Ekocentrum Koniklec | Vzdělávání a výchova | Ekologické výukové programy Praha | Mateřské školy – Venkovní programy

EKOLOGICKÉ VÝUKOVÉ PROGRAMY PRAHA MATEŘSKÉ ŠKOLY

Seznam použitých zkratek:
RVP PV – Rámcový vzdělávací program pro předškolní vzdělávání
DJP – Dítě a jeho psychika

DJT – Dítě a jeho tělo
DSp – Dítě a společnost
DSv – Dítě a svět
DTD – Dítě a ten druhý

 

všechny programy
vnitřní programy
venkovní programy
terénní programy
ekoprogramové balíčky
objednávka

Venkovní programy pro mateřské školy

informace pro vás: 

PŘIJÍMÁME OBJEDNÁVKY NA ŠKOLNÍ ROK 2023/2024. PRO OBJEDNÁVKU VYUŽIJTE OBJEDNÁVKOVÉ FORMULÁŘE.

Tajemství lesa na zahradě

Klíčový cíl: Děti poznají život v lese a dozvědí se, jak se v něm správně chovat.

Celým programem provází lesní skřítek Pařízek. Nejprve si děti pomocí dramatizace vyzkoušejí, jak strom vyrůstá ze semínka, stává se velkým a dává život dalším stromům. V další aktivitě si představí lesy listnaté, jehličnaté a smíšené a seznámí se s několika druhy stromů. Poté zapojí i svůj hmat a budou poznávat pobytové stopy zvířat. Následně si sestaví model stromových pater a umístí do nich obrázky zvířat a také přírodniny, které si sesbíraly v úvodní aktivitě. Na závěr programu si zopakují, jak se chovat v lese. Do školky se vrátí s přírodninami, ze kterých si vyrobí vlastního lesního skřítka.

Obsah vzhledem k RVP PV: DJP, DTD, DSv, DSp
Délka programu: 60 min.
Cena: 75,- Kč
Věková skupina: 3 – 6 let
Kdy program probíhá: březen – říjen (dle počasí)
Kde program probíhá: zahrada školky nebo její blízké okolí

Okřídlená království na zahradě

Klíčový cíl: Děti si uvědomí rozdíly mezi včelou, vosou, sršní a čmelákem ve vzhledu i způsobu života.

„Jéé, mami, támhle je včelička“, „ale ne, to je přeci vosa“, „a ta mě kousne?“. V programu o hmyzích společenstvech se žáci naučí rozlišovat mezi včelou, vosou, sršní a čmelákem. Poznají rozdíly ve vzhledu i způsobu života jednotlivých druhů a seznámí se s produkty jejich práce. Dozvědí se dále o významu všech zkoumaných druhů pro lidskou společnost a zjistí, jak který z uvedených tvorů může ublížit lidem a jak v takovém případě mají žáci postupovat.

Obsah vzhledem k RVP PV: DJT, DJP, DTD, DSv, DSp
Délka programu: 60 min.
Cena: 75,- Kč
Věková skupina: 3 – 6 let
Kdy program probíhá: březen – říjen (dle počasí)
Kde program probíhá: zahrada školky nebo její blízké okolí

Do hlubin rybníka na zahradě

Klíčový cíl: Děti poznají obyvatele rybníka, porozumí cyklu vývoje žab a pochopí význam záchranných transferů  žab.

Děti se seznámí s žábou Haničkou, která je bude programem provázet. Nejprve zaplní rybníček rostlinami a živočichy, kteří v něm žijí.  Pak jim Hanička vypráví, jak se žabičky vyvíjí a děti vývojové změny malují do připravených obrázků. Jako žabky při jarní migraci si zkusí doskákat z rybníka do lesa a tam si cyklus zopakují. Dozví se, jak žáby při jarním záchranném transferu chránit a pomocí jednoduché simulační hry si pomoc žabkám také vyzkouší. Na závěr si vyrobí obrázek rybníka, který jim ve škole zůstane.

