Ekocentrum Koniklec | Vzdělávání a výchova | Ekologické výukové programy Praha | Mateřské školy – Vnitřní programy

EKOLOGICKÉ VÝUKOVÉ PROGRAMY PRAHA MATEŘSKÉ ŠKOLY

Seznam použitých zkratek:
RVP PV – Rámcový vzdělávací program pro předškolní vzdělávání
DJP – Dítě a jeho psychika

DJT – Dítě a jeho tělo
DSp – Dítě a společnost
DSv – Dítě a svět
DTD – Dítě a ten druhý

 

všechny programy
vnitřní programy
venkovní programy
terénní programy
ekoprogramové balíčky
objednávka

Vnitřní programy pro mateřské školy

DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ!

Pro školní rok 2022/2023 již nepřijímáme další objednávky výukových programů.
Programy s realizací ve školním roce 2023/2024 můžete objednávat již nyní.
Aktuálně můžete objednávat pouze následující programy v rámci projektu Aby klima bylo prima:
  • Žilo, bylo jedno město pro MŠ
  • Stavitelé města III pro 2. stupeň ZŠ
  • Adapťáci pro SŠ

Více informací naleznete na evp.adaptacepraha.cz

Děkujeme za pochopení.

Všechny vnitřní programy realizujeme celoročně v interiéru školky, nově ale chystáme venkovní verze k realizaci na zahradě školky od března do října dle počasí (netýká se programu Žilo, bylo jedno město). V případě zájmu se domluvte s koordinátorkou EVP, případně Váš zájem o venkovní realizaci dopište do poznámky v objednávkovém formuláři.

Do hlubin rybníka

Záměr programu: Děti poznají obyvatele rybníka, porozumí cyklu vývoje žab a pochopí význam záchranných přenosů žab.

Děti se seznámí s žabí rodinkou, která celým programem provází. Začátek dobrodružství se odehrává nad velkým plátnem rybníka, který někdo znečistil a je potřeba jej uklidit. Děti žabkám pomohou a pak se pomocí krátkého vyprávění a názorných loutek dozvědí, jak se z malého pulce stane dospělá žába. Poté si v roli žabek zkusí projít žabím podchodem a během jednoduché skupinové hry si vyzkouší, jaké to je pomáhat žabkám při pravidelném putování z rybníka do lesa. Na závěr si děti společně s lektorem vyrobí na památku vlastní malý rybníček plný žab.

Obsah vzhledem k RVP PV: DJT, DJP, DTD, DSp, DSv
Délka programu: 60 min.
Cena: 75 Kč
Věková skupina: 3 – 6 let
Kdy program probíhá: celoročně
Kde program probíhá: interiér školky

Duchové z popelnic

Záměr programu: Děti se naučí rozeznávat různé druhy odpadu a pochopí smysl jeho předcházení.

Děti jsou účastníky velkého hradního úklidu, jejich průvodce, Hradní duch, je seznámí s tím, co je to odpad a také zjistí, že co je pro nás odpad, může být pro jiného poklad! Následně jim Hradní duch představí své přátele, Duchy z popelnic. S těmi si pak děti vyzkouší rozeznávat druhy odpadu svými smysly – zrakem, čichem, hmatem a sluchem, zjistí, co se děje s věcmi, které vyhodíme do barevných popelnic, a zamyslí se nad tím, co by se z jejich běžných odpadků dalo vyrobit, než to definitivně v takové popelnici skončí. Na konci programu si Hradní duch poslechne jejich názor na průběh programu a také se pokusí společně přijít na to, jaký odpad je nejlepší (žádný!). Průvodce pak děti odmění omalovánkami s duchy z popelnic, které mohou sloužit ve školce jako návod, jak správně třídit odpad.

Obsah vzhledem k RVP PV: DJT, DJP, DTD, DSp, DSv
Délka programu: 60 min.
Cena: 75 Kč
Věková skupina: 3 – 6 let
Kdy program probíhá: celoročně
Kde program probíhá: interiér školky

Mravenčí stezkou

Záměr programu: Děti získají poznatky o životě mravenců, uvědomí si jejich užitečnost a podobnost s lidskou společností.

Děti se seznámí s mravencem Vencou, se kterým si povídají o tom, kde mravenci bydlí. Společně se pak přemístí nad černobílé plátno zobrazující mraveniště v lese a pokusí se podle něj sestavit barevnou skládačku. Poté se vžijí do role mravence a podívají se tak do mraveniště (stanu). Vyzkouší si, co takový mravenec během roku dělá, a formou simulační hry pochopí, jaká panuje v mraveništi hierarchie. V druhé části programu si zkusí, jak mravenci komunikují – pomocí tykadel a nožiček a pomocí čichu. Také budou hledat potravu, kterou pak společně odnesou do mraveniště. Nakonec si spolu vyrobí vlastní mraveniště, které jim zůstane na památku ve třídě.

Obsah vzhledem k RVP PV: DJT, DJP, DTD, DSv
Délka programu: 60 min.
Cena: 75 Kč
Věková skupina: 3 – 6 let
Kdy program probíhá: celoročně
Kde program probíhá: interiér školky

Okřídlená království

Záměr programu: Děti si uvědomí rozdíly mezi včelou, vosou, sršní a čmelákem ve vzhledu i způsobu života.

