Ekocentrum Koniklec | Vzdělávání a výchova | Ekologické výukové programy Mělnicko a okolí | Základní školy a nižší ročníky víceletých gymnázií – Venkovní programy

EKOLOGICKÉ VÝUKOVÉ PROGRAMY
MĚLNICKO A OKOLÍ
ZÁKLADNÍ ŠKOLY A NIŽŠÍ ROČNÍKY VÍCELETÝCH GYMNÁZIÍ

Seznam použitých zkratek:
RVP ZV – Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání
ČJL – Český jazyk a literatura
ČJS – Člověk a jeho svět
DV – Dramatická výchova

EV – Environmentální výchova
HV – Hudební výchova
MuV – Multikulturní výchova
OSV – Osobnostní a sociální výchova
TV – Tělesná výchova
VV – Výtvarná výchova

1. STUPEŇ ZŠ
2. STUPEŇ ZŠ
VNITŘNÍ PROGRAMY
VENKOVNÍ programy
vnitřní i VENKOVNÍ
TERÉNNÍ PROGRAMY
objednávka

Venkovní programy pro 1. stupeň základních škol

Byliny na talíři (2.-5. ročník ZŠ)

Záměr programu: Děti se seznámí se stavbou a morfologií květů rostlin a jejich způsoby strategie přežití. Ukáží si sezónní byliny, jejich množení, vývoj, nároky na různých stanovištích a samozřejmě i užitek, který poskytují.

Program probíhá v zahradě a přilehlém lese u terénní základny Ekocentra Koniklec v Dolní Vidimi, která poskytuje rozdílná stanoviště s rozmanitými druhy bylin a keřů. Žáci se zde naučí poznávat sezónní byliny. Pomocí čichu si zkusí poznat bylinky, které se dají použít jako léčivky, či koření. Budou se zabývat tím, jak se rostliny přizpůsobují danému stanovišti a jak se brání nepříznivým vlivům. Dále se dozvědí, jak rostliny působí na náš organismus, co jsou to léčivé bylinky a v jakém množství už se můžeme bavit o jedech. Na závěr si pod dohledem lektora nasbírají několik bylin a kromě léčivého čaje mohou vyzkoušet divoký salát, bylinný puding nebo polévku.

Poznámka: program je možné realizovat v areálu školní zahrady, pokud není chemicky ošetřována. Podmínkou jsou prostory pro vaření, ideální je vaření na ohništi.

Obsah vzhledem k RVP ZV: ČJS, ČP, EV, VV, TV, OSV 
Délka programu: 180 minut (4VH) + cesta
Cena: 50 Kč/žák
Věková skupina: 2. – 5. ročník ZŠ; jednodušší verze pro 2. a 3. ročník a podrobnější pro 4. a 5. ročník
Kdy program probíhá: květen – listopad
Kde program probíhá: zahrada Ekocentra Dolní Vidim, případně školní zahrada
S sebou: pevná obuv, pláštěnka či nepromokavý oděv, pití a svačina. Doporučujeme: repelent, lupa, propiska a zápisník

Do hlubin rybníků a potoků – pod širým nebem
(1. ročník ZŠ)

Záměr programu: Žáci poznají obyvatele rybníka / potoka, porozumí cyklu vývoje žab a pochopí význam záchranných přenosů žab.

Žáci se seznámí s žabí rodinkou, která je celým programem provede. Začátek dobrodružství se odehrává na zahradě ZŠ. Pak Žáci půjdou najít rybník /potok v blízkosti školy a prozkoumají, co v něm a okolo něj žije. Cestou zpět do školy budou hrát na žáby. Ukážou si, jak se z malého pulce stane dospělá žába. Navíc se pokusí projít žabím podchodem, kterým se budou muset vrátit do školy a pomocí jednoduché skupinové hry si už zase zpět na zahradě vyzkouší, jaké je to zachránit žabky při jejich putování před nebezpečím silničního provozu.
 

Obsah vzhledem k RVP PV: ČJL, ČJS, TV, VV, DV, EV, OSV
Délka programu: 90 min.
Cena: 50 Kč/žák
Věková skupina: 1. ročník ZŠ
Kdy program probíhá: 15. duben – červen, září – 15. říjen
Kde program probíhá: venku v okolí školy 

Do hlubin rybníků a potoků – pod širým nebem
(2.-6. ročník ZŠ)

Záměr programu: Žáci se seznámí s ekosystémem rybníka, uvědomí si jeho význam a způsob ochrany.

