Ekocentrum Koniklec | Vzdělávání a výchova | Ekologické výukové programy Mělnicko a okolí | Základní školy a nižší ročníky víceletých gymnázií – Terénní programy

EKOLOGICKÉ VÝUKOVÉ PROGRAMY
MĚLNICKO A OKOLÍ
ZÁKLADNÍ ŠKOLY A NIŽŠÍ ROČNÍKY VÍCELETÝCH GYMNÁZIÍ

Seznam použitých zkratek:
RVP ZV – Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání
ČJL – Český jazyk a literatura
ČJS – Člověk a jeho svět
DV – Dramatická výchova

EV – Environmentální výchova
HV – Hudební výchova
MuV – Multikulturní výchova
OSV – Osobnostní a sociální výchova
TV – Tělesná výchova
VV – Výtvarná výchova

1. STUPEŇ ZŠ
2. STUPEŇ ZŠ
VNITŘNÍ PROGRAMY
VENKOVNÍ programy
VENKOVNÍ i vnitřní
TERÉNNÍ PROGRAMY
objednávka

Terénní programy pro 1. stupeň základních škol

Hlasy Hořínského parku (3.-5. ročník ZŠ)

Záměr programu: Žáci poznají běžné druhy lesních ptáků, způsob jejich života a význam v lesním ekosystému.

Přijďte s dětmi do Hořínského parku a poznejte blíže jeho ptačí obyvatele. Budeme se věnovat nejen přímému pozorování ptáků, ale i poslouchání ptačích trylků. Podaří se nám na hlasové nahrávky některé ptáky nalákat? Prostřednictvím her se žáci seznámí s běžnými druhy a dozvědí se zajímavosti z jejich života. Vyzkoušejí si poznávání ptačích per a dozvědí se více o této ptačí chloubě. Uvědomí si význam ptáků v lesním ekosystému. Na vyžádání poskytneme shrnující pracovní list pro následnou práci ve škole.

Obsah vzhledem k RVP ZV: ČJS, ČZ, OSV, EV
Délka programu: 180 min.
Cena:  50 Kč / žák + doprava
Věková skupina: 3. – 5. ročník ZŠ
Kdy program probíhá: konec března – červen
Start: Hořínský park, sraz a konec pod mostem J. Straky (Mělník)
S sebou: pevná obuv, pláštěnka či nepromokavý oděv, pití a svačina. Doporučujeme repelent. Další možné vybavení: dalekohled.

Pravým mokřadem do Levého skal  (2.-6. ročník ZŠ)

Záměr programu: Žáci poznají a prozkoumají mokřad a jeho funkce, prohlédnou si pískovcové  geologické útvary, zamyslí se nad původem pískovce na Kokořínsku, seznámí se s tvorbou V. Levého a poznají sepjetí ochrany přírody a památek a vliv turismu na přírodu.

Program nás provede mokřadem říčky Liběchovky, kde uvidíme lužní les, meandry a brzy na jaře i jarní aspekt kvetoucího lesa. Zahrajeme si hru „Na povodeň v lese“ a „Na žabí migraci“. Cestou si v loužích prohlédneme živou žábronožku, stovky milionů let starého korýše. Projdeme se borovým lesem, kde si děti zahrají hru na „Vztahy v ekosystému“. Dojdeme ke skalním útvarům se sochami Václava Levého – kterými jsou Had, Sfinga a Harfenice. Povíme si o turismu v období romantismu a dnes.

Obsah vzhledem k RVP ZV: ČP, ČJS, ČZ, ČSP, OSV, EV
Délka programu: 210 min.
Cena:  50 Kč / žák + doprava (zast. Želízy)
Věková skupina: 2. – 6. ročník ZŠ
Kdy program probíhá: duben – červen, září-říjen
Start: sraz a konec v Želízech, rozcestí Želízy kemp
S sebou: pevná obuv, pláštěnka či nepromokavý oděv, pití a svačina. Doporučujeme repelent. Další možné vybavení: dalekohled.

Swamp – cesta bažinou a tajgou (2.-5. ročník ZŠ)

Záměr programu: Žáci poznají život v rašeliništi a v lesích okolo Máchova jezera. Objeví, jak vznikla zdejší krajina, a jaký na tom měl podíl člověk.

Kdo dokáže přežít v bažině? Proč kytky loví mouchy? Co by tady bylo, kdyby nebylo Máchovo jezero? Může být uprostřed Čech severská tajga? Máchovo jezero – na jedné straně písčité pláže, na druhé bažina – močál – Swamp. Okolní lesy připomínají tajgu, kterou bychom hledali nejblíže na severu Skandinávie. Při dobrodružné cestě tímto územím žáci poodhalí jeho příběh, příběh o tom, jak vznikla zdejší krajina. Vyzkoušejí si badatelské metody. Budou pozorovat rostliny masožravé, ptáky i plazy. Když budou mít štěstí, uvidí jeřába popelavého nebo zmiji obecnou. Součástí programu jsou pracovní listy pro následnou práci ve škole.