Obsah vzhledem k RVP PV: DJT, DJP, DTD, DSv, DSp
Délka programu: 60 min.
Cena: 75,- Kč
Věková skupina: 3 – 6 let
Kdy program probíhá: březen – říjen (dle počasí)
Kde program probíhá: zahrada školky nebo její blízké okolí

Hmyzí hotel do školky

Klíčový cíl: Děti si uvědomí rozdíly mezi včelou, vosou, sršní a čmelákem ve vzhledu i způsobu života a postaví si na zahradě hmyzí hotel, kde budou moci pozorovat zajímavý život samotářských blanokřídlých. Hmyzí hotel zvýší hnízdní příležitosti pro samotářské druhy blanokřídlého hmyzu.

Děti absolvují hodinový výukový program Okřídlená království, program o hmyzích společenstvech, kde se naučí rozlišovat mezi včelou, vosou, sršní a čmelákem. Poznají rozdíly ve vzhledu i způsobu života jednotlivých druhů a seznámí se s produkty jejich práce. Pak si poví, k čemu je dobrý hmyzí hotel a kdo v něm bydlí. Lektor jeden hmyzí hotel přinese a společně jej na zahradě vyplní vhodným materiálem (rákos, navrtané cihly a polena, šišky). Hmyzí hotel dětem na školní zahradě zůstane a ony budou moci pozorovat zajímavý život samotářských blanokřídlých. Před samotnou instalací hmyzího hotelu žáci prozkoumají bezobratlé na zahradě školy pomocí lup a entomologických pinzet. Tato činnost pomůže dětem získat kladný vztah k hmyzu a instalací hmyzího hotelu se přímo zapojí do jeho ochrany.

Obsah vzhledem k RVP PV: DJT, DJP, DTD, DSv
Délka programu: 120 min.
Cena: 85 Kč
Věková skupina: 3 – 6 let
Kdy program probíhá: březen – červen, září – říjen
Kde program probíhá: interiér + zahrada školky (v případě dobrého počasí celé na zahradě)

Ptačí budky do školky

Klíčový cíl: Děti zjistí, kteří ptáci hnízdí v ptačích budkách a jednu budku s lektorem nainstalují na zahradě školky. Na jaře tak budou moci pozorovat ptáky při hnízdních aktivitách a zapojí se do ochrany ptačích druhů.

Lektor přinese do školky ptačí budku připravenou k instalaci a děti si pomocí obrázků ptáčků uvědomí, kteří ptáci by se v budce rádi zabydleli a kteří dají přednost hnízdu v keři či na stromě. Poté si děti vyzkouší, jaké to je nosit potravu v „zobáčku“ do hnízda. Zjistí, kdo může ptáčkům v budce/na hnízdě ublížit a jak tomu zabránit. Lektor nakonec pověsí ptačí budku na strom, žáci si zopakují, kdo se k nim do budky může na jaře nastěhovat a dozví se, jak ptáčky pozorovat, aby je během hnízdění nerušili a jak jim pomoci. Program děti vede k uvědomění si potřeby ochrany ptáků a díky instalaci ptačí budky se do jejich ochrany také přímo zapojí.

Obsah vzhledem k RVP PV: DJT, DJP, DTD, DSv
Délka programu: 75 min.
Cena: 80 Kč
Věková skupina: 3 – 6 let
Kdy program probíhá: březen – červen, září – říjen
Kde program probíhá: zahrada školky

Skřítek Kaštánek

Záměr programu: Děti se seznámí s problematikou škůdce klíněnky jírovcové a možnou šetrnou ochranou napadených stromů.

Programem bude děti provázet skřítek Kaštánek. Formou prožitkových aktivit se děti vžijí do malého kaštánku,  ze kterého postupně vyroste velký strom jírovec maďal. Děti se seznámí se všemi částmi stromu i s tím, čím je nám takový strom prospěšný. Odhalí také nebezpečí v podobě malého motýlka – klíněnky a dozví se šetrný způsob ochrany, kterým můžou sami nemocnému stromu pomoci. V delší verzi programu jim pak odměnou budou kreativní aktivity využívající přírodní materiály, jako je podzimní listí a kaštany (například kaštanová zvířátka nebo landart).

Tento ekologický výukový program byl vytvořen díky finanční podpoře MČ Praha 3.