Program zavede žáky do světa nad i pod vodní hladinou rybníka či potoka (řeky). Pozorováním poznají nejběžnější rostlinné i živočišné obyvatele rybníků či vodních toků a jejich okolí a lépe pochopí jejich vzájemné vztahy. Zkusí si lovit vodné bezobratlé a určit je. Zjistí, které stromy rostou v blízkosti vod a které ne. Porozumí pojmu potravní pyramida a potravní řetězec. V simulační hře o žabím putování si sami vyzkoušejí být v jejich kůži a zažít nebezpečí jak ze strany přírody, tak ze strany člověka. Porozumí pojmu migrace.
 

Obsah vzhledem k RVP PV: ČJL, ČJS, TV, VV, DV, EV, OSV
Délka programu: 90 nebo 180 minut
Cena: 45 Kč/žák kratší verze, 60 Kč/žák delší verze
Věková skupina: 2.-6. ročník ZŠ
Kdy program probíhá: 15. duben – červen, září – 15. říjen
Kde program probíhá: venku v okolí školy

Hmyzí hotel do škol (1.-2. ročník ZŠ)

Záměr programu: Žáci se naučí rozeznávat stěžejní druhy blanokřídlého hmyzu a budou moci sledovat život rozmanitých zástupců hmyzu ve hmyzím hotelu.

Děti absolvují hodinový výukový program o hmyzích  společenstvech, kde se naučí rozlišovat mezi včelou, vosou, sršní a čmelákem. Poznají rozdíly ve vzhledu i způsobu života jednotlivých druhů a seznámí se s produkty jejich práce. Pak si poví, k čemu je dobrý hmyzí hotel a kdo v něm bydlí. Lektor jeden hmyzí hotel přinese a společně jej s dětmi na zahradě vyplní vhodným  materiálem (rákos, navrtané cihly a polena, šišky). Hmyzí hotel dětem na školní zahradě zůstane a ony budou moci pozorovat zajímavý život samotářských blanokřídlých. Před samotnou instalací hmyzího hotelu žáci prozkoumají bezobratlé na zahradě školy pomocí lup. Tato činnost pomůže dětem získat kladný vztah k hmyzu a instalací hmyzího hotelu se přímo zapojí do jeho ochrany.

Obsah vzhledem k RVP ZV: ČJL, ČJS, TV, ČSP, DV, EV, OSV
Délka programu: 135 minut
Cena: 90 Kč/žák
Věková skupina: 1. – 2. ročník ZŠ
Kdy program probíhá: březen – červen, září – říjen
Kde program probíhá: školní učebna + školní zahrada (v případě dobrého počasí celé na zahradě) 

Hmyzí hotel do škol (3.-5. ročník ZŠ)

Záměr programu: Žáci si vlastnoručně postaví hmyzí hotel a naučí se rozlišovat různé druhy hmyzu.

Žáci během programu dle návodu sami vyrobí hmyzí hotel z dřevěné stavebnice, kterou sešroubují šroubováky a natřou šetrným nátěrem. Poté se dozví, proč stavíme hmyzí hotely a kdo se v nich může zabydlet. Zjistí, jak se hmyz dokáže ukrýt pomocí ochranného zbarvení a proč má některý hmyz zbarvení výstražné. Na závěr programu žáci jeden hmyzí hotel umístí s lektorem na školní zahradu a vyplní jej vhodným materiálem. Hmyzí hotel dětem na školní zahradě zůstane a ony budou moci pozorovat zajímavý život samotářských blanokřídlých. Před samotnou instalací hmyzího hotelu žáci prozkoumají bezobratlé na zahradě školy pomocí lup a entomologických pinzet. Program vede žáky k získání kladného vztahu ke hmyzu a instalací hmyzího hotelu také k jeho přímé ochraně.

Obsah vzhledem k RVP ZV: ČJL, ČJS, TV, ČSP, DV, EV, OSV
Délka programu: 180 minut
Cena: 90 Kč
Věková skupina: 3. – 5. ročník ZŠ
Kdy program probíhá: březen – červen, září – říjen
Kde program probíhá: školní učebna + školní zahrada (v případě dobrého počasí celé na zahradě)

Jak žijí? (1. ročník ZŠ)

Záměr programu: Děti pochopí základní životní potřeby zvířat, vysvětlí rozdíl mezi domácími a divokými zvířaty. Vyzkouší si proces zpracování ovčí vlny a výroby sýra. Dostanou se do přímého kontaktu se zvířaty.

