Ekocentrum Koniklec | Akce a volný čas | Krajská konference EVVO | ročník 2018

KRAJSKÁ KONFERENCE EVVO – 31.10.2018

– PRO FIRMY A VEŘEJNÝ SEKTOR –

SBORNÍK Z KONFERENCE KE STAŽENÍ

SOUHRN Z KONFERENCE KE STAŽENÍ

Pohled na nejúspěšnější města ukazuje, že vysoká kvalita života, životního prostředí a prosperita jsou spojené nádoby. Musí se budovat společně a promyšleně. Krajská konference EVVO 2018, která se uskutečnila 31. 10. 2018 v Národní technické knihovně, propojila lidi z veřejné sféry, firem a neziskových organizací s cílem podpořit spolupráci a inspirovat řešeními, která v praxi povedou právě ke zlepšování životního prostředí, zvyšování kvality života a celkové prosperity v Praze.

PREZENTACE Z WORKSHOPŮ

   » Mezi námi sousedy

   » Odpovědné veřejné zakázky MPSV

   » Odpovědné veřejné zakázky MŽP 1. díl

   » Odpovědné veřejné zakázky MŽP 2. díl

   » Odpovědné veřejné zakázky příloha

   » Společenská odpovědnost – podnikáme a úřadujeme zeleně

   » Vertikální zahrady

   » Zelené střechy 1. díl

   » Zelené střechy 2. díl

 


PUBLIKOVANÉ ČLÁNKY

FOTOGALERIE

Více fotografií naleznete ZDE.

POZVÁNKA NA KONFERENCI NA TV PRAHA (Od 5:42 min)
KONFERENCE PRO FIRMY
 

–  Příklady dobré praxe prosperujících a odpovědných firem 
–  Informace o finančních nástrojích pro firmy od veřejné správy 
–  Informace o dobrovolných nástrojích zvyšujících udržitelnost 
–  Možnosti prezentace firmy a zvyšování hodnoty její značky 
–  Networking a budování kontaktů 

KONFERENCE PRO ÚŘEDNÍKY, POLITIKY A VEŘEJNOU SPRÁVU

 

–  Aktuální informace od zástupců z MŽP a MPSV 
–  Příklady dobré praxe z úřadů 
–  Možnosti prezentace městských částí 
–  Networking a budování kontaktů 

KONFERENCE PRO NEZISKOVÉ ORGANIZACE
 

–  Prezentace produktů a služeb firmám a úřadům 
–  Získání informace o aktuální situaci v oblasti CSR Praze 
–  Networking a budování kontaktů 

NEJZAJÍMAVĚJŠÍ TÉMATA KONFERENCE

–  Udržitelné fungování firem a úřadů 
–  Odpovědné zadávání veřejných zakázek 
–  Ekologizace provozu firem a úřadů 
–  Dobrovolnictví a filantropie 
–  Korporátní udržitelnost a odpovědnost (CSR) 
–  Komunitní projekty 

PROGRAM KONFERENCE

NABÍDKA PARTNERSTVÍ

WORKSHOPY

I. Workshopový blok (13:30 – 15:00)

Odpovědné veřejné zakázky – proč a jak na to?

Mgr. Leona Gergelová Šteigrová, Ph.D., vedoucí oddělení veřejných zakázek MPSV
Ing. Eva Chvalkovská, expert pro sociálně odpovědné veřejné zadávání MPSV
Ing. Tomáš Kažmierski, ředitel odboru finančních a dobrovolných nástrojů a zástupce náměstka pro řízení sekce fondů EU, finančních a dobrovolných nástrojů, MŽP
Veřejné zakázky jsou jedním z nástrojů, který lze využívat k naplňování cílů, které má organizace vytyčeny v oblasti udržitelnosti. Zadavatelé mohou veřejných zakázek využít nejen k naplnění konkrétní veřejné potřeby, ale právě i k získání širších přínosů ve sféře sociální, ekonomické či environmentální. Během workshopu budou představeny konkrétní příklady požadavků, které lze do veřejných zakázek začleňovat, ukázky odpovědně zadaných zakázek a také rychlý pohled na implementaci odpovědného nakupování v organizaci.
Workshop je primárně určen pro veřejnou správu, dále pro podnikatelský a neziskový sektor.

