Ekocentrum Koniklec | Akce a volný čas | Krajská konference EVVO | ročník 2017

 

KRAJSKÁ KONFERENCE EVVO 2017

→ pro firmy a veřejný sektor

PUBLIKOVANÝ ČLÁNEK

Krajská koference EVVO – Environmentální vzdělávání, výchova a osvěta ve veřejném sektoru a podnikatelské sféře se konala 25.10.2017 v Národní technické knihovně v Praze. Konferenci pořádal MHMP ve spolupráci s Ekocentrem Koniklec.

Východiska: Jaké jsou největší současné výzvy? Umíme na ně reagovat a přijmout strategii, která povede k udržitelnému rozvoji Prahy a ČR?

Konference otevřela téma udržitelného rozvoje a společenské odpovědnosti ve veřejném a podnikatelském sektoru v ČR a v Praze. Propojila lidi z veřejné sféry, firem i neziskových organizací s cílem podpořit spolupráci a inspirovat řešeními, která v praxi nepovedou k dalšímu poškozování životního prostředí.

Témata: udržitelné fungování firem a úřadů, CSR, dobrovolné a finanční nástroje, ekologizace provozu firem a úřadů, dobrovolnictví a filantropie, vzdělávání a motivace zaměstnanců, grantové programy firem, komunitní projekty, spolupráce s neziskovým sektorem a s aktéry EVVO.


PŘEDNÁŠKA

Rozvoj spolupráce MHMP, podnikatelského sektoru a veřejné správy na území Prahy – Koncepce, vize a potenciál EVVO


Petr Holý – krajský koordinátor EVVO, MHMP
Koncepční pohled MHMP na vzájemnou spolupráci hl. m. Prahy, podnikatelského sektoru a veřejné správy na místní úrovni v oblasti environmentální výchovy a osvěty. Představíme připravovaný akční plán Krajské koncepce EVVO na další dva roky, nastíníme možnou spolupráci a rozvoj ekologické výchovy na úrovni městských částí. V rámci spolupráce podnikatelského prostředí s veřejnou správou bychom rádi podpořili vzájemnou podporu těchto odvětví ve směru udržitelného rozvoje a jednání šetrného k životnímu prostředí. Jako krajský úřad chceme posilovat vzájemnou informovanost a povědomí formou sdílení dobré praxe a přenosu udržitelných inovativních řešení.

WORKSHOPY

Aktuální trendy ve firemním dárcovství a udržitelném podnikání

 

Libor Marek, Nadace Neziskovky.cz
Radka Pokorná, Kokoza
Judita Nechvátalová, Reklamní agentura Green Cat (Sdružení TEREZA)

Popis workshopu:
Na workshopu vám představíme, jaké aktuální trendy hýbou firemní udržitelností a dárcovstvím, jak tuto formu získávání zdrojů nejlépe propojit s celkovým fungováním neziskové organizace a jak posílit získávání zdrojů z negrantových příležitostí. V rámci dílny se seznámíte i s případovými studiemi vytváření partnerství mezi NNO a firmu od Radky Pokorné za společensky prospěšného podniku Kokoza a Judity Nechvátalové za projekt reklamní agentury Green Cat, prospěšného podnikání Sdružení TEREZA. V průběhu workshopu si zkusíte navrhnout, jakým způsobem můžete pro svou organizaci získat zdroje negrantovým způsobem a s kým navázat nové partnerství. Workshop je vhodný nejen pro neziskové organizace, ale i pro zástupce firemního prostředí, kteří se chtějí inspirovat pro svou práci.

Řešení pro textilní odpad v městských částech

 

Jaroslav Pašmik, vedoucí Centra managementu udržitelnosti, VŠE
Jiří Knitl, vedoucí odboru péče o veřejný prostor, Praha 7
Veronika Blabla Hubková, koordinátorka FashionRevolution Czech Republic
Soňa Jonášová, Institut cirkulární ekonomiky
zástupce firmy provozující sběrné kontejnery na použitý textil

Popis workshopu:
Textilní odpad je novým problémem naší doby. Jeho ohromný nárůst v posledních letech souvisí s příchodem rychlé a levné módy, která zaplavuje Česko a svět ze všech stran. Vyřeší tento problém sběrné kontejnery, které dnes rostou jako houby po dešti na našich ulicích? Nebo je potřeba jiné řešení? Pojďme o tom přemýšlet a diskutovat společně se zástupci městských částí a magistrátu, vědci, neziskovkami a firmami, které kontejnery provozují.

