Ekocentrum Koniklec | Vzdělávání a výchova | Ekologické výukové programy Mělnicko | Mateřské školy – Venkovní programy

EKOLOGICKÉ VÝUKOVÉ PROGRAMY
MĚLNICKO A OKOLÍ
MATEŘSKÉ ŠKOLY

Seznam použitých zkratek:
RVP PV – Rámcový vzdělávací program pro předškolní vzdělávání
DJP – Dítě a jeho psychika

DJT – Dítě a jeho tělo
DSp – Dítě a společnost
DSv – Dítě a svět
DTD – Dítě a ten druhý

 

VNITŘNÍ PROGRAMY
VENKOVNÍ programy
objednávka

Venkovní programy pro mateřské školy

Do hlubin rybníků a potoků – pod širým nebem

Záměr programu: Děti poznají obyvatele rybníka / potoka, porozumí cyklu vývoje žab a pochopí význam záchranných přenosů žab.

Děti se seznámí s žabí rodinkou, která je celým programem provede. Začátek dobrodružství se odehrává na zahradě MŠ/ZŠ, odkud děti půjdou najít rybník /potok v  blízkosti školy a prozkoumají, co v něm a okolo něj žije. Cestou zpět do školy si budou hrát na žáby. Ukážou si, jak se z malého pulce stane dospělá žába. Navíc se pokusí projít žabím podchodem, kterým se budou muset vrátit do školy nebo školky.

Upozornění: Stěžejní aktivitou programu je lovení a určování vodních živočichů. Program může proběhnout jen tehdy, je-li u školy pozvolný a bezpečný přístup k vodě a děti jsou schopné si na břehu sednout na bobek a ponořit do vody cedník.

Obsah vzhledem k RVP PV: DJT, DJP, DTD, DSp, DSv
Délka programu: 60 min.
Cena: 50 Kč/dítě
Věková skupina: 3 – 6 let
Kdy program probíhá: 15. duben – červen, září – 15. říjen
Kde program probíhá: venku v okolí školy 

Hmyzí hotel do školky

Záměr programu: Děti si uvědomí rozdíly mezi včelou, vosou, sršní a čmelákem ve vzhledu i způsobu života a postaví si na zahradě hmyzí hotel, kde budou moci pozorovat zajímavý život  samotářských blanokřídlých. Hmyzí hotel zvýší hnízdní příležitosti pro samotářské druhy blanokřídlého hmyzu.

Děti absolvují hodinový výukový program o hmyzích  společenstvech, kde se naučí rozlišovat mezi včelou, vosou, sršní a čmelákem. Poznají rozdíly ve vzhledu i způsobu života jednotlivých druhů a seznámí se s produkty jejich práce. Pak si poví, k čemu je dobrý hmyzí hotel a kdo v něm bydlí. Lektor jeden hmyzí hotel přinese a společně jej s dětmi na zahradě vyplní vhodným materiálem (rákos, navrtané cihly a polena, šišky). Hmyzí hotel dětem na školní zahradě zůstane a ony budou mocipozorovat zajímavý život samotářských blanokřídlých. Před samotnou instalací hmyzího hotelu žáci prozkoumají bezobratlé na zahradě školy pomocí lup. Tato činnost pomůže dětem získat kladný vztah k hmyzu a instalací hmyzího hotelu se přímo zapojí do jeho ochrany.

Obsah vzhledem k RVP PV: DJT, DJP, DTD, DSv
Délka programu: 120 min.
Cena: 90 Kč/dítě
Věková skupina: 3 – 6 let
Kdy program probíhá: březen–červen, září – říjen
Kde program probíhá: interiér + zahrada školky (v případě dobrého počasí celé na zahradě)

Jak žijí?

Záměr programu: Děti pochopí základní životní potřeby zvířat, vysvětlí rozdíl mezi domácími a divokými zvířaty. Vyzkouší si výrobu sýra. Dostanou se do přímého kontaktu se zvířaty.

Beránek Eman provede děti světem zvířat. Naučí je rozlišovat domácí a divoká zvířata. Ukáže dětem, co vše potřebují domácí zvířata ke spokojenému životu, a spolu s dětmi se zamyslí i nad životními potřebami zvířat divokých. Vysvětlí si s dětmi, proč člověk chová domácí zvířata. Děti si v kotlíku na ohništi vyzkouší výrobu sýru. Posbírají čerstvě snesená vajíčka a postarají se o naše slepice, které jsou velmi kontaktní a společenské.

Obsah vzhledem k RVP PV: DJT, DJP, DTD, DSv
Délka programu: 90 min.
Cena: 60 Kč/dítě
Věková skupina: 3 – 6 let
Kdy program probíhá: květen – červen, září-říjen
Kde program probíhá: v chalupě a venku v Dolní Vidimi, č. p. 78 

Letem včelím světem

Záměr programu: Děti se seznámí s životem včel. Vyzkouší si práci včelaře a prohlédnou si nástavkový úl. Uvědomí si nepostradatelnost včel pro přírodu.

Děti se vžijí do života včel. Včelka Jája představí dětem celou svoji rodinu i domek, ve kterém společně bydlí. Vysvětlí, jakou ve včelí rodině mají různé včelky funkci. Ukáže jim, jak se z malého vajíčka stane dospělá včelka. Odpoví na zvídavé dotazy např.: „Mají včelky tatínka? Co dělají včely v zimě? Proč k sobě kytičky lákají včelky?“. Na včelky si společně zahrajeme a děti se dozvědí, jak včelky vyrábí med a vosk a proč se pyl nazývá včelím chlebem. Děti rozeberou nástavkový včelí úl (bez skutečných včel) a včelka Jája jim ukáže všechny jeho důležité části. Při této práci si děti vyzkouší ochranné pomůcky včelaře.