Společenská odpovědnost: Jak na firemní dobro s pozitivním dopadem

Libor Marek, konzultant strategického rozvoje neziskových organizací a programový manažer v Nadaci Neziskovky.cz. Pomáhající organizacím se stabilizací a růstem, profil.
Konec roku patří mezi nejštědřejší dárcovská období. Jaké trendy posouvají toto odvětví a jak mohou dárci lépe cílit a strukturovat svou podporu pro neziskový sektor? Přijďte se seznámit s praktickými a inspirativními příběhy.
Workshop je primárně určen pro podnikatelský sektor.

Experti pro lepší svět

Mgr. Dominika Herdová, manažerka programů CSR a firemního dobrovolnictví, Byznys pro společnost
Workshop je určen jak pro neziskový, tak podnikatelský sektor a klade si za cíl ukázat různé formy firemního dobrovolnictví. Dozvíte se, že kromě již oblíbené manuální pomoci, se lze zapojit i jinak.
Svým know-how můžete posouvat veřejně prospěšný sektor, jeho pracovníky i klienty organizací. Budete si moci vyzkoušet modelové situace a odnést si poznatky, jak expertní dobrovolnictví zavést ve své organizaci/firmě. Pozveme zástupce všech zúčastněných stran (firem, organizací i expertních dobrovolníků) a budeme s nimi na toto téma diskutovat.
Workshop je primárně určen pro podnikatelský a neziskový sektor.

Společenská odpovědnost – podnikáme a úřadujeme zeleně

Ing. Lenka Skoupá, předsedkyně Toulcova dvora, místopředsedkyně sdružení SRAZ
Praktický workshop, ve kterém budeme hledat vhodná opatření pro zelené úřadování a podnikání. Účastníci si udělají analýzu provozu a připraví plán jednotlivých kroků ve vlastní firmě, úřadu, případně i domácnosti. Zajímat nás budou především témata energií, vody, zeleně, nákupů, úspor. Může být udržitelné podnikání a úřadování diferenciátorem pro zákazníky a zaměstnance? Jak můžeme vzdělávat a motivovat zaměstnance, aby získané znalosti a zkušenosti přenášeli do praxe? Dotkneme se problematiky dobrovolných nástrojů k udržitelnému podnikání.
Workshop je primárně určen pro veřejnou správu, dále pro podnikatele.

Mezi námi sousedy – spolupráce na projektech oživení vnitrobloků

Mgr. Michal Křivohlávek, Ph.D., ředitel, facilitátor, Bieno
Mgr. Barbora Týcová, projektová manažerka, Bieno
Spolek Bieno oživuje vnitrobloky spolu s jejich obyvateli, správci a majiteli. Vnitrobloky jsou nejdostupnější prostorová rezerva měst, která je díky složité skladbě účastníků často nevyužitá. „Mezi námi sousedy“ je rolová hra, která nás zavede do typického vnitrobloku. Sousedé se poprvé setkávají v pestré skladbě, aby si vyříkali své představy o jeho podobě a využití. Podaří se sestavit plán na oživení dvora? Inspirativní obrázky a fotografie doplní povídání o významu, přínosech a funkcích vnitrobloků a možnosti jejich využití pro adaptační opatření na změny klimatu.
Workshop je určen pro veřejnoprávní, podnikatelský a neziskový sektor.

II. Workshopový blok (15:30 – 17:00)

Klíčové charakteristiky lidí, kteří dokáží posouvat organizace k vyšší        udržitelnosti

Mgr. Jaroslav Pašmik, MBA, vedoucí Centra managementu udržitelnosti FPH VŠE v Praze
Posunout organizaci k vyšší udržitelnosti, ať už je to obec, městská část, úřad nebo firma, to je pořádná výzva. Aby to člověk zvládl, potřebuje k tomu určitý soubor vlastností, schopností a kompetencí. Tento workshop vám nabídne přehled takových klíčových kompetencí, které pomáhají aktérům změny být úspěšnější.
Workshop je určen pro veřejnoprávní, podnikatelský a neziskový sektor.