Společenská odpovědnost – podnikáme a úřadujeme zeleně

 

Lenka Skoupá, Toulcův dvůr

Popis workshopu:
Praktický workshop, ve kterém se dozvíme o vhodných opatřeních pro zelené úřadování a podnikání. Účastníci si udělají analýzu vlastního provozu a připraví plán jednotlivých kroků ve vlastní firmě, úřadu, případně domácnosti. Zajímat nás budou především témata energií, odpadů, nákupů, úspor. Zaměříme se na způsob vzdělávání a motivace zaměstnance k tomu, aby získané znalosti a zkušenosti přenášeli do praxe nejen v práci, ale i doma. Dotkneme se problematiky nefinančního reportingu firem i dalších dobrovolných nástrojů k udržitelnému podnikání.

Firemní dobrovolnictví v oblasti životního prostředí v ČR

 

Dominika Herdová, Byznys pro společnost
Lenka Skoupá, Toulcův dvůr
Kopčíková Veronika / Anna Vaníčková, KPMG
Barbora Šimůnková, Plzeňský Prazdroj

Popis workshopu:
Workshop je primárně zaměřen na podnikatelský a neziskový sektor a klade si ukázat pohled na firemní dobrovolnictví a jeho přínosy z různých zúčastněných stran za cíl. Nejprve budou představeny aktivity Byznysu pro společnost v oblasti společenské odpovědnosti firem se zaměřením na životní prostředí, specificky ve firemním dobrovolnictví v ČR. Ukážeme si smysl a prospěšnost těchto aktivit jak pro veřejně prospěšný sektor, tak pro firmy i pro celou společnost. Pozveme zástupce všech zúčastněných stran (firem, neziskových organizací i dobrovolníků) a budeme s nimi na toto téma diskutovat.

Giving Tuesday

Karolína Gumulcová, Asociace společenské odpovědnosti zástupci z organizací Darujme.cz, nadace Neziskovky.cz a AVPO ČR

Popis workshopu: Již šestým rokem se na celém světě slaví největší svátek dárcovství a dobrovolnictví, který podporuje a oslavuje chuť pomáhat. Během minulého roku se do Giving Tuesday zapojilo více než 50 000 organizací z 98 zemí světa, ať už finanční podporou potřebným, dobrovolnictvím nebo charitativní kampaní na sociální téma. Giving Tuesday v Česku, jako národní ambasador, zastřešuje Asociace společenské odpovědnosti. Na praktickém workshopu vám ve spolupráci s partnery Darujme.cz, Nadací Neziskovky.cz a AVPO ČR představí možnosti, jak se do celosvětového svátku dárcovství připojit.
Inspirace a příležitosti pro zajištění spokojenosti obyvatel v MČ Praha 8

 

Petr Vilgus, zástupce starosty MČ Praha 8
Lenka Černínová, Ekumenická akademie, z. s.

Popis workshopu:
Cílem workshopu je na praktických příkladech ukázat přístup MČ Praha 8 k oblasti ekologické výchovy, ochrany zdraví a životního prostředí, udržitelného rozvoje a místní Agendy 21. Workshop bude v druhé části doplněn příspěvkem Ekumenické akademie, která s MČ Praha 8 dlouhodobě realizuje řadu environmentálních a společensky odpovědných projektů (např. kampaň Fairtradová města) a která provozuje Fair&Bio obchod. Ten bude nabízet své produkty na konferenci jako doplňkovou aktivitu. Spolupráce MČ Praha 8 a Ekumenické akademie bude demonstrována na příspěvcích „Příprava Studie udržitelné spotřeby v Praze 8“ a „Podpora důstojných pracovních podmínek (fair trade)“.