Beránek Eman provede děti světem zvířat. Naučí je rozlišovat domácí a divoká zvířata. Ukáže dětem, co vše potřebují domácí zvířata ke spokojenému životu, a spolu s dětmi se zamyslí i nad životními potřebami zvířat divokých. Vysvětlí si s dětmi, proč člověk chová domácí zvířata. Děti se podívají na pastvinu a vyzkouší si péči o ovečky. Zároveň se děti dozvědí, jak se správně chovat při kontaktu se zvířaty.

 

Obsah vzhledem k RVP PV: ČJS, TV, DV, EV, OSV
Délka programu: 90 minut
Cena: 60 Kč/žák
Věková skupina: 1. ročník ZŠ
Kdy program probíhá: 15. duben – červen, září – 15. říjen
Kde program probíhá: venku v Dolní Vidimi, č. p. 78 (případně venku v okolí školy)

Jak žijí? (2.-5. ročník ZŠ)

Záměr programu: Žáci pochopí základní životní potřeby zvířat, vysvětlí rozdíl mezi domácími a divokými zvířaty. Vysvětlí význam domestikace pro člověka. Vyzkouší si proces domácí výroby sýra. Vysvětlí význam pastvy pro tvorbu krajiny v ČR. Dostanou se do přímého kontaktu se zvířaty.

Domácí zvířata provází člověka již tisíce let. Žáci se v programu dozvědí, jak probíhala domestikace současných domácích zvířat. Na příkladu slepic žáci zjistí, co potřebují domácí zvířata ke spokojenému životu a jak se jejich nároky liší potřeb divokých příbuzných. Žáci si v průběhu programu vyzkouší posbírat vajíčka v kurníku a z mléka v kotlíku na ohništi vyrobit sýr. Žáci se postarají o naše slepice, které jsou velmi kontaktní a společenské.  S 5. ročníky se budeme společně zabývat významem pastvy při utváření krajiny v ČR.

Obsah vzhledem k RVP PV: ČJS, ČP, ČS, TV, DV, EV, OSV, MuV
Délka programu: 180 minut
Cena: 60 Kč/žák
Věková skupina: 2.- 5. ročník ZŠ
Kdy program probíhá: 15. duben – červen, září – 15. říjen
Kde program probíhá: venku v Dolní Vidimi, č. p. 78 (případně venku v okolí školy)

Letem včelím světem (1. ročník ZŠ)

Záměr programu: Děti se seznámí s životem včel. Vyzkouší si práci včelaře a prohlédnou si nástavkový úl. Uvědomí si nepostradatelnost včel pro přírodu.

Děti se vžijí do života včel. Včelka Jája představí dětem celou svoji rodinu i domek, ve kterém společně bydlí. Vysvětlí, jakou ve včelí rodině mají různé včelky funkci. Ukáže jim, jak se z malého vajíčka stane dospělá včelka. Odpoví na zvídavé dotazy např.: „Mají včelky tatínka? Co dělají včely v zimě? Proč k sobě kytičky lákají včelky?“. Na včelky si společně zahrajeme a děti se dozvědí, jak včelky vyrábí med a vosk a proč se pyl nazývá včelím chlebem. Děti rozeberou nástavkový včelí úl (bez skutečných včel) a včelka Jája jim ukáže všechny jeho důležité části. Při této práci si děti vyzkouší ochranné pomůcky včelaře.

Obsah vzhledem k RVP PV: ČJS, TV, DV, EV, OSV
Délka programu: 90 minut 
Cena: 55 Kč/žák
Věková skupina: 1. ročník ZŠ
Kdy program probíhá: 15.duben – červen, září
Kde program probíhá: venku v Dolní Vidimi, č. p. 78 (případně venku v okolí školy)

Letem včelím světem (2. – 5. ročník ZŠ)

Záměr programu: Žáci se seznámí s životem včel. Vyzkouší si práci včelaře, prohlédnou si nástavkový úl a poznají, co se děje ve včelstvu v průběhu roku. Uvědomí si nepostradatelnost včel pro přírodu.

