V průběhu roku 2023 v okolí osady Hájek na Praze 22 zrealizujeme novou naučnou stezku nesoucí název Hájecké putování. Stezku vytvoříme ve spolupráci s NET4GAS, generálním partnerem ČSOP, v rámci programu Blíž přírodě. Dalším partnerem stezky bude Městská část Praha 22 a na jejím obsahu se budou podílet i občané Hájku.

Trasa stezky měří cca 3 km. Vede po okruhu, jehož počáteční a zároveň závěrečný bod leží u autobusové zastávky Hájek ve stejnojmenné obci. Po opuštění zastavěné části Hájku prochází nivou Rokytky, která zde tvoří funkční biokoridor, a pásem dubohabrového lesa na vyvýšenou pláň s poli a remízky. Její nejdelší část pokračuje po červené turistické značce, míjí odpočívadlo U Tří kaštanů a zahýbá na mez porostlou starými pokroucenými ovocnými stromy, jejichž kmeny se zde proplétají v opravdové „bludiště“.

Na konci meze, v dohledu valů raně středověkého hradiště Královice, stezka odbočuje prudce doprava a vrací se zpět k Hájku; po betonové lávce překračuje Rokytku a končí opět u hostince V Hájku, kde se návštěvníci mohou osvěžit. Hlavním cílem stezky bude zábavnou interaktivní formou seznámit širokou veřejnost jak se zajímavostmi místní příměstské krajiny, tak s kulturní a historickou stopou lidí, kteří zde v minulosti žili. Stezka uspokojí nejen běžné zájemce o informace na tabulích, ale i nadšence do moderních technologií – bude vybavena nejen klasickými prvky s interaktivními komponenty, ale také nadstavbovou vrstvou v podobě digitální hry přístupné přes mobilní aplikaci.