EKOPORADENSTVÍ

EKOPORADNY PRAHA
POČÍTÁME S VODOU
VERTIKÁLNÍ ZAHRADA

Ekocentrum Koniklec | Ekoporadenství | Vertikální zahrada

VERTIKÁLNÍ ZAHRADA

publikované články

Pozitivní vliv zeleně na mikroklima měst je nesporný a citelný. Zeleň je schopná díky odparu vody tlumit letní teplotní výkyvy, udržuje přirozenou vlhkost půdy i vzduchu a má schopnost zachycovat z ovzduší různé škodlivé plyny i prach. Ve městech se však často potýkáme s tím, že přes veškeré úsilí nenacházíme dostatek místa pro vytváření zelených ploch.

Mnohé ulice jsou příliš úzké, než aby zde mohl být kromě chodníku a vozovky ještě zelený pás. Vysazení stromů zase bývá komplikováno možnou kolizí s inženýrskými sítěmi vedenými nad zemí i pod zemí. Umístění zeleně na střechy stávajících domů bývá složité, protože budovy jsou staré a přidanou zátěž by neunesly. Přesto existuje další možnost – umístění zeleně na fasády domů. V evropských zemích je již vertikálních zahrad realizovaná celá řada, ale do České Republiky tento trend proniká jen velmi pomalu.

Ekocentrum Koniklec se tedy rozhodlo vybudovat ukázkovou vertikální zahradu v zahradnickém učilišti pro žáky s více vadami v Komořanech. Zelená stěna zdobí plochu cca 7,5 m2 východní stěny učiliště a slouží učňům jako další pěstební plocha. Zároveň jim poskytne unikátní možnost osvojit si péči o tento inovativní druh městské zeleně.

V roce 2014 jsme v areálu odborného učiliště vybudovali akumulační nádrž na dešťovou vodu, která slouží k zavlažování výukových ploch včetně vertikální zahrady. Dešťová voda je odváděna ze střech učiliště potrubími do akumulační nádrže o objemu 4,9 m3. Dojde tím k výraznému ušetření pitné vody.

Samotná vertikální zahrada byla slavnostně otevřena v březnu 2016. Při té příležitosti byl uspořádán veřejný workshop, jehož účastníci si mohli vyzkoušet, jak se rostliny do vertikální zahrady sází. Konstrukce vertikální zahrady byla instalována již koncem roku 2015, s jejím osázením však bylo třeba počkat na jaro.

Horní část vertikální zahrady osázela Ing. Zuzana Klusová, která je dodavatelem vertikální zahrady a průkopníkem tohoto inovativního způsobu ozelenění v ČR. Ve spodní části vertikální zahrady pokračovali v sázení rostlin žáci a učitelé. Každý žák si mohl vytvořit vlastní kapsu s rostlinami dle svého výběru, kapsu si označil jmenovkami se svým jménem a názvy rostlin, které zde umístil a v budoucnu o ni bude pečovat.

Před začátkem workshopu zbývalo stále ještě dost prázdných kapes, aby si na nich sázení mohli vyzkoušet také účastníci veřejné akce. Někteří si přišli pouze vyslechnout krátké povídání o tomto projektu i o vertikálních zahradách obecně, které zaznělo na úvod workshopu, a prohlédnout si dílo. Jiní se nadšeně pustili do sázení, takže prázdné kapsy rychle ubývaly a vertikální zahrada byla brzy téměř zaplněna.

Žáci a učitelé zahradnického učiliště budou sledovat, kterým květinám se na vertikální zahradě dobře daří a budou je dle potřeby doplňovat či vyměňovat. Mají v plánu pěstovat zde i zeleninu. Přejeme jim, aby se brzy mohli těšit z bohaté sklizně.

DOKUMENTÁRNÍ VIDEO O VERTIKÁLNÍ ZAHRADĚ

Článek s podrobnějším popisem celé vertikální zahrady

Další fotografie můžete nalézt na tomto odkazu.