Včely mají nezastupitelnou roli v přírodě a pro člověka. Žáci poodhalí tajemství života včel, jejich společenstva, role jednotlivých členů včelstva. Dozvědí se, jak funguje společenstvo včel a jak je možné, že se spolu všechny domluví. Pod lupou se podívají na včely a zjistí, jak včela tvoří med, sbírá pyl a nektar. Nahlédnou do života včelstva i včelaře v průběhu roku. Společně rozebereme a žáci následně složí nástavkový úl (bez včel) a vysvětlíme si funkci jeho částí. Při této práci si žáci vyzkouší ochranné pomůcky. Zamyslíme se nad tím, kde a jak včely žily dříve, než na svět přišli včelaři.

Obsah vzhledem k RVP PV: ČJS, ČP, TV, DV, EV, OSV
Délka programu: 90 nebo 180 minut
Cena: 45 Kč/žák kratší verze, 60 Kč/žák delší verze
Věková skupina: 2.-5. ročník ZŠ
Kdy program probíhá: 15.duben – červen, září
Kde program probíhá: venku v Dolní Vidimi, č. p. 78 (případně venku v okolí školy)

Mravenčí stezkou – pod širým nebem (1. ročník ZŠ)

Záměr programu: Děti získají poznatky o životě mravenců, uvědomí si jejich užitečnost a podobnost s lidskou společností.

Děti se vžijí do života výkonných stavitelů, chovatelů, sběračů, lovců a lékařů lesa pomocí mravence Vency, se kterým se podívají, kde bydlí. Seznámí se s dalšími obyvateli mraveniště a jednotlivými vývojovými stádii. Formou prožitkové hry zjistí, co takový mravenec během roku dělá a jaká panuje v mraveništi hierarchie. Pohybové hry je prověří, zda by se v roli dělnic dokázali postarat o vajíčka a larvy v rozbořeném mraveništi a vyzkouší si komunikaci – pomocí tykadel a nožiček a pomocí čichu. V terénu budou mravence pozorovat. Nakonec si spolu vyrobí vlastní mraveniště, které jim zůstane na vzpomínku.
 

Obsah vzhledem k RVP PV: ČJL, ČJS, TV, VV, DV, EV, OSV
Délka programu: 60 minut (+ 30 min. pokud program probíhá v Dolní Vidimi)
Cena: 50 Kč/žák
Věková skupina: 1. ročník ZŠ
Kdy program probíhá: 15. duben – červen, září – 15. říjen
Kde program probíhá: venku v okolí školy nebo v Dolní Vidimi, č.p. 78

 

Mravenčí stezkou – pod širým nebem (2.-5. ročník ZŠ)

Záměr programu: Žáci se seznámí s životem mravenců. Pochopí, že role mravenců v přírodě je nezastupitelná.

Vypravte se s námi do přírody po stopách mravenců. Objevíme, kde bydlí, jak vypadají a jestli jsou všichni stejní. Dozvíme se, co mravenci celý rok dělají a jiné zajímavosti z jejich života. S lupou v ruce je budeme pozorovat a dozvíme se, jak se mravenci dorozumí- vají. Pomocí her a bádání prozkoumáme svět mravenců a pokusíme se najít způsob, jak s mravenci žít a vzájemně se respektovat.

Obsah vzhledem k RVP PV: ČČJS, ČSP, EV, TV
Délka programu: 90 nebo 180 minut
Cena: 45 Kč/žák kratší verze,
60 Kč/žák delší verze
Věková skupina: 2.-.5. ročník ZŠ
Kdy program probíhá: 15. duben – červen, září – 15. říjen
Kde program probíhá: venku v okolí školy nebo v Dolní Vidimi, č.p. 78

Ptačí budky do školy (1. a 2. ročník ZŠ)

Záměr programu: Děti zjistí, kteří ptáci hnízdí v ptačích budkách a jednu budku s lektorem nainstalují na zahradě. Na jaře tak budou moci pozorovat ptáky při hnízdních aktivitách a zapojí se do ochrany ptačích druhů.

Lektor přinese do školy ptačí budku připravenou k instalaci a děti si pomocí obrázků ptáčků uvědomí, kteří ptáci by se v budce rádi  zabydleli a kteří dají přednost hnízdu v keři či na stromě. Poté si děti vyzkouší, jaké to je nosit potravu v „zobáčku“ do hnízda. Zjistí, kdo může ptáčkům v budce/ na hnízdě ublížit a jak tomu  zabránit. Lektor nakonec pověsí  ptačí budku na strom, žáci si zopakují, kdo se k nim do budky může na jaře nastěhovat a dozví se, jak ptáčky pozorovat, aby je během hnízdění nerušili a jak jim pomoci. Program děti vede k uvědomění si potřeby ochrany ptáků a díky instalaci ptačí budky se do jejich ochrany také přímo zapojí.

