Ekocentrum Koniklec | Vzdělávání a výchova | Ekologické výukové programy Praha | Mateřské školy – Terénní programy

EKOLOGICKÉ VÝUKOVÉ PROGRAMY PRAHA MATEŘSKÉ ŠKOLY

Seznam použitých zkratek:
RVP PV – Rámcový vzdělávací program pro předškolní vzdělávání
DJP – Dítě a jeho psychika

DJT – Dítě a jeho tělo
DSp – Dítě a společnost
DSv – Dítě a svět
DTD – Dítě a ten druhý

 

všechny programy
vnitřní programy
venkovní programy
terénní programy
ekoprogramové balíčky
objednávka

Terénní programy pro mateřské školy

informace pro vás: 

PŘIJÍMÁME OBJEDNÁVKY NA ŠKOLNÍ ROK 2023/2024. PRO OBJEDNÁVKU VYUŽIJTE OBJEDNÁVKOVÉ FORMULÁŘE.

Kdo žije v mechu?

Záměr programu: Děti prozkoumají svět půdních bezobratlých a ujasní si jejich nároky na život.

Děti se stanou členy přírodovědné výpravy v lesíku u vaší školky. Prozkoumají svět drobných zvířat, kterých si dosud možná ani nevšimly. Kdo bydlí v mechu, v pařezu, pod listím? Děti si vyzkoušejí zacházení s lupou a pinzetou. S pomocí obrázků se pokusí poznat, která zvířátka ulovila. Všimnou si, kde všude zvířátka žijí a zkusí jim postavit vhodný domeček. Také odhalí rozdíly mezi jehličnatým a listnatým lesem. Jako správní výzkumníci budou kreslit do terénního zápisníčku, který dostanou s sebou na následnou práci ve školce. Program probíhá v jakékoliv lesní lokalitě po dohodě s koordinátorkou EVP.

Obsah vzhledem k RVP PV: DJP, DSp, DSv
Délka programu: 90 min.
Cena: 75 Kč
Věková skupina: 5 – 6 let
Kdy program probíhá: duben – červen, září – říjen
Start a cíl: jakýkoliv les či lesopark v blízkosti školky po domluvě s koordinátorkou
S sebou: pevná nepromokavá obuv, pláštěnka či nepromokavý oděv, svačina

Kolik smyslů umíš použít, tolikrát jsi člověkem

Záměr programu:  Děti posílí svůj vztah k přírodě prostřednictvím osobního prožitku a smyslového vnímání.

Prožitkový a tvůrčí program zaměřený na smyslové vnímání a výtvarný směr land-art, což je metoda zaměřená na vnímání krásy přírody, práci s přírodními materiály, souznění s krajinou, vyjádření emocí skrze výtvarné aktivity a rozvíjení fantazie. V programu se děti postupně seznamují s různými rozměry přírody parku Židovské pece. Užívají přitom své smysly: zrak, čich, hmat a sluch. Na základě těchto vlastních prožitků získávají děti k přírodě skutečný vztah a lásku. Výsledkem programu je „galerie pod širým nebem“.

Tento ekologický výukový program byl vytvořen díky finanční podpoře MČ Praha 3.

Obsah vzhledem k RVP PV: DJT, DJP, DTD, DSv
Délka programu: 60 – 90 min.
Cena: 75 Kč
Věková skupina: 5 – 6 let
Kdy program probíhá: duben – červen, září – listopad
Start a cíl: roh ulic Jilmová a Za Žižkovskou vozovnou, případně i jiná lokalita po domluvě s koordinátorkou
S sebou: vhodné oblečení do přírody dle ročního období a počasí

Kunratický les pod lupou

Záměr programu:   Děti v roli výzkumníků objeví říši drobných lesních živočichů.

Děti se stanou členy přírodovědné výpravy do Kunratického lesa. Prozkoumají svět drobných zvířat, kterých si dosud možná ani nevšimly. Kdo bydlí v mechu, v pařezu, pod listím? Děti si vyzkoušejí zacházení s lupou a pinzetou. S pomocí obrázků se pokusí poznat, která zvířátka ulovila. Všimnou si, kde všude zvířátka žijí a zkusí jim postavit vhodný domeček. Také odhalí rozdíly mezi jehličnatým a listnatým lesem. Jako správní výzkumníci budou kreslit do terénního zápisníčku, který dostanou s sebou na následnou práci ve školce.

Obsah vzhledem k RVP PV: DJT, DJP, DTD, DSv
Délka programu: 90 min.
Cena: 75 Kč
Věková skupina: 5 – 6 let
Kdy program probíhá: duben – červen, září – říjen
Start a cíl: zastávka bus Petýrkova
S sebou: pevná nepromokavá obuv, pláštěnka či nepromokavý oděv, pastelka

Lesem, nelesem Modřanské rokle

Záměr programu: Děti poznají formou her stromy a lesní zvířata a vyzkouší si lov vodních bezobratlých v lesní tůňce.

Program probíhá v zalesněné Modřanské rokli, kde si děti zahrají několik her, ve skupinkách i samostatně. Seznámí se s různými druhy stromů, druhy lesa a jeho obyvateli. V mělké tůňce si vyzkouší lov vodních bezobratlých cedníkem a zajistí tak, co může žít v čistém lesním potůčku (doporučujeme vzít holinky na převlečení).

