Ekocentrum Koniklec | Vzdělávání a výchova | Ekologické výukové programy Mělnicko a okolí | Základní školy a nižší ročníky víceletých gymnázií – Venkovní i vnitřní programy

EKOLOGICKÉ VÝUKOVÉ PROGRAMY
MĚLNICKO A OKOLÍ
ZÁKLADNÍ ŠKOLY A NIŽŠÍ ROČNÍKY VÍCELETÝCH GYMNÁZIÍ

Seznam použitých zkratek:
RVP PZ – Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání
ČJL – Český jazyk a literatura
ČJS – Člověk a jeho svět
DV – Dramatická výchova

EV – Environmentální výchova
HV – Hudební výchova
MuV – Multikulturní výchova
OSV – Osobnostní a sociální výchova
TV – Tělesná výchova
VV – Výtvarná výchova

1. STUPEŇ ZŠ
2. STUPEŇ ZŠ
VNITŘNÍ PROGRAMY
VENKOVNÍ programy
vnitřní i venkovní
TERÉNNÍ PROGRAMY
OBJEDNÁVKA

Vnitřní i venkovní programy pro 1. stupeň základních škol

Stavitelé města I (2.-3. ročník ZŠ)

Záměr programu: Děti získají znalosti a dovednosti o tom, jaká adaptační opatření lze ve městě, kde žijí, dělat, a jak se mají ony samy chovat v případě negativních projevů klimatické změny (povodně, přívalový déšť, sucho, vysoké teploty, extrémní klimatické jevy – např. ledovka, vichřice, krupobití).

Žáci si pomocí aplikace na interaktivní tabuli vyzkoušejí přestavět království, které bylo zasaženo dopady změny klimatu(vlny horka, sucho, přívalové deště). V rámci práce s touto aplikací poznají, jaká rizika městu v souvislosti s měnícím se klimatem hrozí a jak mohou město na příchod těchto změn připravit. Dozvědí se také, jak se mají v případě náhlých extrémních klimatických jevů chovat. Zahrají si kvízovou hru a pohybovou hru na katastrofy.

Spolu s lektorem vyrazí na školní pozemek a prozkoumají, jak je jejich škola a její okolí připraveno na častější výskyt dlouhodobého sucha, vln horka a přívalových srážek. Poslední hodinu si formou vystřihovánek každý zkusí okolí školy upravit podle adaptačních zásad.
 

Obsah vzhledem k RVP ZV: ČJS, ČZ (VZ, TV), VV, ČSP, EV, OSV
Délka programu: 180 min (4 vyučovací hodiny)
Cena: 60 Kč/žák
Věková skupina: 2.-3. ročník ZŠ
Kdy program probíhá: září– červen
Kde program probíhá: ve školní učebně a okolo školy

Stavitelé města II (4.-5. ročník ZŠ)

Záměr programu: Žáci získají znalosti a dovednosti o tom, jaká adaptační opatření lze ve městě, kde žijí, dělat, a jak se mají oni sami chovat v případě negativních projevů klimatické změny (povodně, přívalový déšť, sucho, vysoké teploty, extrémní klimatické jevy – např. ledovka, vichřice, krupobití).

Žáci si v prvních dvou výukových hodinách zahrají simulační hru „Adapťáci“, ve které si vyzkoušejí vybudovat vlastní město. V rámci této hry poznají, z jakých prvků se dlouhodobě funkční město skládá, jaká rizika městu v souvislosti s měnícím se klimatem hrozí a jak mohou město na příchod těchto změn připravit.Dozvědí se také, jak se mají v případě náhlých extrémních klimatických jevů chovat. Během dalších tří výukových hodin mají za úkol do mapy okolí školy a do záznamového archu vyznačit, zda a která adaptační opatření již daná městská část má, a navrhnout,kde by bylo jaké opatření vhodné. V posledních třech vyučovacích hodinách ve třídě formou skupinové práce své návrhy zpracují do podoby plakátu.
 

Obsah vzhledem k RVP ZV: ČJS, ČZ (VZ, TV), VV, ČSP, EV, OSV
Délka programu: 8 vyučovacích hodin (1. den 5 vyučovacích hodin + 2. den 3 vyučovací hodiny)
Cena: 100 Kč/žák
Věková skupina: 4.-5. ročník ZŠ
Kdy program probíhá: září– červen
Kde program probíhá: ve školní učebně a okolo školy

Zaniklá řemesla ve Vidimi (2.-5. ročník ZŠ)

Záměr programu: Žáci objeví a vyzkouší si řemesla a práce, které z domácností již dávno vymizely.

Přijďte si vyzkoušet život našich předků do Domu zaniklých řemesel Ekocentra Koniklec. Program je rozdělen na dvě části. V první části se žáci seznámí s životem lidí na Kokořínsku v dobách minulých. Jak lidé žili bez lednice, bez televize a bez počítače? Ve druhé části programu si vyzkouší nejen řemesla, ale i další polozapomenuté domácí práce: pečení chleba, stloukání másla, pečení placek na plátech kamen, praní na valše, předení pomocí vřetánka a další. Vyzkoušet si můžete řemeslo drátenické, provaznické a tesařské nástroje.
 

Obsah vzhledem k RVP PV: ČJS, ČZ, ČSP, OSV, EV
Délka programu: 180 min.
Cena: 60 Kč / žák + doprava
Věková skupina: 2.-5. ročník ZŠ
Kdy program probíhá: celoročně
Kde program probíhá: v Dolní Vidimi, č.p. 78
S sebou: pevná obuv, přezůvky, pláštěnka či nepromokavý oděv, propiska a tužka, pití a svačina

Pokud vás některý z programů zaujme, vyplňte on-line formulář nebo kontaktujte koordinátory ekologických výukových programů.
on-line formuláře
Privacy Settings
We use cookies to enhance your experience while using our website. If you are using our Services via a browser you can restrict, block or remove cookies through your web browser settings. We also use content and scripts from third parties that may use tracking technologies. You can selectively provide your consent below to allow such third party embeds. For complete information about the cookies we use, data we collect and how we process them, please check our Privacy Policy
Youtube
Consent to display content from - Youtube
Vimeo
Consent to display content from - Vimeo
Google Maps
Consent to display content from - Google