„Jé, mami, támhle je včelička“, „Ale ne, to je přece vosa“, „A ta mě kousne?“. V programu o hmyzích společenstvech se děti naučí rozlišovat mezi včelou, vosou, sršní a čmelákem. Poznají rozdíly ve vzhledu i způsobu života jednotlivých druhů a seznámí se s produkty jejich práce. Děti budou mít možnost srovnat život včelího společenstva s naším způsobem života a najít vzájemné podobnosti i rozdíly. Dozvědí se o významu všech zkoumaných druhů pro přírodu a člověka.

Projekt byl podpořen Magistrátem hlavního města Prahy. Projekt byl podpořen Ministerstvem životního prostředí, projekt nemusí vyjadřovat stanoviska MŽP.

Obsah vzhledem k RVP PV: DJT, DJP, DTD, DSv
Délka programu: 60 min.
Cena: 75 Kč
Věková skupina: 3 – 6 let
Kdy program probíhá: celoročně
Kde program probíhá: interiér školky

Tajemství lesa

Záměr programu: Děti poznají život v lese a dozvědí se, jak se v něm správně chovat.

Celým programem provází lesní skřítek Pařízek. Děti s ním zažijí, jaké to je tvořit les a zjistí, že les je lesem nejen díky stromům, ale i živočichům, kteří v něm žijí. Formou simulační hry si děti vyzkoušejí, jak strom vyrůstá ze semínka, stává se velkým stromem s větvemi, a jak dává život dalším stromům. Zároveň si utřídí základní rozdělení lesů na jehličnaté, listnaté a smíšené. Pomocí přírodnin se seznámí s některými konkrétními stromy. Na závěr si děti zopakují, jak se v lese mají chovat.

Obsah vzhledem k RVP PV: DJT, DJP, DTD, DSp, DSv
Délka programu: 60 min.
Cena: 75 Kč
Věková skupina: 3 – 6 let
Kdy program probíhá: celoročně
Kde program probíhá: interiér školky

Voda nad zlato

Záměr programu: Děti zjistí, odkud se bere voda ve vodovodním kohoutku, jak a proč šetřit pitnou vodou a využívat dešťovou vodu v domácnosti.

Programem provází vodovodní mužíček Kohoutek a dešťová panenka Dešťovka. Tyto loutkové postavičky společně s prožitkovými a pohybovými herními aktivitami pomohou dětem pochopit základní otázky spojené s koloběhem vody nejen v přírodě. Děti si nejprve v roli uvadajících květin uvědomí vlastní potřebu vody a na modelu krajiny si vyzkoušejí, jak koluje voda v přírodě. Ujasní si, odkud se bere pitná voda v našich kohoutcích, a zkusí si, jaké to je podílet se na čištění vody. V návaznosti na úpravě znečištěné vody na pitnou zjistí, že i ony mohou šetřit pitnou vodou a na co všechno je možné používat místo ní vodu dešťovou. Na závěr programu si děti vytvoří plakátek s vlastním koloběhem vody, který jim zůstane ve školce.

Obsah vzhledem k RVP PV: DJT, DJP, DTD, DSv
Délka programu: 60 min.
Cena: 75 Kč
Věková skupina: 3 – 6 let
Kdy program probíhá: celoročně
Kde program probíhá: interiér školky

Žilo, bylo jedno město

Záměr programu: Děti získají znalosti a dovednosti o tom, jaká adaptační opatření lze ve městě, kde žijí, dělat, a jak se mají ony samy chovat v případě negativních projevů klimatické změny (povodně, přívalový déšť, sucho, vysoké teploty).

Žilo, bylo jedno město a v něm zámek potažený černým suknem. Město ale netrápil drak, který unesl princeznu. Tomuto městu se vždy dobře dařilo, ale poslední roky ho velice sužují různé výkyvy počasí: jednou je to veliké sucho, že i zámecká studna vyschne, pak se zase přižene povodeň, která způsobí obrovské škody, jindy je město zase vystaveno velkému suchu. Už dlouho se lidé v tom městě necítí dobře, pan král už si neví rady, a tak vyhlásí, že kdo dokáže městu pomoci, dostane princeznu za ženu a půl království k tomu. Jednoho dne přijede do města Chytrý princ a se svou družinou šikovných dětí začnou městu radit, co vše je třeba změnit, aby se jim zase lépe žilo…

Obsah vzhledem k RVP PV: DJT, DJP, DTD, DSp, DS
Délka programu: 60 min.
Cena: 75 Kč
Věková skupina: 5 – 6 let
Kdy program probíhá: celoročně
Kde program probíhá: interiér školky

venkovní programy
terénní programy
ekoprogramové balíčky
Pokud vás některý z programů zaujme, vyplňte on-line formulář nebo kontaktujte koordinátory ekologických výukových programů.
on-line formuláře
Ekocentrum Koniklec
Vlkova 2725/34
130 00 Praha 3
Provozní doba
Pondělí: 13:00 – 17:00
Středa: 9:00 – 14:00
Telefon: +420 222 948 758
Email: info@ekocentrumkoniklec.cz
facebook | youtube
Privacy Settings
We use cookies to enhance your experience while using our website. If you are using our Services via a browser you can restrict, block or remove cookies through your web browser settings. We also use content and scripts from third parties that may use tracking technologies. You can selectively provide your consent below to allow such third party embeds. For complete information about the cookies we use, data we collect and how we process them, please check our Privacy Policy
Youtube
Consent to display content from Youtube
Vimeo
Consent to display content from Vimeo
Google Maps
Consent to display content from Google