Obsah vzhledem k RVP PV: DJT, DJP, DTD, DSv
Délka programu: 60/90 min.
Cena: 75/80 Kč
Věková skupina: 5 – 6 let
Kdy program probíhá: celoročně
Kde program probíhá: říjen – listopad (dle počasí), zahrada MŠ / blízký park, kde se nachází jírovec maďal

Za podpory MČ Praha 12 a MHMP vzniklo 5 následujících programů v rámci cyklu „Bádání v zahradě“.

Zahrada plodí

Záměr programu: Děti se seznámí s tím, co se děje na zahradě na podzim.

Program je zaměřený na venkovní pobyt a badatelské činnosti. Probíhá v září a říjnu na zahradě mateřské školy. Děti se seznámí s obyvateli zahrady z rostlinné i živočišné říše. Naučí se najít plody různých stromů a připomenou si rozdíl mezi ovocem a zeleninou. Zkusí najít hmyz žijící na stromech i pod zemí. Dále vyrobí domeček pro škvory, který umístí na vybraný strom zahrady. V prodloužené variantě děti prozkoumají i život v zemi a současně zakopou 5 různých relikvií (ovoce, brambora, papír, plast, látka). Při jarním programu tohoto cyklu děti relikvie opět vykopou a budou srovnávat, co se s nimi stalo. Program je součástí cyklu „Zahrada v průběhu roku“, který se skládá z 5 dílčích programů, které na sebe navazují od září do června. Lze však objednat i samostatně v kratší verzi programu.

Obsah vzhledem k RVP PV: DJT, DJP, DTD, DSv
Délka programu: 60 – 75 min.
Cena: 75 Kč
Věková skupina: 3 – 6 let
Kdy program probíhá:  září – říjen (dle aktuálního počasí)
Kde program probíhá: zahrada MŠ. Podmínkou realizace programu je zahrada na pozemku MŠ s několika stromy nebo keři a možností kopat do země.

Metodiky a pracovní listy ke stažení: 

bádání cyklus
pracovní list
informace pro pedagoga

Zahrada se chystá ke spánku

Záměr programu: Děti se seznámí s tím, co se děje na zahradě před zimou.

Program je zaměřený na venkovní pobyt a badatelské činnosti. Probíhá v listopadu a prosinci na zahradě mateřské školy. Děti se seznámí s obyvateli zahrady z rostlinné i živočišné říše. Poznají stromy a keře na zahradě a najdou hmyz, který budou moci zkoumat pomocí lup. Během programu se dozvědí, že ne všichni obyvatelé zahrady přes zimu spí, a pomůžou některým zvířátkům připravit se na zimu. V závěru programu si děti přenesou barvy listí na plátno jako vzpomínku na barevný podzim. Program je součástí cyklu „Zahrada v průběhu roku“, který se skládá z 5 dílčích programů, které na sebe navazují od září do června. Lze však objednat i samostatně v kratší verzi programu.

Obsah vzhledem k RVP PV: DJT, DJP, DTD, DSv
Délka programu: 60 – 75 min.
Cena: 75 Kč
Věková skupina: 3 – 6 let
Kdy program probíhá: listopad – prosinec (dle aktuálního počasí)
Kde program probíhá:  zahrada MŠ. Podmínkou realizace programu je zahrada na pozemku MŠ s několika stromy nebo keři a možností kopat do země.

Metodiky a pracovní listy ke stažení: 

bádání cyklus
pracovní list
informace pro pedagoga

Zahrada spí

Záměr programu: Děti se seznámí s tím, co se děje na zahradě v zimě.

Program je zaměřený na venkovní pobyt a badatelské činnosti. Probíhá v lednu a únoru na zahradě mateřské školy. Děti se seznámí s obyvateli zahrady z rostlinné a živočišné říše. Zjistí, že i v zimě můžou najít život na zahradě. Dle počasí budou zařazeny aktivity se sněhem nebo seznámení s nejběžnějšími druhy ptáků, které mohou spatřit v zimě. Děti si také vyrobí otisk kůry některých stromů ze zahrady. V programu jsou zařazeny pohybové aktivity tak, aby dětem nebyla zima z dlouhého stání. Program je součástí cyklu „Zahrada v průběhu roku“, který se skládá z 5 dílčích programů, které na sebe navazují od září do června. Lze však objednat i samostatně v kratší verzi programu.