Obsah vzhledem k RVP PV: DJT, DJP, DTD, DSv
Délka programu: 90 min.
Cena: 75 Kč
Věková skupina: 5 – 6 let
Kdy program probíhá: 2. polovina dubna – červen, září – 1. polovina října
Start a cíl: zastávka tram a bus Poliklinika Modřany
S sebou: pevná nepromokavá obuv, pláštěnka či nepromokavý oděv, pastelka

Motýlí louka

Záměr programu: Děti poznají běžné druhy různých skupin lučních bezobratlých živočichů a způsob jejich života. Naučí se lovit a určovat bezobratlé živočichy, hlavně luční hmyz. Dozvědí se, jak se vyvíjí motýl.

Program probíhá na louce. Provází jím luční víla Violka, která dětem ukazuje život na louce, aby věděly, že louka je křehká a chránily ji. Děti si zde vyzkouší práci entomologů. Dostanou smýkačky a budou lovit, pozorovat a určovat. Naučí se pracovat s lupou a jednoduchými obrázkovými klíči. Prozkoumají (nejen) hmyzí svět lučního ekosystému. Dozví se, co je a k čemu slouží ochranné a výstražné zbarvení. Zjistí, jak to je s barvou motýlích křídel. Vývojová stádia hmyzu se naučí pomocí prožitkové hry.

Obsah vzhledem k RVP PV: DJT, DJP, DTD, DSv
Délka programu: 90 min.
Cena: 75 Kč
Věková skupina: 5 – 6 let
Kdy program probíhá: 2. polovina dubna – červen, září – 1. polovina října
Start a cíl: PR Housle v Lysolajích, případně jiná luční lokalita po dohodě s koordinátorkou
S sebou: pevná nepromokavá obuv, pláštěnka či nepromokavý oděv

Sadem všemi smysly

Záměr programu: Děti si vyzkoušejí, jak příroda působí na jednotlivé smysly.

Ovocné sady na Petříně a v Třešňovce skýtají možnost pro mnoho smyslových her, jež tvoří osu celého programu. Předškoláci si v tomto programu vyzkoušejí, jak mohou přírodu poznávat pomocí svých smyslů. Prostředí v sadech budou zkoumat nejen zrakem, ale také hmatem, čichem a sluchem. Zjistí, že v nich mohou nalézt mnohem více zajímavých věcí, než by se zdálo na první pohled. Jejich počínání v sadu budou sledovat neviditelní Strážci stromů. Programem bude provázet pan velvyslanec Třešňák, který dovede děti až k samotnému vládci Strážců stromů. Na závěr děti za splněné úkoly naleznou poklad z kamínků našich smyslů. V programu si každé dítě vyrobí koláž z přírodnin, kterou si odnese s sebou. 

Obsah vzhledem k RVP PV: DJT, DJP, DTD, DSv
Délka programu: 90 min.
Cena: 75 Kč
Věková skupina: 5 – 6 let
Kdy program probíhá: duben – červen, září – říjen
Start a cíl: Petřínské sady / vrch Třešňovka Hrdlořezy
S sebou: pevná nepromokavá obuv, pláštěnka či nepromokavý oděv

Vzorovaná příroda

Záměr programu: Děti se naučí vnímat přírodu v detailu a seznámí se vzory v přírodě.

Děti se seznámí skrze postavu skřítka Vzorňáčka se vzory v přírodě, které se opakují. Nejprve si je osvojí pomocí tří jednoduchých aktivit (doplnění spirály přírodninami, hledání větvení  a pomocí zrcátka a přenos na papír, vytvoření pavučiny), poté se vydají hledat vzory do terénu a pozorovat je pomocí hodinářské lupy a případně zrcátka (větvící se žilky listu, větve stromu, ulitu hlemýždě, pavučinu…). Společně sdílí, co našly, a skřítek jim objasní, k čemu vlastně tyto opakující se vzory mohou sloužit. Závěrem děti společně na veliký papír nakreslí vzory, které se jim nejvíce líbily, aktivita probíhá bez dorozumívání. Na závěr si zazpívají písničku o vzorech, kterou je naučí skřítek Vzorňáček.

Obsah vzhledem k RVP PV: DJT, DJP, DTD, DSv
Délka programu: 90 min.
Cena: 75 Kč
Věková skupina: 5 – 6 let
Kdy program probíhá: duben – červen, září – říjen
Start a cíl: jakýkoliv les či lesopark v blízkosti školy po domluvě s koordinátorkou
S sebou: pevná nepromokavá obuv, pláštěnka či nepromokavý oděv

vnitřní programy
venkovní programy
ekoprogramové balíčky
Pokud vás některý z programů zaujme, vyplňte on-line formulář nebo kontaktujte koordinátory ekologických výukových programů.
on-line formuláře
Privacy Settings
We use cookies to enhance your experience while using our website. If you are using our Services via a browser you can restrict, block or remove cookies through your web browser settings. We also use content and scripts from third parties that may use tracking technologies. You can selectively provide your consent below to allow such third party embeds. For complete information about the cookies we use, data we collect and how we process them, please check our Privacy Policy
Youtube
Consent to display content from - Youtube
Vimeo
Consent to display content from - Vimeo
Google Maps
Consent to display content from - Google