 

Obsah vzhledem k RVP ZV: ČJS, ČZ, ČSP, OSV, EV
Délka programu: 210 min.
Cena:  50 Kč / žák + doprava
Věková skupina: 2. – 5. ročník ZŠ
Kdy program probíhá: květen – červen, září – říjen
Start: Staré Splavy na hrázi
Cíl: na parkovišti Pod Šroubeným nebo na stejném místě jako start – v tom případě počítejte + 30 min na návrat
S sebou: pevná obuv, pláštěnka či nepromokavý oděv, propiska a tužka, pití a svačina. Doporučujeme repelent. Další možné vybavení: lupa, malý dalekohled.

Za tajemstvím pískovcových skal I (4.-6. ročník ZŠ)

Záměr programu: Žáci poznají a prozkoumají geologické útvary v pískovci, zamyslí se nad tím, kde se na Kokořínsku pískovec vzal a poodhalí život v inverzním údolí.

Společně se vydáme do nitra pískovcových skal na cestu dlouhou cca 5 km, kde se dozvíme, jak různé fantastické tvary vznikají, kdo mezi skalami žije a jak to tu asi před 100 miliony lety vypadalo. Poznáme, co jsou voštiny, skalní okna, pokličky, skalní obydlí, převisy a další zajímavé útvary a budeme bádat nad tím, jak vznikly. Budeme pozorovat život mezi skalami. Čeká nás zajímavý výlet do míst, kde se setkávají přírodní síly s činností člověka a kde si občas můžeme připadat jako v pohádce.

Poznámka: program lze realizovat ve zkrácené formě (180 minut) v okolí Dolní Vidimi. Tato varianta je vhodná při návštěvě Domu zaniklých řemesel v Dolní Vidimi, čp. 78.

 

Obsah vzhledem k RVP ZV: ČJS, ČZ, ČSP, OSV, EV
Délka programu: 240 min.
Cena:  50 Kč / žák + doprava
Věková skupina: 4. – 6. ročník ZŠ
Kdy program probíhá: květen – červen, září – říjen
Start: Parkoviště pod Pokličkami
Cíl: Romanov, rozcestí Na Rovinách nebo se lze vrátit zpět – v tom případě počítejte + 45 min na návrat
S sebou: pevná obuv, pláštěnka či nepromokavý oděv, propiska a tužka, pití a svačina. Doporučujeme repelent. Další možné vybavení: baterka, lupa, malý dalekohled.

Život pod Pokličkou (2.–5. ročník ZŠ)

Záměr programu: Žáci prozkoumají život v lesích Kokořínského dolu a v mokřadu říčky Pšovky. Poodhalí vznik dolů, jeskyní a pokliček na Kokořínsku.

Už jste šlapali po dně druhohorního moře? Víte, kdo je vrkoč? A proč má splešťule na zadečku brčko? Na tyto otázky a spoustu dalších najdete odpověď na výukovém programu, který vás zavede do centra Kokořínského dolu. Děti budou odhalovat život v mokřadu, prohlédnou si jeskyni a zjistí, jak vznikly Pokličky. Během výzkumné cesty, dlouhé cca 3 km, společně prozkoumají bezobratlé ve vodách Pšovky, budou poslouchat a pozorovat ptáky a obojživelníky, najdou zajímavé rostliny a na jaře odhalí, co to je „jarní aspekt lesa“. Žáci budou živočichy nejen pozorovat, ale také si na některé zahrají. Prohlédnou si skalní útvary typické pro Kokořínsko. Každý žák si pomocí písku, jílu, vody a modelíny vyzkouší pokus, jak funguje selektivní eroze a jak vlastně vznikly Pokličky. Součástí programu jsou pracovní listy pro následnou práci ve škole.

Obsah vzhledem k RVP ZV: ČJS, ČZ, ČSP, OSV, EV
Délka programu: 210 min.
Cena:  50 Kč / žák + doprava
Věková skupina: 2. – 5. ročník ZŠ
Kdy program probíhá: květen – červen, září – říjen
Start: pod hradem Kokořín – rozcestník „Kokořín Dolina“
Cíl: parkoviště pod Pokličkami. V případě dělení, půjdou skupiny proti sobě
S sebou: pevná obuv, pláštěnka či nepromokavý oděv, propiska a tužka, pití a svačina, v případě celodenního výletu i oběd. Doporučujeme repelent. Další možné vybavení: lupa, baterka, malý dalekohled.

Pokud vás některý z programů zaujme, vyplňte on-line formulář nebo kontaktujte koordinátory ekologických výukových programů.
on-line formulář
Privacy Settings
We use cookies to enhance your experience while using our website. If you are using our Services via a browser you can restrict, block or remove cookies through your web browser settings. We also use content and scripts from third parties that may use tracking technologies. You can selectively provide your consent below to allow such third party embeds. For complete information about the cookies we use, data we collect and how we process them, please check our Privacy Policy
Youtube
Consent to display content from - Youtube
Vimeo
Consent to display content from - Vimeo
Google Maps
Consent to display content from - Google