Obsah vzhledem k RVP PV: DJT, DJP, DTD, DSv
Délka programu: 60 – 75 min.
Cena: 75 Kč
Věková skupina: 3 – 6 let
Kdy program probíhá: leden – únor (dle aktuálního počasí)
Kde program probíhá: zahrada MŠ. Podmínkou realizace programu je zahrada na pozemku MŠ s několika stromy nebo keři.

Metodiky a pracovní listy ke stažení: 

bádání cyklus
pracovní list
informace pro pedagoga

Zahrada se probouzí

Záměr programu: Děti se seznámí s tím, co se děje na zahradě na jaře.

Program je zaměřený na venkovní pobyt a badatelské činnosti. Probíhá v březnu a dubnu na zahradě mateřské školy. Děti se seznámí s obyvateli zahrady z rostlinné a živočišné říše. Zjistí, že stromy a keře se probouzí z pupenů, pomůžou probudit zahradu i pomocí malého záhonku, do kterého zasejí semínka rostlin. Seznámí se s obyvateli zahrady z hmyzí říše a zkusí vyrobit vlastní žížaliště, aby mohly pozorovat práci žížal a pochopily tak jejich význam pro půdu. V delší verzi programu děti zkontrolují škvoří domeček a připomenou si zvířátka z programu Zahrada se chystá ke spánku. Program je součástí cyklu „Zahrada v průběhu roku“, který se skládá z 5 dílčích programů, které na sebe navazují od září do června. Lze však objednat i samostatně v kratší verzi programu.

Obsah vzhledem k RVP PV: DJT, DJP, DTD, DSv
Délka programu: 60 – 75 min.
Cena: 75 Kč
Věková skupina: 3 – 6 let
Kdy program probíhá: březen – duben (dle aktuálního počasí)
Kde program probíhá: zahrada MŠ. Podmínkou realizace programu je zahrada na pozemku MŠ s několika stromy nebo keři a možností založení záhonu.

Metodiky a pracovní listy ke stažení: 

bádání cyklus
pracovní list
informace pro pedagoga

Zahrada kvete

Záměr programu: Děti se seznámí s tím, co se děje na zahradě v létě.

Program je zaměřený na venkovní pobyt a badatelské činnosti. Probíhá v květnu a červnu na zahradě mateřské školy. Děti se seznámí s obyvateli zahrady z rostlinné a živočišné říše. Všímají si květů v zahradě a hmyzu, který je v jejich blízkosti (např. motýlů a včel). Pomocí herní aktivity pochopí, jak se z květu stane plod a proč se nemají všechny květy otrhat. Na konci programu přenesou děti barevné květy na plátýnko a vytvoří tak krásné a jednoduché obrázky. V delší verzi programu  děti  vykopou  relikvie  z  programu  Zahrada  plodí  a  porovnají  je s fotografiemi pořízenými při zakopávání. Také si připomenou žížalí domeček a vysvětlí si, co žížaly dokáží v půdě. Program je součástí cyklu „Zahrada v průběhu roku“, který se skládá z 5 dílčích programů, které na sebe navazují od září do června. Lze však objednat i samostatně v kratší verzi programu.

Obsah vzhledem k RVP PV: DJT, DJP, DTD, DSv
Délka programu: 60 – 75 min.
Cena: 75 Kč
Věková skupina: 3 – 6 let
Kdy program probíhá: květen – červen (dle aktuálního počasí)
Kde program probíhá: zahrada MŠ. Podmínkou realizace programu je zahrada na pozemku MŠ s několika stromy nebo keři a možností založení záhonu.

Metodiky a pracovní listy ke stažení: 

bádání cyklus
pracovní list
informace pro pedagoga
vnitřní programy
terénní programy
ekoprogramové balíčky
Pokud vás některý z programů zaujme, vyplňte on-line formulář nebo kontaktujte koordinátory ekologických výukových programů.
on-line formuláře
Privacy Settings
We use cookies to enhance your experience while using our website. If you are using our Services via a browser you can restrict, block or remove cookies through your web browser settings. We also use content and scripts from third parties that may use tracking technologies. You can selectively provide your consent below to allow such third party embeds. For complete information about the cookies we use, data we collect and how we process them, please check our Privacy Policy
Youtube
Consent to display content from - Youtube
Vimeo
Consent to display content from - Vimeo
Google Maps
Consent to display content from - Google