Ekocentrum Koniklec | Vzdělávání a výchova | Ekologické výukové programy Mělnicko a okolí | Základní školy a nižší ročníky víceletých gymnázií – Venkovní programy

EKOLOGICKÉ VÝUKOVÉ PROGRAMY
MĚLNICKO A OKOLÍ
ZÁKLADNÍ ŠKOLY A NIŽŠÍ ROČNÍKY VÍCELETÝCH GYMNÁZIÍ

Seznam použitých zkratek:
RVP ZV – Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání
ČJL – Český jazyk a literatura
ČJS – Člověk a jeho svět
DV – Dramatická výchova

EV – Environmentální výchova
HV – Hudební výchova
MuV – Multikulturní výchova
OSV – Osobnostní a sociální výchova
TV – Tělesná výchova
VV – Výtvarná výchova

1. STUPEŇ ZŠ
2. STUPEŇ ZŠ
VNITŘNÍ PROGRAMY
VENKOVNÍ programy
vnitřní i VENKOVNÍ
TERÉNNÍ PROGRAMY
objednávka

Venkovní programy pro 1. stupeň základních škol

Do hlubin rybníků a potoků – pod širým nebem
(1. ročník ZŠ)

Záměr programu: Žáci poznají obyvatele rybníka / potoka, porozumí cyklu vývoje žab a pochopí význam záchranných přenosů žab.

Žáci se seznámí s žabí rodinkou, která je celým programem provede. Začátek dobrodružství se odehrává na zahradě ZŠ. Pak Žáci půjdou najít rybník /potok v blízkosti školy a prozkoumají, co v něm a okolo něj žije. Cestou zpět do školy budou hrát na žáby. Ukážou si, jak se z malého pulce stane dospělá žába. Navíc se pokusí projít žabím podchodem, kterým se budou muset vrátit do školy a pomocí jednoduché skupinové hry si už zase zpět na zahradě vyzkouší, jaké je to zachránit žabky při jejich putování před nebezpečím silničního provozu.
 

Obsah vzhledem k RVP PV: ČJL, ČJS, TV, VV, DV, EV, OSV
Délka programu: 90 min.
Cena: 45 Kč
Věková skupina: 1. ročník ZŠ
Kdy program probíhá: 15. duben – červen, září – 15. říjen
Kde program probíhá: venku v okolí školy nebo v Dolní Vidimi, č.p. 78

Do hlubin rybníků a potoků – pod širým nebem
(2.-5. ročník ZŠ)

Záměr programu: Žáci se seznámí s ekosystémem rybníka, uvědomí si jeho význam a způsob ochrany.

Program zavede žáky do světa nad i pod vodní hladinou rybníka či potoka (řeky). Pozorováním poznají nejběžnější rostlinné i živočišné obyvatele rybníků či vodních toků a jejich okolí a lépe pochopí jejich vzájemné vztahy. Zkusí si lovit vodné bezobratlé a určit je. Zjistí, které stromy rostou v blízkosti vod a které ne. Porozumí pojmu potravní pyramida a potravní řetězec. V simulační hře o žabím putování si sami vyzkoušejí být v jejich kůži a zažít nebezpečí jak ze strany přírody, tak ze strany člověka. Porozumí pojmu migrace.
 

Obsah vzhledem k RVP PV: ČJL, ČJS, TV, VV, DV, EV, OSV
Délka programu: 90 min.
Cena: 45 Kč
Věková skupina: 2.-5. ročník ZŠ
Kdy program probíhá: 15. duben – červen, září – 15. říjen
Kde program probíhá: venku v okolí školy nebo v Dolní Vidimi, č.p. 78

Jak žijí? (1. ročník ZŠ)

Záměr programu: Děti pochopí základní životní potřeby zvířat, vysvětlí rozdíl mezi domácími a divokými zvířaty. Vyzkouší si proces zpracování ovčí vlny a výroby sýra. Dostanou se do přímého kontaktu se zvířaty.

Beránek Eman provede děti světem zvířat. Naučí je rozlišovat domácí a divoká zvířata. Ukáže dětem, co vše potřebují domácí zvířata ke spokojenému životu, a spolu s dětmi se zamyslí i nad životními potřebami zvířat divokých. Vysvětlí si s dětmi, proč člověk chová domácí zvířata. Děti si vyzkouší zpracování ovčí vlny a výrobu sýru. V případě realizace programu v Dolní Vidimi se děti podívají na pastvinu a vyzkouší si péči o spokojený život našich oveček. Zároveň se děti dozvědí, jak se správně chovat při kontaktu se zvířaty.
 

