VZDĚLÁVÁNÍ A VÝCHOVA

EVP PRAHA
EVP MĚLNICKO
MĚSTO DO KAPSY
HRA ADAPŤÁCI
VODNÍ ŠKOLA
EXKURZE NA FARMY
ADAPTOPOLIS

Ekocentrum Koniklec | Vzdělávání a výchova | Simulační hra Adapťáci

SIMULAČNÍ HRA ADAPŤÁCI

Adaptace na změnu klimatu je v současné době v centru pozornosti přinejmenším ve stejné míře jako zmírňování klimatické změny. Kromě přijetí národní Strategie přizpůsobení se změně klimatu v roce 2015 vznikají další aktivity na přímou podporu vzdělávání v této oblasti, protože zvyšování kompetencí klíčových skupin může přinést za nevelké prostředky výrazný efekt v budoucnosti. Zvlášť důležité je vzdělávání žáků, studentů, kteří budou příští generací rozhodující o důležitých společenských otázkách. Proto je také téma změny klimatu jedním z 5 hlavních „obsahových oblastí“ vládou nedávno schváleného Státního programu EVVO.

V rámci projektu nabízíme žákům středních škol 4 hodinovou vzdělávací akci formou simulační hry, prostřednictvím které porozumí příčinám a důsledkům změny klimatu a nutnosti jejího zmírňování a přizpůsobení se jí.

objednávka pražské školy
objednávka mimopražské školy

ANOTACE:

Věková skupina: 1. – 4. ročník SŠ  a vyšších ročníků víceletých gymnázií
Délka akce: 4 výukové hodiny (180 min.)
Obsah vzhledem k RVP:
RVP G: Vzdělávací oblasti: ČP (Bi, Geog,), ČS (OSZ), ČZ, ČSP, Průřezová témata: EV, OSV, VMEGS
RVP SOV: Vzdělávací oblasti: PřV (BiV, EkolV), SpV, EkonV, VZ, Průřezová témata: ODS, ČŽP, ČSP
Cena akce: 60 Kč/žák (min. počet 20 žáků) + náklady na cestovné v případě mimopražské školy
Kdy akce probíhá: v průběhu celého roku
Kde akce probíhá: interiér školy
Kdo projekt vede: lektor Ekocentra Koniklec za přítomnosti učitele

PRO VÍCE INFORMACÍ O HŘE ADAPŤÁCI KLIKNĚTE ZDE

Záměr akce: Studenti porozumí příčinám a důsledkům změny klimatu a nutnosti jejího zmírňování a přizpůsobení se jí. Seznámí se s vhodnými adaptačními opatřeními pro život ve městě a způsoby vlastního chování v případě extrémních klimatických jevů.

Anotace akce:
V první části programu studenti pracují s timeline nečekaných událostí, které zasáhly město. Spolu s lektorem diskutují o možných hrozbách, které přináší změny klimatu, jejich příčinách a možné prevenci a ochraně města. Studenti si následně zahrají deskovou simulační hru,  ve které si vyzkoušejí vybudovat vlastní město. V rámci této hry poznají, z jakých prvků se dlouhodobě funkční město skládá, jaká rizika městu v souvislosti s měnícím se klimatem hrozí a jak mohou město na příchod těchto změn připravit. V poslední  části programu studenti ve skupinách vzájemně diskutují a vymýšlejí vhodná opatření, která lze ve městě zavést pro zmírnění negativních vlivů změn klimatu. Pracují s mapou města, ve kterém žijí, a přemýšlejí o možnostech jeho adaptace. Na mapu města vynášejí vhodná a konkrétní opatření pro zmírnění potenciálních rizik. Po absolvování programu škola obdrží výukovou pomůcku – simulační hru „Adapťáci“ pro případné využití ve výuce s dalšími třídami.

V roce 2019 byl program zdarma nabídnut školám v rámci projektu Reedice vzdělávacích her a letáku a vzdělávací, informační a poradenské akce o adaptaci sídel na změnu klimatu pro mládež a dospělou veřejnost. Projekt byl finančně podpořen MŽP (projekt nemusí vyjadřovat stanoviska MŽP) a Středočeským krajem.

ŠKOLY ZAPOJENÉ DO PROJEKTU:

SZeŠ a SOŠ Poděbrady

Střední zemědělská škola Čáslav

Střední průmyslová škola Rakovník

Střední škola obchodní, Praha 2, Belgická 29

Gymnázium Elišky Krásnohorské, Ohradní 111/55, 140 00 Praha 4

OA Hovorčovická, U Vinohradského hřbitova 2471/3, 130 00 Vinohrady

Gymnázium Na Vítězné Pláni, Na Vítězné pláni 1/1160, 140 00 Praha 4-Nusle

 

Chcete si hru Adapťáci zahrát s žáky sami?

Zahrajte si pomocí výukových materiálů (ke stažení vpravo) a zapůjčením simulační deskové hry.
Hru zapůjčujeme za poplatek 200 Kč + poštovné. Hru je možné osobně vyzvednou v Ekocentrum Koniklec v Praze 3. 

napište na marketa.hrncalova@ekocentrumkoniklec.cz

KE STAŽENÍ

Metodika | Timeline | Prezentace

Leták pro pražské a mimopražské školy

objednávka pražské školy
objednávka mimopražské školy
Privacy Settings
We use cookies to enhance your experience while using our website. If you are using our Services via a browser you can restrict, block or remove cookies through your web browser settings. We also use content and scripts from third parties that may use tracking technologies. You can selectively provide your consent below to allow such third party embeds. For complete information about the cookies we use, data we collect and how we process them, please check our Privacy Policy
Youtube
Consent to display content from Youtube
Vimeo
Consent to display content from Vimeo
Google Maps
Consent to display content from Google
GDPR Cookie Consent with Real Cookie Banner