Ekocentrum Koniklec | Osvěta a volný čas | Krajská konference EVVO | ročník 2017

 

KRAJSKÁ KONFERENCE EVVO 2017

→ pro firmy a veřejný sektor

PUBLIKOVANÝ ČLÁNEK

Krajská koference EVVO – Environmentální vzdělávání, výchova a osvěta ve veřejném sektoru a podnikatelské sféře se konala 25.10.2017 v Národní technické knihovně v Praze. Konferenci pořádal MHMP ve spolupráci s Ekocentrem Koniklec.

Východiska: Jaké jsou největší současné výzvy? Umíme na ně reagovat a přijmout strategii, která povede k udržitelnému rozvoji Prahy a ČR?

Konference otevřela téma udržitelného rozvoje a společenské odpovědnosti ve veřejném a podnikatelském sektoru v ČR a v Praze. Propojila lidi z veřejné sféry, firem i neziskových organizací s cílem podpořit spolupráci a inspirovat řešeními, která v praxi nepovedou k dalšímu poškozování životního prostředí.

Témata: udržitelné fungování firem a úřadů, CSR, dobrovolné a finanční nástroje, ekologizace provozu firem a úřadů, dobrovolnictví a filantropie, vzdělávání a motivace zaměstnanců, grantové programy firem, komunitní projekty, spolupráce s neziskovým sektorem a s aktéry EVVO.


PŘEDNÁŠKA

WORKSHOPY


FOTOGALERIE

Více fotografií naleznete ZDE.


Mediální partneři konference 

Partner managementu udržitelnosti konference


Nad konferencí převzala záštitu Radní hlavního města Prahy pro oblast životního prostředí RNDr. Jana Plamínková. Odborným garantem konference byl Mgr. Jaroslav Pašmik, MBA, Centrum managementu udržitelnosti v Praze.

Organizátor konference

Realizátor konference