Vertikální a střešní zahrady

Ing. Zuzana Klusová, Čarokvěty
Ing. Rudolf Klus, Svobodné zahrady Klus
Vertikální a střešní zahrady jsou skvělou možností, jak vrátit zeleň do prostorů zabraných stavební činností. Co je jejich přínosem? Jaké jsou technologické předpoklady pro jejich realizaci? Co obnáší jejich realizace a údržba? To vše se dozvíte na workshopu vertikální a střešní zahrady. Budete také obeznámeni se způsobem, jak lze budovat autonomní systémy skladování tak, aby byly pozitivním přínosem pro hospodaření s vodou v krajině a pro biodiverzitu daného místa.
Workshop je primárně určen pro podnikatele a veřejnou správu, druhotně pro NNO.

„Zero Waste“– kancelář a odpovědná spotřeba

Ing. Jana Půlpánová, ředitelka Envirostyl
Firemní kultura a environmentální CSR je dnes jedna z hodnot, podle které si lidé vybírají zaměstnavatele. Utváření odpovědné firemní kultury z pohledu minimalizace odpadu a uvědomělé spotřeby vám poodhalí praktický workshop, ze kterého si odnesete návody jak proměnit kancelářské zázemí. Dozvíte se, co „Zero Waste“ vlastně znamená a jak se mu snadno přiblížit.
Workshop je primárně určen pro podnikatelský sektor a veřejnou správu, v druhé řadě pro NNO.

Dopad jako nástroj udržitelnosti a spolupráce

Libor Marek, konzultant strategického rozvoje neziskových organizací a programový manažer v Nadaci Neziskovky.cz. Pomáhající organizacím se stabilizací a růstem, profil.
Jak může dopad pomoci neziskovým organizacím rozvíjet vlastní modely udržitelného podnikání? Jak pracovat s dopadem při rozvoji spolupráce mezi jednotlivými sektory? Přijďte diskutovat nad praktickými příklady a sdílet vlastní zkušenosti.
Workshop je primárně určen pro neziskový sektor, dále pro zástupce/zástupkyně samosprávy a podnikatelského sektoru.


Součástí konference byly prezentace firem, úřadů a NNO, a burza pomůcek, literatury a informací k tématu.

Udržitelnost konference řídil studentský tým z Centra managementu udržitelnosti při VŠE. Nad konferencí 2018 převzala záštitu radní hlavního města Prahy pro oblast životního prostředí RNDr. Jana Plamínková.
Odborným garantem konference byl Mgr. Jaroslav Pašmik, MBA, Centrum managementu udržitelnosti VŠE v Praze.

 


 

Organizátor konference

Realizátor konference

Partner managementu udržitelnosti konference

Partner sborníku z konference

 


Mediální partneři


Kontakty na členy přípravného výboru konference


Alice Končinská

Manažerka konference, kontakt s mluvčími
e-mail: alice.koncinska@ekocentrumkoniklec.cz
GSM: 732 926 147

Markéta Hrnčálová
Kontakt s novináři, řízení výstavy, prezentace organizací, registrace účastníků
e-mail: marketa.hrncalova@ekocentrumkoniklec.cz
GSM: 721 626 536


Dagmar Koucká

Kontakt s partnery konference
e-mail: dagmar.koucka@ekocentrumkoniklec.cz
GSM: 737 909 300

Privacy Settings
We use cookies to enhance your experience while using our website. If you are using our Services via a browser you can restrict, block or remove cookies through your web browser settings. We also use content and scripts from third parties that may use tracking technologies. You can selectively provide your consent below to allow such third party embeds. For complete information about the cookies we use, data we collect and how we process them, please check our Privacy Policy
Youtube
Consent to display content from - Youtube
Vimeo
Consent to display content from - Vimeo
Google Maps
Consent to display content from - Google