Obsah vzhledem k RVP PV: ČJS, TV, DV, EV, OSV
Délka programu: 90 min. (+ cca 30 minut v Dolní Vidimi prohlídka pastviny, přístřešku pro ovce a starání se o ovečky)
Cena: 45 Kč
Věková skupina: 1. ročník ZŠ
Kdy program probíhá: 15. duben – červen, září – 15. říjen
Kde program probíhá: venku v Dolní Vidimi, č. p. 78 (případně venku v okolí školy)

Jak žijí? (2.-5. ročník ZŠ)

Záměr programu: Žáci pochopí základní životní potřeby zvířat, vysvětlí rozdíl mezi domácími a divokými zvířaty. Vysvětlí význam domestikace pro člověka. Vyzkouší si proces zpracování ovčí vlny a výroby sýra. Vysvětlí význam pastvy pro tvorbu krajiny v ČR. Dostanou se do přímého kontaktu se zvířaty.

Domácí zvířata provází člověka již tisíce let.Žáci se v programu dozvědí, jak probíhala domestikace současných domácích zvířat. Na příkladu ovcí žáci zjistí,co potřebují domácí zvířata ke spokojenému životu a jak se jejich nároky liší od jejich divokých příbuzných.Žáci si v průběhu programu vyzkouší zpracování ovčí vlny a výrobu sýru. S 5. a 6. ročníky se budeme společně zabývat významem pastvy při utváření krajiny v ČR. V případě realizace programu v Dolní Vidimi se žáci podívají na pastvinu a vyzkouší si péči o spokojený život našich oveček. Zároveň se dozvědí, jak se správně chovat při kontaktu se zvířaty.

Obsah vzhledem k RVP PV: ČJS, ČP, ČS, TV, DV, EV, OSV, MuV
Délka programu: 90 min. (+ cca 30 minut v Dolní Vidimi prohlídka pastviny, přístřešku pro ovce a starání se o ovečky)
Cena: 45 Kč
Věková skupina: 2.- 5. ročník ZŠ
Kdy program probíhá: 15. duben – červen, září – 15. říjen
Kde program probíhá: venku v Dolní Vidimi, č. p. 78 (případně venku v okolí školy)

Letem včelím světem (1. ročník ZŠ)

Záměr programu: Děti se seznámí s životem včel. Vyzkouší si práci včelaře a prohlédnou si nástavkový úl. Uvědomí si nepostradatelnost včel pro přírodu.

Včelka Jája představí dětem celou svoji rodinu i domek, ve kterém společně bydlí. Vysvětlí dětem, jakou ve včelí rodině mají různé včelky funkci. Ukáže jim, jak se z malého vajíčka stane dospělá včelka. Odpoví na zvídavé dotazy např.: „Mají včelky tatínka? Co dělají včely v zimě? Proč k sobě kytičky lákají včelky?“. Společně s dětmi rozebere nástavkový včelí úl (bez skutečných včel) a ukáže jim všechny jeho důležité části. Děti se dozvědí, jak včelky vyrábí med a vosk a proč se pyl nazývá včelím chlebem. V případě realizace v Dolní Vidimi se půjdeme podívat přímo ke včelím úlům a prohlédneme si létající včelky. Děti dostanou ochranné pomůcky.
 

Obsah vzhledem k RVP PV: ČJS, TV, DV, EV, OSV
Délka programu: 90 min.
Cena: 45 Kč
Věková skupina: 1. ročník ZŠ
Kdy program probíhá: 15.duben – červen, září
Kde program probíhá: venku v Dolní Vidimi, č. p. 78 (případně venku v okolí školy)

Letem včelím světem (2. – 5. ročník ZŠ)

Záměr programu: Žáci se seznámí s životem včel. Vyzkouší si práci včelaře, prohlédnou si nástavkový úl a poznají, co se děje ve včelstvu v průběhu roku. Uvědomí si nepostradatelnost včel pro přírodu.

Včely mají nezastupitelnou roli v přírodě a pro člověka. Žáci poodhalí tajemství života včel, jejich společenstva, role jednotlivých členů včelstva. Dozvědí se, jak funguje společenstvo včel a jak je možné, že se spolu všechny domluví. Pod lupou se podívají na včely a zjistí, jak včela tvoří med, sbírá pyl a nektar. Nahlédnou do života včelstva i včelaře v průběhu roku. Společně rozebereme a žáci následně složí nástavkový úl a vysvětlíme si funkci jeho částí. Zamyslíme se nad tím, kde a jak včely žily dříve, než na svět přišli včelaři. V případě realizace programu v Dolní Vidimi se můžeme jít podívat na včely přímo k úlům. Žáci dostanou ochranné pomůcky.