Obsah vzhledem k RVP PV: ČJL, ČJS, TV, ČSP, DV, EV, OSV
Délka programu: 90 minut
Cena: 90 Kč/žák
Věková skupina: 1. a 2. ročník ZŠ
Kdy program probíhá: březen–červen, září – říjen
Kde program probíhá:interiér + zahrada školky (v případě dobrého počasí celé na zahradě)

Ptačí budky do školy (3. – 5. ročník ZŠ)

Záměr programu: Žáci si sami vyrobí ptačí budku, která se nainstaluje na školní zahradě. Dozví se, kteří ptáci mohou v budkách hnízdit a na jaře je budou
moci pozorovat při hnízdních aktivitách. Aktivně se zapojí do ochrany volně žijících ptáků.

Žáci si během programu sami vyrobí ptačí budku z dřevěné stavebnice a natřou ji ochranným nátěrem. Naučí se tak používat šroubovák, kladivo a štětec. Dozví se, kteří ptáci budou hnízdit v budce a kteří dají přednost hnízdu v keři či na stromě. Pomocí her se naučí poznávat běžné městské ptáky, zjistí, jaké na ně ve městě číhá nebezpečí a jak jim pomoci, aby se jim lépe žilo. Lektor nakonec pověsí ptačí budku na strom a žáci se dozvědí, jak se o budku starat a jak ptáky  pozorovat, aby je při hnízdění nerušili. Program žáky vede k uvědomění si potřeby ochrany ptáků a díky instalaci ptačí budky se do jejich ochrany také přímo zapojí.

Obsah vzhledem k RVP PV: ČJL, ČJS, TV, ČSP, DV, EV, OSV
Délka programu: 225 minut
Cena: 90 Kč/žák
Věková skupina: 3.-5. ročník ZŠ
Kdy program probíhá: březen–červen, září – říjen
Kde program probíhá:interiér + zahrada školky (v případě dobrého počasí celé na zahradě)

Tajemství lesa – pod širým nebem (1. ročník ZŠ)

Záměr programu: Děti poznají život v lese a dozvědí se, jak se v něm správně chovat.

Celým programem provází lesní skřítek. Žáci s ním zažijí, jaké to je tvořit les a zjistí, že les je lesem nejen díky stromům, ale i živočichům, kteří žijí v různých stromových patrech. Formou hry si žáci vyzkoušejí, jak strom vyrůstá ze semínka, stává se velkým stromem s větvemi, a jak dává život dalším stromům. Půjdou hledat do lesa (či parku) stromy. Naučí se rozeznávat listnaté a jehličnaté stromy. Seznámí se s 2 -3 druhy. Budou hledat pobytové stopy zvířat. Budou poslouchat ptáky. Do školy se vrátí s přírodninami, ze kterých si vyrobí vlastního lesního skřítka.
 

Obsah vzhledem k RVP PV: ČJL, ČJS, TV, VV, DV, EV, OSV
Délka programu: 60 minut (+ 30 min. pokud program probíhá v Dolní Vidimi)
Cena: 50 Kč/žák
Věková skupina: 1. ročník ZŠ
Kdy program probíhá: 15. duben – červen, září – 15. listopad
Kde program probíhá: venku v okolí školy nebo v Dolní Vidimi, č.p. 78

Tajemství lesa – pod širým nebem (2.-5. ročník ZŠ)

Záměr programu: Žáci se seznámí s druhy stromů a lesů, porozumí propojenosti složek lesního ekosystému a uvědomí si, jaké funkce lesy plní, co je ohrožuje a jak je lze ochraňovat.

Prostřednictvím programu si žáci osvojí zákonitosti a propojenost lesa ekosystémovým přístupem, tedy s ohledem na jednotlivé složky a jejich vzájemné vztahy. Pokusí se najít vztahy, mezi organismy v lese, ve kterém budou. Žáci si pomocí názorných pomůcek, samostatné a skupinové práce osvojí pojem ekosystém, potravní pyramida a stromová patra. Pokusí se určit stromy kolem sebe. Zjistí, zda mají okolo stromy typické pro naše území a pro nadmořskou
výšku okolí školy. Pro 6. ročníky bude kladen větší důraz na seznámení s lesem jako ekosystémem a na poznání vegetační stupňovitosti. V Dolní Vidimi si ukážeme i inverzi vegetačních stupňů typickou pro údolí Kokořínska. Delší verze programu může proběhnout v případě, že u školy jsou dva (či více) různé lesy, které projdeme a porovnáme životní podmínky a druhy žijící v nich.