Do práce na kole – hravou formou k udržitelné dopravě

 

Lenka Myšáková, Auto*Mat

Popis workshopu:
Soutěž Do práce na kole vyzývá zaměstnance, aby vyměnili cestování autem za jízdu na kole nebo pěší chůzi. Soutěž se letos uskutečnila již po sedmé, za účasti 12 883 zaměstnanců z 1961 firem a organizací. Lenka Myšáková ze společnosti Auto*Mat vám prozradí, jak se daří udržet meziroční růst účastníků o 20 %, zapojovat nová města do pořádání soutěže a motivovat nové zaměstnavatele, kteří své zaměstnance v šetrných kilometrech podporují.

Spolupráce neziskového a podnikatelského sektoru na příkladu oživení developerských projektů

 

Tereza Součková, Ekocentrum Koniklec
Eva Neubertová, Skanska, a. s.
Kateřina Landová, ČSOP
zástupce firmy Veolia Česká republika, a. s.

Popis workshopu:
Trendem posledních let je zvyšování biodiverzity nejen v přírodním prostředí, ale i v rámci developerských projektů a ve firemních objektech. O zvyšování biologické rozmanitosti živých organismů prostřednictvím projektů firmy Skanska pohovoří Eva Neubertová. Poslechneme si i o spolupráci firmy Veolia a Českého svazu ochránců přírody, který pro firmu Veolia provádí ekologické audity a navrhuje prvky zvyšující biodiverzitu. O tomto tématu promluví Kateřina Landová se zástupcem firmy Veolia. Jak zvýšit rozmanitost živočišných a rostlinných druhů v objektech vaší firmy, vám poradí Tereza Součková z Ekocentra Koniklec.

Spolupráce NNO, veřejné správy a firem při projektech na zlepšování veřejného prostoru – využívání dešťové vody

 

Dagmar Koucká, Ekocentrum Koniklec
Jiří Vítek, JV PROJEKT VH
Veronika Doubnerová, Byznys pro společnost
Ondřej Beneš, Veolia

Popis workshopu:
Cílem workshopu je seznámit zastupitele a podnikatele s projektem „Počítáme s vodou“, který organizuje společnost Ekocentrum Koniklec. Projekt probíhá již od roku 2013 a je zaměřen na hospodaření s dešťovou vodou (HDV). Workshopu se zúčastní Ing. Jiří Vítek, jednatel JV PROJEKT VH, s.r.o., člen CzWA, ČKAIT, CSVTS, DWA a odborný poradce celého projektu, který bude schopen zodpovědět všechny vaše otázky týkající se HDV. Zástupkyně firmy Byznys pro společnost paní Veronika Doubnerová přednese krátký příspěvek o konkrétní spolupráci s firmami zabývajícími se tématikou vody. Zástupce firmy Veolia pan Ondřej Beneš, obchodní ředitel pro rozvoj VODA, pohovoří o své zkušenosti s využitím srážkových vod.
Během workshopu budou představeny příklady dobré praxe HDV, konkrétní opatření pro veřejnou správu i podnikatele, zelené střechy a vertikální zahrady a obecně možnosti ozelenění veřejného prostoru, firem i ekologizace kanceláří.


FOTOGALERIE

Více fotografií naleznete ZDE.


Mediální partneři konference 

Partner managementu udržitelnosti konference


Nad konferencí převzala záštitu Radní hlavního města Prahy pro oblast životního prostředí RNDr. Jana Plamínková. Odborným garantem konference byl Mgr. Jaroslav Pašmik, MBA, Centrum managementu udržitelnosti v Praze.

Organizátor konference

Realizátor konference

Privacy Settings
We use cookies to enhance your experience while using our website. If you are using our Services via a browser you can restrict, block or remove cookies through your web browser settings. We also use content and scripts from third parties that may use tracking technologies. You can selectively provide your consent below to allow such third party embeds. For complete information about the cookies we use, data we collect and how we process them, please check our Privacy Policy
Youtube
Consent to display content from - Youtube
Vimeo
Consent to display content from - Vimeo
Google Maps
Consent to display content from - Google