Obsah vzhledem k RVP PV: ČJS, ČP, TV, DV, EV, OSV
Délka programu: 90 min.
Cena: 45 Kč
Věková skupina: 2.-5. ročník ZŠ
Kdy program probíhá: 15.duben – červen, září
Kde program probíhá: venku v Dolní Vidimi, č. p. 78 (případně venku v okolí školy)

Mravenčí stezkou – pod širým nebem (1. ročník ZŠ)

Záměr programu: Děti získají poznatky o životě mravenců, uvědomí si jejich užitečnost a podobnost s lidskou společností.

Děti se vžijí do života výkonných stavitelů, chovatelů, sběračů, lovců a lékařů lesa pomocí mravence Vency, se kterým se podívají, kde bydlí. Seznámí se s dalšími obyvateli mraveniště a jednotlivými vývojovými stádii. Formou prožitkové hry zjistí, co takový mravenec během roku dělá a jaká panuje v mraveništi hierarchie. Pohybové hry je prověří, zda by se v roli dělnic dokázali postarat o vajíčka a larvy v rozbořeném mraveništi a vyzkouší si komunikaci – pomocí tykadel a nožiček a pomocí čichu. V terénu budou mravence pozorovat. Nakonec si spolu vyrobí vlastní mraveniště, které jim zůstane na vzpomínku.
 

Obsah vzhledem k RVP PV: ČJL, ČJS, TV, VV, DV, EV, OSV
Délka programu: 90 min.
Cena: 45 Kč
Věková skupina: 1. ročník ZŠ
Kdy program probíhá: 15. duben – červen, září – 15. říjen
Kde program probíhá: venku v okolí školy nebo v Dolní Vidimi, č.p. 78

 

Mravenčí stezkou – pod širým nebem (2.-5. ročník ZŠ)

Záměr programu: Žáci se seznámí s životem mravenců. Pochopí, že role mravenců v přírodě je nezastupitelná.

Vypravte se s námi do přírody po stopách mravenců. Objevíme, kde bydlí, jak vypadají a jestli jsou všichni stejní. Dozvíme se, co mravenci celý rok dělají a jiné zajímavosti z jejich života. S lupou v ruce je budeme pozorovat a dozvíme se, jak se mravenci dorozumívají. Pomocí her a bádání prozkoumáme svět mravenců a pokusíme se najít způsob, jak s mravenci žít a vzájemně se respektovat.
 

Obsah vzhledem k RVP PV: ČČJS, ČSP, EV, TV
Délka programu: 90 min.
Cena: 45 Kč
Věková skupina: 2.-.5. ročník ZŠ
Kdy program probíhá: 15. duben – červen, září – 15. říjen
Kde program probíhá: venku v okolí školy nebo v Dolní Vidimi, č.p. 78

Tajemství lesa – pod širým nebem (1. ročník ZŠ)

Záměr programu: Děti poznají život v lese a dozvědí se, jak se v něm správně chovat.

Celým programem provází lesní skřítek. Žáci s ním zažijí, jaké to je tvořit les a zjistí, že les je lesem nejen díky stromům, ale i živočichům, kteří žijí v různých stromových patrech. Formou hry si žáci vyzkoušejí, jak strom vyrůstá ze semínka, stává se velkým stromem s větvemi, a jak dává život dalším stromům. Půjdou hledat do lesa (či parku) stromy. Naučí se rozeznávat listnaté a jehličnaté stromy. Seznámí se s 2 -3 druhy. Budou hledat pobytové stopy zvířat. Budou poslouchat ptáky. Do školy se vrátí s přírodninami, ze kterých si vyrobí vlastního lesního skřítka.
 

Obsah vzhledem k RVP PV: ČJL, ČJS, TV, VV, DV, EV, OSV
Délka programu: 90 min.
Cena: 45 Kč
Věková skupina: 1. ročník ZŠ
Kdy program probíhá: 15. duben – červen, září – 15. listopad
Kde program probíhá: venku v okolí školy nebo v Dolní Vidimi, č.p. 78

Tajemství lesa – pod širým nebem (2.-5. ročník ZŠ)

Záměr programu: Žáci se seznámí s druhy stromů a lesů, porozumí propojenosti složek lesního ekosystému a uvědomí si, jaké funkce lesy plní, co je ohrožuje a jak je lze ochraňovat.

