VZDĚLÁVÁNÍ A VÝCHOVA

EVP PRAHA
EVP MĚLNICKO
ADAPTACE
MĚSTO DO KAPSY
HRA ADAPŤÁCI
VODNÍ ŠKOLA
EXKURZE NA FARMY
ADAPTOPOLIS

Ekocentrum Koniklec | Vzdělávání a výchova | Simulační hra Adapťáci

SIMULAČNÍ HRA ADAPŤÁCI

Adaptace na změnu klimatu je v současné době v centru pozornosti přinejmenším ve stejné míře jako zmírňování klimatické změny. Kromě přijetí národní Strategie přizpůsobení se změně klimatu v roce 2015 vznikají další aktivity na přímou podporu vzdělávání v této oblasti, protože zvyšování kompetencí klíčových skupin může přinést za nevelké prostředky výrazný efekt v budoucnosti.

Zvlášť důležité je vzdělávání žáků, studentů, kteří budou příští generací rozhodující o důležitých společenských otázkách. Proto je také téma změny klimatu jedním z 5 hlavních „obsahových oblastí“ vládou nedávno schváleného Státního programu EVVO.

V rámci projektu nabízíme žákům středních škol 4 hodinovou vzdělávací akci formou simulační hry, prostřednictvím které porozumí příčinám a důsledkům změny klimatu a nutnosti jejího zmírňování a přizpůsobení se jí.

Chcete, aby vaši žáci absolvovali výukovou akci Adapťáci v roce 2018?

  1. objednejte si ji formou ekologického výukového programu pro pražské školy ZDE, pro mimopražské ZDE
  2. zrealizujte ji sami pomocí výukových materiálů (ke stažení níže) a zapůjčením simulační deskové hry. Hru zapůjčujeme za poplatek 200 Kč + poštovné. Hru je možné osobně vyzvednou v Ekocentrum Koniklec v Praze 3. V případě zájmu kontaktujte koordinátorku projektu.
    Ing. Alžběta Škodová
    alzbeta.skodova@ekocentrumkoniklec.cz
    +420 774 368 710

Anotace

Gymnázia a střední školy: výuková akce „Adapťáci“
Věková skupina: žáci I – IV. ročníků středních škol a vyšších ročníků víceletých gymnázií
Délka akce: 4 výukové hodiny (180 min.)
Obsah vzhledem k RVP:
RVP G: Vzdělávací oblasti: ČP (Bi, Geog,), ČS (OSZ), ČZ, ČSP, Průřezová témata: EV, OSV, VMEGS
RVP SOV: Vzdělávací oblasti: PřV (BiV, EkolV), SpV, EkonV, VZ, Průřezová témata: ODS, ČŽP, ČSP
Cena akce: 60 Kč/žák (min. počet 20 žáků) + náklady na cestovné v případě mimopražské školy
Kdy akce probíhá: v průběhu celého roku
Kde akce probíhá: interiér školy
Kdo projekt vede: lektor Ekocentra Koniklec za přítomnosti učitele

Záměr akce: Studenti porozumí příčinám a důsledkům změny klimatu a nutnosti jejího zmírňování a přizpůsobení se jí. Seznámí se s vhodnými adaptačními opatřeními pro život ve městě a způsoby vlastního chování v případě extrémních klimatických jevů.

Anotace akce:
V první části programu studenti pracují s timeline nečekaných událostí, které zasáhly město. Spolu s lektorem diskutují o možných hrozbách, které přináší změny klimatu, jejich příčinách a možné prevenci a ochraně města. Studenti si následně zahrají deskovou simulační hru,  ve které si vyzkoušejí vybudovat vlastní město. V rámci této hry poznají, z jakých prvků se dlouhodobě funkční město skládá, jaká rizika městu v souvislosti s měnícím se klimatem hrozí a jak mohou město na příchod těchto změn připravit. V poslední  části programu studenti ve skupinách vzájemně diskutují a vymýšlejí vhodná opatření, která lze ve městě zavést pro zmírnění negativních vlivů změn klimatu. Pracují s mapou města, ve kterém žijí, a přemýšlejí o možnostech jeho adaptace. Na mapu města vynášejí vhodná a konkrétní opatření pro zmírnění potenciálních rizik. Po absolvování programu škola obdrží výukovou pomůcku – simulační hru „Adapťáci“ pro případné využití ve výuce s dalšími třídami.

KE STAŽENÍ
Metodika | Timeline | Prezentace

Leták pro pražské a mimopražské školy

V roce 2017 se do projektu zapojilo 20 škol ze tří krajů ČR s celkem 456 žáky. Projekt byl finančně podpořen MŽP (projekt nemusí vyjadřovat stanoviska MŽP) a Středočeským krajem, proto byl pro školy v roce 2017 realizován zdarma. 

ŠKOLY ZAPOJENÉ DO PROJEKTU
Dvořákovo gymnázium, Dvořákovo nám. 800, 278 53 Kralupy nad Vltavou
GJP Mělník, Pod Vrchem 3421, 276 01 Mělník
Gymnázium Františka Palackého, Masarykova 450, Neratovice
Gymnázium Strakonice, Máchova 174, 386 48 Strakonice
Gymnázium Říčany, Komenského nám. 1280, 251 01 Říčany
Hotelová škola Radlická, Radlická 591/115, 158 00 Praha 5
Karlínská OA a VOŠE, Kollárova 5/271, 186 00 Praha 8
Křesťanské gymnázium Praha 10, Kozinova 1000
OA a SPŠ Beroun,  U Stadionu 486, 266 37 Beroun
Obchodní akademie Bubeneč, Krupkovo náměstí 4, 160 00 Praha 6
SOŠ, Palackého náměstí 100, 268 01 Hořovice
SPS Dušní, Dušní, 110 00 Praha 1
SPŠ Strakonice, Zvolenská 934, Strakonice 386 01
Střední lesnická škola a střední odborné učiliště, Písky 181, 270 23  Křivoklát
Střední škola knižní kultury, Perunova 6, Praha 3, 130 00

Privacy Settings
We use cookies to enhance your experience while using our website. If you are using our Services via a browser you can restrict, block or remove cookies through your web browser settings. We also use content and scripts from third parties that may use tracking technologies. You can selectively provide your consent below to allow such third party embeds. For complete information about the cookies we use, data we collect and how we process them, please check our Privacy Policy
Youtube
Consent to display content from Youtube
Vimeo
Consent to display content from Vimeo
Google Maps
Consent to display content from Google