Ekocentrum Koniklec | Vzdělávání a výchova | Ekologické výukové programy Mělnicko | Mateřské školy – Venkovní programy

EKOLOGICKÉ VÝUKOVÉ PROGRAMY
MĚLNICKO A OKOLÍ
MATEŘSKÉ ŠKOLY

Seznam použitých zkratek:
RVP PV – Rámcový vzdělávací program pro předškolní vzdělávání
DJP – Dítě a jeho psychika

DJT – Dítě a jeho tělo
DSp – Dítě a společnost
DSv – Dítě a svět
DTD – Dítě a ten druhý

 

VNITŘNÍ PROGRAMY
VENKOVNÍ programy
objednávka

Venkovní programy pro mateřské školy

Do hlubin rybníků a potoků – pod širým nebem

Záměr programu: Děti poznají obyvatele rybníka / potoka, porozumí cyklu vývoje žab a pochopí význam záchranných přenosů žab.

Předškoláci se seznámí s žabí rodinkou, která je celým programem provede. Začátek dobrodružství se odehrává na zahradě MŠ. Pak předškoláci půjdou najít rybník /potok v blízkosti školy a prozkoumají, co v něm a okolo něj žije. Pak cestou zpět do školky budou hrát na žáby. Ukážou si, jak se z malého pulce stane dospělá žába. Navíc se pokusí projít žabím podchodem, kterým se budou muset vrátit do školky.

Obsah vzhledem k RVP PV: DJT, DJP, DTD, DSp, DSv
Délka programu: 60 min.
Cena: 50 Kč/dítě
Věková skupina: 3 – 6 let
Kdy program probíhá: 15. duben – červen, září – 15. říjen
Kde program probíhá: venku v okolí školy 

Hmyzí hotel do školky

Záměr programu: Děti si uvědomí rozdíly mezi včelou, vosou, sršní a čmelákem ve vzhledu i způsobu života a postaví si na zahradě hmyzí hotel, kde budou moci pozorovat zajímavý život samotářských blanokřídlých. Hmyzí hotel zvýší hnízdní příležitosti pro samotářské druhy blanokřídlého hmyzu.

Děti absolvují hodinový výukový program Okřídlená království, program o hmyzích společenstvech, kde se naučí rozlišovat mezi včelou, vosou, sršní a čmelákem. Poznají rozdíly ve vzhledu i způsobu života jednotlivých druhů a seznámí se s produkty jejich práce. Pak si poví, k čemu je dobrý hmyzí hotel a kdo v něm bydlí. Lektor jeden hmyzí hotel přinese a společně jej na zahradě vyplní vhodným materiálem (rákos, navrtané cihly a polena, šišky). Hmyzí hotel dětem na školní zahradě zůstane a ony budou moci pozorovat zajímavý život samotářských blanokřídlých. Před samotnou instalací hmyzího hotelu žáci prozkoumají bezobratlé na zahradě školy pomocí lup a entomologických pinzet. Tato činnost pomůže dětem získat kladný vztah k hmyzu a instalací hmyzího hotelu se přímo zapojí do jeho ochrany.

Obsah vzhledem k RVP PV: DJT, DJP, DTD, DSv
Délka programu: 120 min.
Cena: 70 Kč/dítě
Věková skupina: 3 – 6 let
Kdy program probíhá: březen–červen, září – říjen
Kde program probíhá: interiér + zahrada školky (v případě dobrého počasí celé na zahradě)

Jak žijí?

Záměr programu: Děti pochopí základní životní potřeby zvířat, vysvětlí rozdíl mezi domácími a divokými zvířaty. Vyzkouší si proces zpracování ovčí vlny a výroby sýra. Dostanou se do přímého kontaktu se zvířaty.

Beránek Eman provede děti světem zvířat. Naučí je rozlišovat domácí a divoká zvířata. Ukáže dětem, co vše potřebují domácí zvířata ke spokojenému životu, a spolu s dětmi se zamyslí i nad životními potřebami zvířat divokých. Vysvětlí si s dětmi, proč člověk chová domácí zvířata. Děti si vyzkouší zpracování ovčí vlny a výrobu sýru. Děti se podívají na pastvinu a vyzkouší si péči o ovečky. Zároveň se děti dozvědí, jak se správně chovat při kontaktu se zvířaty.

Obsah vzhledem k RVP PV: DJT, DJP, DTD, DSv
Délka programu: 90 min.
Cena: 60 Kč/dítě
Věková skupina: 3 – 6 let
Kdy program probíhá: 15. duben – červen, září
Kde program probíhá: v chalupě a venku v Dolní Vidimi, č. p. 78 

Letem včelím světem

Záměr programu: Děti se seznámí s životem včel. Vyzkouší si práci včelaře a prohlédnou si nástavkový úl. Uvědomí si nepostradatelnost včel pro přírodu.

