Ve sváteční pondělí 28.10.2019 jsme otevřeli v lesoparku u sídliště Pod Lysinami ve čtvrti Hodkovičky naučnou stezku. Pět tabulí naučné stezky vzniklo díky podpoře Hlavního města Praha a Městské části Praha 4. Realizace ze Ekocentrum Koniklec se ujala Martina Zrostlíková.

Ústředním motivem celé stezky, nazvané Město z ptačí perspektivy, je ptactvo žijící v sousedství lidí – běžné i vzácnější druhy, zajímavé okamžiky z jejich života a možnosti, jak jim efektivně pomoci přežít v městském prostředí. Každá tabule má dva oddíly: malovaný miniatlas představující vybrané ptačí druhy, žijící v určitém typu městského prostředí (sídliště, zahrada, les a otevřená prostranství), a interaktivní část, díky níž se veřejnost obeznámí s různými aspekty týkajícími se biologie městských ptáků (přizpůsobení tělesné stavby způsobu života, pohlavní dvojtvárnost, ptačí tahy a peří). Pátá tabule, umístěná v centru lesoparku u altánu nedaleko dětského hřiště, informuje návštěvníky o tom, jak přistupovat k přikrmování ptactva, a o důležitosti výroby a vyvěšování ptačích budek ve městě. 

K lokalitě se zájemci o stezku dostanou autobusem č. 106 nebo 121 (zastávka Na Lysinách, poté je nutno k lesu projít sídlištěm). Část trasy leží na zelené turistické značce, spojující Malou Chuchli skrza Branický most, čtvrť Hodkovičky a les Kamýk s Modřanskou roklí. Trasa stezky tvoří uzavřený okruh o délce cca 1,2 km. Celá vede lesním porostem po snadno přístupných cestách. Je tedy vhodná i pro seniory a rodiny s dětmi, které určitě ocení fakt, že s některými prvky na tabulích si lze i hrát. Součástí stezky je rovněž jedno velké a tři menší krmítka, vyvěšená přímo na trase a určená pro ty návštěvníky, kteří chtějí místní ptačí „komunitě“ přilepšit v zimě přikrmováním.