Dne 21.9.2012 byla v Komořanech na břehu Vltavy slavnostně otevřena naučná stezka Počítáme s vodou, kterou zbudovalo Ekocentrum Koniklec za finanční podpory městské části Praha 12 a firmy Nestlé Česko. Už od 10 hodin se mohli návštěvníci zastavit postupně u čtyř stánků mezi Oddechovou loukou a Radotínským mostem. Na stáncích byl připraven program pro děti i pro dospělé.

Dopoledne se přišli podívat hlavně učitelé s dětmi, pro které bylo připraveno mnoho her. Ty byly vybrány tak, aby se při nich děti seznámily s významem vody v krajině. Na každém stánku probíhalo několik aktivit, aby se zde mohly zabavit děti různého věku.  Přišly děti z mateřské školky i žáci z druhého stupně základní školy.

Bylo krásné počasí, a tak se na děti nikdo nezlobil, když neodolaly a u jezírka po sobě cákaly vodu. Když děti stezku prošly a absolvovaly hry, dostaly za odměnu masožravou květinu.

Dospělí se mohli zkušených lektorů u stánků na cokoliv zeptat nebo si zahrát některou z pokročilejších her.

V 15 hodin se uskutečnilo slavnostní otevření naučné stezky. Kromě veřejnosti se ho zúčastnili zástupci investorů, tedy pan Pavel Novák za firmu Nestlé Česko  a paní místostarostky Eva Tylová a Hana Jandová za městskou část Praha 12. Pronesli krátkou řeč, kde vysvětlili, proč chtěli tento projekt podpořit a pochválili výsledek. Poté slavnostně odhalili tabuli. Zástupci Ekocentra Koniklec pak vysvětlili, v čem vidí důležitost tohoto projektu a stručně popsali průběh realizace a technické řešení.

Stezka je vedena těsně podél břehu Vltavy, rovnoběžně s cyklostezkou A2. Chodci se sem nejsnáze dostanou z autobusové zastávky Komořany, odkud půjdou směrem k řece na Oddechovou louku (viz mapka).

Název naučné stezky napovídá, že její téma je voda, zvláště význam vody v krajině. Byly vytvořeny a nainstalovány dvě naučné tabule. První z nich je vzdálena asi 500 m od Oddechové louky proti proudu Vltavy, u nejmenší z Komořanských tůní, která bude v blízké době revitalizována. Tato tabule seznamuje návštěvníky s historií a významem Komořanských tůní a také s živočichy a rostlinami, které zde žijí.

Za dalších 300 m návštěvníci narazí na druhou naučnou tabuli pod Radotínským mostem. Na této tabuli je stručně vysvětleno, proč zadržovat vodu v krajině a uvedeno několik dobrých a špatných příkladů. Dva  dobré příklady zde byly zrealizovány.

Prvním z nich je jezírko, napájené drenáží z Cholupického tunelu. Tímto chceme ukázat, že dešťovou vodu je možné v krajině udržet také formou zřizování malých vodních ploch.  Ty se podílejí na zdravém vodním režimu krajiny,  zpříjemňují veřejný prostor a lákají mnohé živočichy, kteří jinak ve městě nemohou přežít. I do našeho jezírka se hned nastěhovalo několik žab.

Druhým příkladem, který si zde návštěvníci mohou prohlédnout, je vegetační střecha, kterou je kryta naučná tabule. Vegetační střechy zatím nejsou v naší zemi příliš rozšířeny, značnou mírou však napomáhají snižování odtoku dešťové vody z území, a jak si návštěvníci mohou sami prohlédnout, jsou velmi pěkné. Přitom asi ne každý ví, že zelená střecha není výsadou pouze plochých střech. Lze ji instalovat prakticky na jakémkoli sklonu.

Jak u jezírka, tak i u zmíněné Komořanské tůně jsou umístěny lavičky a odpadkové koše. Byly zhotoveny ze dřeva nedalekého topolu, který byl napaden houbou a musel být pokácen.