou správou.


Poslední aktualizace: 20. 2. 2017