Ekocentrum Koniklec | Osvěta a volný čas | Krajská konference EVVO | ročník 2018

KRAJSKÁ KONFERENCE EVVO – 31.10.2018

– PRO FIRMY A VEŘEJNÝ SEKTOR –

Registrace s poplatkem 600 Kč zde

Počet volných míst za 600 Kč: 26

UPOZORNĚNÍ: REGISTRACE BUDE UKONČENA DNE 22. 10. 2018

POZVÁNKA NA KONFERENCI NA TV PRAHA (Od 5:42 min)

Pohled na nejúspěšnější města ukazuje, že vysoká kvalita života, životního prostředí a prosperita jsou spojené nádoby. Musí se budovat společně a promyšleně. Krajská konference EVVO 2018, která se uskuteční 31. 10. 2018 v Národní technické knihovně, propojuje lidi z veřejné sféry, firem a neziskových organizací s cílem podpořit spolupráci a inspirovat řešeními, která v praxi povedou právě ke zlepšování životního prostředí, zvyšování kvality života a celkové prosperity v Praze.
PODNIKÁTE NEBO KOPETE ZA FIRMU?
MÁTE MOŘE DŮVODŮ SE ZÚČASTNIT!

–  Příklady dobré praxe prosperujících a odpovědných firem 
–  Informace o finančních nástrojích pro firmy od veřejné správy 
–  Informace o dobrovolných nástrojích zvyšujících udržitelnost 
–  Možnosti prezentace firmy a zvyšování hodnoty její značky 
–  Networking a budování kontaktů 

MÁTE ÚŘEDNICKOU, POLITICKOU NEBO VEŘEJNOSPRÁVNÍ POZICI?

KONFERENCE VÁM POSKYTNE:

–  Aktuální informace od zástupců z MŽP a MPSV 
–  Příklady dobré praxe z úřadů 
–  Možnosti prezentace městských částí 
–  Networking a budování kontaktů 

NABÍZÍTE FIRMÁM ČI MĚSTSKÝM ČÁSTEM SLUŽBY V OBLASTI ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ?
NA KONFERENCI BUDETE MÍT MOŽNOST:

–  Prezentovat své produkty a služby firmám a úřadům 
–  Získat informace o aktuální situaci v oblasti CSR Praze 
–  Networkingu a budování kontaktů 

NEJZAJÍMAVĚJŠÍ TÉMATA, KTERÁ NA KONFERENCI PŘEDSTAVÍME

–  Udržitelné fungování firem a úřadů 
–  Odpovědné zadávání veřejných zakázek 
–  Ekologizace provozu firem a úřadů 
–  Dobrovolnictví a filantropie 
–  Korporátní udržitelnost a odpovědnost (CSR) 
–  Komunitní projekty 

PROGRAM KONFERENCE

NABÍDKA PARTNERSTVÍ

WORKSHOPY


Součástí konference budou prezentace firem, úřadů a NNO, a burza pomůcek, literatury a informací k tématu.

Konference je řízena dle zásad udržitelnosti, tj. fair-trade káva a čaj, nádobí na více použití, informační materiály jsou tištěny na recyklovaný papír, budou přistaveny koše na tříděný odpad a firmou Rekola budou přistaveny jízdní kola pro možnost udržitelné cesty domů z konference zdarma. Studenti z  Centra managementu udržitelnosti VŠE v Praze připraví v prostorách konference informační kampaň k udržitelnosti konference. Catering připraví společensky odpovědná firma Ethnocatering.Účastnický poplatek:
   zdarma / 600 Kč
Registrace bude spuštěna dne 10. 09. 2018. Pokud máte zájem o přednostní registraci, napište na e-mail marketa.hrncalova@ekocentrumkoniklec.cz a zajistíme vám rezervaci míst.

Vstup na konferenci je pro prvních 130 registrovaných účastníků (v rámci jedné organizace max. 2 účastníci) zdarma, pro další zájemce (případně pro 3. a další účastníky z jedné organizace) je zpoplatněn 600 Kč.


Nad konferencí 2018 převzala záštitu Radní hlavního města Prahy pro oblast životního prostředí RNDr. Jana Plamínková.
Odborným garantem konference je Mgr. Jaroslav Pašmik, MBA, Centrum managementu udržitelnosti VŠE v Praze.

Organizátor konference

Realizátor konference

Partner managementu udržitelnosti konference

Partner sborníku z konference

 


Mediální partneři


Kontakty na členy přípravného výboru konference


Alice Končinská

Manažerka konference, kontakt s mluvčími
e-mail: alice.koncinska@ekocentrumkoniklec.cz
GSM: 732 926 147

Markéta Hrnčálová
Kontakt s novináři, řízení výstavy, prezentace organizací, registrace účastníků
e-mail: marketa.hrncalova@ekocentrumkoniklec.cz
GSM: 721 626 536


Dagmar Koucká

Kontakt s partnery konference
e-mail: dagmar.koucka@ekocentrumkoniklec.cz
GSM: 737 909 300