Včelka Jája představí dětem celou svoji rodinu i domek, ve kterém společně bydlí. Vysvětlí dětem, jakou ve včelí rodině mají různé včelky funkci. Ukáže jim, jak se z malého vajíčka stane dospělá včelka. Odpoví na zvídavé dotazy např.: „Mají včelky tatínka? Co dělají včely v zimě? Proč k sobě kytičky lákají včelky?“. Společně s dětmi rozebere nástavkový včelí úl (bez skutečných včel) a ukáže jim všechny jeho důležité části. Děti se dozvědí, jak včelky vyrábí med a vosk a proč se pyl nazývá včelím chlebem. V případě realizace v Dolní Vidimi se můžeme jít podívat přímo ke včelím úlům a prohlédneme si létající včelky. Děti dostanou ochranné pomůcky.

Obsah vzhledem k RVP PV: DJT, DJP, DTD, DSv
Délka programu: 60 min. (+ 30 min. pokud program probíhá v Dolní Vidimi)
Cena: 50 Kč/dítě
Věková skupina: 4 – 6 let
Kdy program probíhá: duben – červen, září
Kde program probíhá: venku v Dolní Vidimi, č. p. 78 (případně venku v okolí školy)

Mravenčí stezkou – pod širým nebem

Záměr programu: Děti získají poznatky o životě mravenců, uvědomí si jejich užitečnost a podobnost s lidskou společností.

Děti se vžijí do života výkonných stavitelů, chovatelů, sběračů, lovců a lékařů lesa pomocí mravence Vency, se kterým se podívají, kde bydlí. Seznámí se s dalšími obyvateli mraveniště a jednotlivými vývojovými stádii. Formou prožitkové hry zjistí, co takový mravenec během roku dělá a jaká panuje v mraveništi hierarchie. Pohybové hry je prověří, zda by se v roli dělnic dokázali postarat o vajíčka a larvy v rozbořeném mraveništi a vyzkouší si komunikaci – pomocí tykadel a nožiček a pomocí čichu. V terénu budou mravence pozorovat. Nakonec si spolu vyrobí vlastní mraveniště, které jim zůstane na vzpomínku.

Obsah vzhledem k RVP PV:  DJT, DJP, DTD, DSp, DSv
Délka programu: 60 min. (+ 30 min. pokud program probíhá v Dolní Vidimi)
Cena: 50 Kč/dítě
Věková skupina: 3 – 6 let
Kdy program probíhá: 15. duben – červen, září – 15. říjen
Kde program probíhá: venku v okolí školy nebo v Dolní Vidimi, č.p. 78

Tajemství lesa – pod širým nebem

Záměr programu: Děti poznají život v lese a dozvědí se, jak se v něm správně chovat.

Celým programem provází lesní skřítek. Žáci s ním zažijí, jaké to je tvořit les a zjistí, že les je lesem nejen díky stromům, ale i živočichům, kteří žijí v různých stromových patrech. Formou hry si žáci vyzkoušejí, jak strom vyrůstá ze semínka, stává se velkým stromem s větvemi, a jak dává život dalším stromům. Půjdou hledat do lesa (či parku) stromy. Naučí se rozeznávat listnaté a jehličnaté stromy. Seznámí se s 2 -3 druhy. Budou hledat pobytové stopy zvířat. Budou poslouchat ptáky. Do školky se vrátí s přírodninami, ze kterých si vyrobí vlastního lesního skřítka.

Obsah vzhledem k RVP PV: DJT, DJP, DTD, DSp, DSv
Délka programu: 60 min. (+ 30 min. pokud program probíhá v Dolní Vidimi)
Cena: 50 Kč/dítě
Věková skupina: 3 – 6 let
Kdy program probíhá: 15. duben – červen, září – 15. listopad
Kde program probíhá:  venku v okolí školy nebo v Dolní Vidimi, č.p. 78

Pokud vás některý z programů zaujme, vyplňte on-line formulář nebo kontaktujte koordinátory ekologických výukových programů.
on-line formuláře
Ekocentrum Koniklec
Vlkova 2725/34
130 00 Praha 3
Provozní doba
Pondělí: 13:00 – 17:00
Středa: 9:00 – 14:00
Telefon: +420 222 948 758
Email: info@ekocentrumkoniklec.cz
facebook | youtube
Privacy Settings
We use cookies to enhance your experience while using our website. If you are using our Services via a browser you can restrict, block or remove cookies through your web browser settings. We also use content and scripts from third parties that may use tracking technologies. You can selectively provide your consent below to allow such third party embeds. For complete information about the cookies we use, data we collect and how we process them, please check our Privacy Policy
Youtube
Consent to display content from Youtube
Vimeo
Consent to display content from Vimeo
Google Maps
Consent to display content from Google