Prostřednictvím programu si žáci osvojí problematiku lesa ekosystémovým přístupem, tedy s ohledem na jednotlivé složky a jejich vzájemné vztahy. Pokusí se najít vztahy, mezi organismy v lese, ve kterém budou. Žáci si pomocí názorných pomůcek, samostatné a skupinové práce osvojí pojem ekosystém, potravní pyramida a stromová patra. Pokusí se určit stromy kolem sebe. Zjistí, zda mají okolo stromy typické pro naše území a pro nadmořskou výšku okolí školy.
 

Obsah vzhledem k RVP PV: ČJL, ČJS, TV, DV, EV, OSV
Délka programu: 90 min.
Cena: 45 Kč
Věková skupina: 2.-5. ročník ZŠ
Kdy program probíhá: 15. duben – červen, září – 15. listopad
Kde program probíhá: venku v okolí školy nebo v Dolní Vidimi, č.p. 78

Zaniklá řemesla ve Vidimi (2.-5. ročník ZŠ)

Záměr programu: Žáci objeví a vyzkouší si řemesla a práce, které z domácností již dávno vymizely.

Přijďte si vyzkoušet život našich předků do Domu zaniklých řemesel Ekocentra Koniklec. Program je rozdělen na dvě části. V první části se žáci seznámí s životem lidí na Kokořínsku v dobách minulých. Jak lidé žili bez lednice, bez televize a bez počítače? Ve druhé části programu si vyzkouší nejen řemesla, ale i další polozapomenuté domácí práce: pečení chleba, stloukání másla, pečení placek na plátech kamen, praní na valše, předení pomocí vřetánka a další. Vyzkoušet si můžete řemeslo drátenické, provaznické a tesařské nástroje.
 

Obsah vzhledem k RVP PV: ČJS, ČZ, ČSP, OSV, EV
Délka programu: 180 min.
Cena: 50 Kč / žák + doprava
Věková skupina: 2.-5. ročník ZŠ
Kdy program probíhá: celoročně
Kde program probíhá: v Dolní Vidimi, č.p. 78
S sebou: pevná obuv, přezůvky, pláštěnka či nepromokavý oděv, propiska a tužka, pití a svačina

Život v zahradě (2. – 5. ročník ZŠ)

Záměr programu: Děti poznají zahradu jako kus přírody, který jsme přinesli k domu, a pokud budeme respektovat nároky rostlin na prostředí, tak se bude zahradě dařit a nám v ní bude dobře.

Žáci se naučí poznávat některé základní rostliny. Pomocí čichu i zraku si zkusí poznat bylinky, které se dají použít jako léčivky či koření. Budou se zabývat tím, jak rozdílné podmínky mají rostliny na slunci a ve stínu a které vlastnosti rostlinám umožňují snášet sucho. Podle vlastních pocitů při procházení se v zahradě zkusí vymyslet, jak by měla vypadat zahrada, aby se v ní oni sami cítili dobře. Uvědomí si, že členitá zahrada umožňuje život většímu množství různých druhů rostlin.

Na závěr programu žáci navrhnou vlastní zahradu. Třída dostane několik rostlin pro pěstování ve škole a učitel pracovní listy.

Obsah vzhledem k RVP PV: ČJS, ČP, EV, VV, TV, OSV
Délka programu: 135 minut (3 VH) + cesta
Cena: 40 Kč / žák
Věková skupina: 2.- 5. ročník ZŠ
Kdy program probíhá: květen, červen, září
Kde program probíhá: zahrada České zahradnické akademie Mělník nebo zahrada Ekocentra Koniklec v Dolní Vidimi č.p.78

Pokud vás některý z programů zaujme, vyplňte on-line formulář nebo kontaktujte koordinátory ekologických výukových programů.
on-line formulář
Privacy Settings
We use cookies to enhance your experience while using our website. If you are using our Services via a browser you can restrict, block or remove cookies through your web browser settings. We also use content and scripts from third parties that may use tracking technologies. You can selectively provide your consent below to allow such third party embeds. For complete information about the cookies we use, data we collect and how we process them, please check our Privacy Policy
Youtube
Consent to display content from Youtube
Vimeo
Consent to display content from Vimeo
Google Maps
Consent to display content from Google