Obsah vzhledem k RVP PV: DJT, DJP, DTD, DSv
Délka programu: 60 min. (+ 30 min. pokud program probíhá v Dolní Vidimi)
Cena: 50 Kč/dítě
Věková skupina: 4 – 6 let
Kdy program probíhá: duben – červen, září
Kde program probíhá: venku v Dolní Vidimi, č. p. 78 (případně venku v okolí školy)

Mravenčí stezkou – pod širým nebem

Záměr programu: Děti získají poznatky o životě mravenců, uvědomí si jejich užitečnost a podobnost s lidskou společností.

Děti se vžijí do života výkonných stavitelů, chovatelů, sběračů, lovců a lékařů lesa pomocí mravence Vency, se kterým se podívají, kde bydlí. Seznámí se s dalšími obyvateli mraveniště a jednotlivými vývojovými stádii. Formou prožitkové hry zjistí, co takový mravenec během roku dělá a jaká panuje v mraveništi hierarchie. Pohybové hry je prověří, zda by se v roli dělnic dokázali postarat o vajíčka a larvy v rozbořeném mraveništi a vyzkouší si komunikaci – pomocí tykadel a nožiček a pomocí čichu. V terénu budou mravence pozorovat. Nakonec si spolu vyrobí vlastní mraveniště, které jim zůstane na vzpomínku.

Obsah vzhledem k RVP PV:  DJT, DJP, DTD, DSp, DSv
Délka programu: 60 min. (+ 30 min. pokud program probíhá v Dolní Vidimi)
Cena: 50 Kč/dítě
Věková skupina: 3 – 6 let
Kdy program probíhá: 15. duben – červen, září – 15. říjen
Kde program probíhá: venku v okolí školy nebo v Dolní Vidimi, č.p. 78

Ptačí budky do školky

Záměr programu: Děti zjistí, kteří ptáci hnízdí v ptačích budkách a jednu budku s lektorem nainstalují na zahradě. Na jaře tak budou moci pozorovat ptáky při hnízdních aktivitách a zapojí se do ochrany ptačích druhů.

Lektor přinese do školy ptačí budku připravenou k instalaci a děti si pomocí obrázků ptáčků uvědomí, kteří ptáci by se v budce rádi zabydleli a kteří dají přednost hnízdu v keři či na stromě. Poté si děti vyzkouší, jaké to je nosit potravu v „zobáčku“ do hnízda. Zjistí, kdo může ptáčkům v budce/na hnízdě ublížit a jak tomu zabránit. Lektor nakonec pověsí ptačí budku na strom, žáci si zopakují, kdo se k nim do budky může na jaře nastěhovat a dozví se, jak ptáčky pozorovat, aby je během hnízdění nerušili a jak jim pomoci. Program děti vede k uvědomění si potřeby ochrany ptáků a díky instalaci ptačí budky se do jejich ochrany také přímo zapojí.

Obsah vzhledem k RVP PV:  DJT, DJP, DTD, DSv
Délka programu: 75 min.
Cena: 90 Kč/dítě
Věková skupina: 3 – 7 let
Kdy program probíhá: březen–červen, září – říjen
Kde program probíhá: interiér + zahrada školky (v případě dobrého počasí celé na zahradě)

Tajemství lesa – pod širým nebem

Záměr programu: Děti poznají život v lese a dozvědí se, jak se v něm správně chovat.

Celým programem provází lesní skřítek. Žáci s ním za žijí, jaké to je tvořit les a zjistí, že les je lesem nejen díky stromům, ale i živočichům, kteří žijí v různých  stromových patrech. Děti půjdou hledat do lesa (či parku) stromy. Naučí se rozeznávat stromy listnaté a jehličnaté. Seznámí se s 2 – 3 druhy stromů. Budou hledat pobytové stopy zvířat. Budou poslouchat ptáky. Zahrají si na lesní zvířátka a do školy se vrátí s přírodninami, ze kterých si mohou vyrobit vlastního lesního skřítka.

Obsah vzhledem k RVP PV: DJT, DJP, DTD, DSp, DSv
Délka programu: 60 min. (+ 30 min. pokud program probíhá v Dolní Vidimi)
Cena: 50 Kč/dítě
Věková skupina: 3 – 6 let
Kdy program probíhá: 15. duben – červen, září – 15. listopad
Kde program probíhá:  venku v okolí školy nebo v Dolní Vidimi, č.p. 78

Pokud vás některý z programů zaujme, vyplňte on-line formulář nebo kontaktujte koordinátory ekologických výukových programů.
on-line formuláře
Privacy Settings
We use cookies to enhance your experience while using our website. If you are using our Services via a browser you can restrict, block or remove cookies through your web browser settings. We also use content and scripts from third parties that may use tracking technologies. You can selectively provide your consent below to allow such third party embeds. For complete information about the cookies we use, data we collect and how we process them, please check our Privacy Policy
Youtube
Consent to display content from - Youtube
Vimeo
Consent to display content from - Vimeo
Google Maps
Consent to display content from - Google