Obsah vzhledem k RVP PV: ČJL, ČJS, TV, DV, EV, OSV
Délka programu: 90 nebo 180 minut
Cena: 45 Kč/žák kratší verze,
60 Kč/žák delší verze
Věková skupina: 2.-5. ročník ZŠ
Kdy program probíhá: 15. duben – červen, září – 15. listopad
Kde program probíhá: venku v okolí školy nebo v Dolní Vidimi, č.p. 78

Zahradní architekti (2. – 5. ročník ZŠ)

Záměr programu: Děti poznají zahradu jako kus přírody, který jsme přinesli k domu, a pokud budeme respektovat nároky rostlin na prostředí, tak se bude zahradě dařit a nám v ní bude dobře.

Program může probíhat ve školní zahradě, v zahradě v Dolní Vidimi nebo v zahradě České  zahradnické akademie Mělník, která je členitá a zahrnuje biotopy s různými podmínkami pro život rostlin. Žáci se naučí poznávat některé základní rostliny. Pomocí čichu i zraku si zkusí poznat bylinky, které se dají použít jako léčivky či koření. Budou se zabývat tím, jak rozdílné podmínky mají rostliny na slunci a ve stínu a které vlastnosti rostlinám umožňují snášet sucho. Podle vlastních pocitů při procházení se v zahradě zkusí vymyslet, jak by měla vypadat zahrada, aby se v ní oni sami cítili dobře. Uvědomí si, že členitá zahrada umožňuje život většímu množství různých druhů rostlin. Celý program směřuje k tomu, aby žáci na závěr navrhli vlastní zahradu. Program je možno použít jako první impuls pro plánování školní zahrady dětmi.

Obsah vzhledem k RVP PV: ČJS, ČP, EV, VV, TV, OSV
Délka programu: 135 minut (3 VH) + cesta
Cena: 45 Kč/žák
Věková skupina: 2.- 5. ročník ZŠ
Kdy program probíhá: květen, červen, září
Kde program probíhá: zahrada České zahradnické akademie Mělník nebo zahrada Ekocentra Koniklec v Dolní Vidimi č.p.78

Život hmyzu (2.-5. ročník ZŠ)

Záměr programu: Děti poznají běžné druhy různých skupin lučních bezobratlých živočichů a způsob jejich života. Naučí se lovit a určovat bezobratlé, hlavně hmyz, na louce. Dozvědí se, jak se vyvíjí motýl, starší děti porovnají vývoj motýla a kobylky.

Program probíhá v zahradě a na louce u terénní základny Ekocentra Koniklec v Dolní Vidimi. Děti si zde vyzkouší práci entomologů. Dostanou smýkačky a půjdou lovit, pozorovat a určovat. Naučí se pracovat s lupou a jednoduchými obrázkovými klíči. Prozkoumají (nejen) hmyzí svět lučního ekosystému. Dozví se, co je a k čemu slouží ochranné a výstražné zbarvení. Zjistí, jak to je s barvou motýlích křídel. Vývojová stádia hmyzu se naučí pomocí divadla.

 

Obsah vzhledem k RVP ZV: ČJS, ČP, EV, VV, TV, OSV 
Délka programu: 180 minut
Cena: 50 Kč/žák
Věková skupina: 2. – 5. ročník ZŠ
Kdy program probíhá: květen–listopad
Kde program probíhá zahrada Ekocentra Dolní Vidim, nebo louka u školy (nutnost mít louku v dochozí vzdálenosti)
S sebou: pevná obuv, pláštěnka či nepromokavý oděv, pití a svačina. Doporučujeme: repelent, lupa, propiska a zápisník

Pokud vás některý z programů zaujme, vyplňte on-line formulář nebo kontaktujte koordinátory ekologických výukových programů.
on-line formulář
Privacy Settings
We use cookies to enhance your experience while using our website. If you are using our Services via a browser you can restrict, block or remove cookies through your web browser settings. We also use content and scripts from third parties that may use tracking technologies. You can selectively provide your consent below to allow such third party embeds. For complete information about the cookies we use, data we collect and how we process them, please check our Privacy Policy
Youtube
Consent to display content from - Youtube
Vimeo
Consent to display content from - Vimeo
Google Maps
Consent to display content from - Google