Ekocentrum Koniklec | Osvěta a volný čas | Příměstské tábory | NÁHRADNICKÁ přihláška na příměstský tábor Eko-hraní v pražských lesích 2021

NÁHRADNICKÁ PŘIHLÁŠKA NA PŘÍMĚSTSKÝ TÁBOR EKO-HRANÍ V PRAŽSKÝCH LESÍCH
TERMÍN 26. – 30. 7. 2021

Prostřednictvím tohoto formuláře si můžete on-line objednat NÁHRADNICKÉ místo na příměstském táboře.
ÚČASTNÍK


* Jméno a příjmení:
* Rodné číslo:
* Adresa trvalého pobytu (ulice, č.p., obec, psč):
* Zdravotní pojišťovna:
* Dokončená třída k datu konání tábora:
* Národnost:


* Dítě rozumí a mluví plynule česky?
V případě, že zde uvedete "jiné", je přihlášení podmíněno předchozí domluvou s koordinátorkou tábora.PRVNÍ ZÁKONNÝ ZÁSTUPCE


* Jméno a příjmení:
* E-mail - na tuto emailovou adresu vám bude zasláno potvrzení přihlášky a budeme s vámi jejím prostřednictvím i dále komunikovat. Pro kontrolu, prosím, vyplňte dvakrát:
* E-mail znovu pro kontrolu:
* Telefon:
Adresa trvalého bydliště (pokud se liší od adresy dítěte):


DRUHÝ ZÁKONNÝ ZÁSTUPCE
Údaje o druhém zákonném zástupci slouží především pro vyzvedávání dítěte z tábora.
Pokud druhý zákonný zástupce není, vyplňte, prosím, do kolonek slovo "není".


* Jméno a příjmení:
* E-Mail:
* Telefon:
Adresa trvalého bydliště (pokud se liší od adresy dítěte):


ZDRAVOTNÍ A STRAVOVACÍ OMEZENÍ ÚČASTNÍKA


Alergie (včetně alergií na potraviny a léky):
Bere pravidelně léky? Jaké?
ADHD nebo jiné neurovývojové poruchy, přesná diagnóza:
Jiná zdravotní omezení:
* Dítě má všechna povinná očkování
* Vegetariánská strava:
* Bezlepková dieta:
Jiná stravovací omezení:


DOPLŇUJÍCÍ ÚDAJE


Vážení rodiče,

doufáme, že epidemiologická situace a s ní spojená vládní opatření umožní, aby se naše tábory mohly konat. Nicméně očekáváme, že pokud to možné bude, bude třeba stejně jako v loňském roce zavést adekvátní opatření.

Příměstské tábory nejsou legislativou upraveny, nicméně v loňském roce bylo pořadatelům příměstských táborů doporučeno držet se stejných pravidel jako u klasických letních táborů, tedy splňovat relevantní podmínky definované Ministerstvem zdravotnictví. Na základě těchto podmínek plánujeme následující opatření:
  1. Při výběru pražských lesů a lesoparků se budeme snažit volit takové, kde není vysoká koncentrace dalších osob. Vybíráme tak místa každý rok, ale letos na to budeme klást ještě větší zřetel.
  2. Prostory Ekocentra Koniklec, ve kterých se děti pohybují ráno a večer při předávání, budou mezi jednotlivými turnusy vydezinfikovány.
  3. Původní formulář bezinfekčnosti bude doplněn formulářem předepsaným Ministerstvem zdravotnictví.
  4. Vyhrazujeme si právo každé ráno před převzetím dítěti změřit teplotu. Dítě se zvýšenou teplotou (nad 37`) nebude ten den na tábor přijato.
  5. Cestování v MHD se nevyhneme, nicméně budeme s sebou mít dezinfekci, kterou po každé cestě MHD dětem ošetříme ruce. Dezinfekci použijeme i před každým jídlem.
  6. Každé dítě s sebou bude mít na každý den 2 čisté roušky / respirátory ve 2 igelitových sáčcích (nejlépe uzavíratelných). Roušky budeme používat při cestování v MHD, v prostorách ekocentra ani v přírodních lokalitách je nosit nebudeme (samozřejmě dle aktuální epidemiologické situace, nebo pokud to nebudou vyžadovat v té době platná mimořádná opatření). Dvě roušky jsou třeba pro případ ztráty či znečistění.
  7. Pokud by se během tábora u někoho z účastníků potvrdila nákaza koronavirem, budeme muset tábor ukončit bez nároku účastníků na vrácení poplatku.
  8. Prosím počítejte s tím, že může dojít na poslední chvíli před konáním tábora k dalším změnám, pokud by se epidemiologická situace změnila a podmínky konání táborů by se změnily.

* Četl jsem výše uvedených 8 opatření, beru je na vědomí, souhlasím s nimi a přizpůsobím se jim.
• V případě, že by vláda z důvodů zhoršení epidemiologické situace konání táborů zrušila, platbu za tábor Vám vrátíme v plné výši.
• Odpolední svačiny zajišťujeme pro děti my. Samozřejmě se každý rok při jejich přípravě snažíme dodržovat základní hygienická pravidla. Nicméně, zvláště letos s ohledem na epidemiologickou situaci je třeba, abyste věděli, že dětem jídlo připravujeme my. Jedná se většinou o rohlíky s pomazánkou a ovoce. Na přípravu (krájení, mazání…) s sebou samozřejmě nosíme čisté nože a látkovou podložku, ze které si děti svačinu berou. Děti se dotýkají pouze svého jídla, se kterým při přípravě přijdeme do styku jen my, vedoucí, kteří máme Potravinářský průkaz.
* Vyberte prosím jednu z následujících 2 variant:


• Každoročně se za příznivého počasí jeden den chodíme koupat do bazénu v Divoké Šárce. Jedná se o venkovní koupaliště, prostor pod širým nebem, kromě toalet nenavštěvujeme žádné uzavřené prostory a každý rok se z důvodů bezpečnosti držíme jako skupinka stranou od ostatních návštěvníků jak ve vodě, tak na souši. Pokud to epidemiologická situace letos dovolí, rádi bychom koupaliště navštívili. Náš názor je, že námi zmiňované koupaliště nepředstavuje díky výše zmíněným důvodům zvýšenou hrozbu možné nákazy. A pokud budou horké dny, rádi bychom dětem koupání umožnili. Nicméně nás zajímá Váš názor.
* Vyberte prosím jednu z následujících 2 variant:


* Vyberte prosím jednu z následujících 4 variant:
* Je možné, že s námi na táboře bude pes. Je hodný a má rád děti. Jaký vztah k pejskům má Vaše dítě?
DOKONČENÍ REGISTRACE


* Jak jste se o akci dozvěděli:


Pokud jste výše vybrali "účast v předchozím roce", zaškrtněte, prosím, ve kterém roce/letech účast proběhla:
* Moje registrace bude platná po uhrazení účastnického poplatku, který se zavazuji uhradit do 2 týdnů na účet pořadatele.
* Do 30 dnů od zaslání přihlášky, resp. nejpozději do termínu uzávěrky, zašlu na e-mail koordinátorky tábora sken dokumentu Posudek o zdravotní způsobilosti vyplněný od lékaře a zákonného zástupce.
* Použitím tohoto formuláře souhlasím s nakládáním s mými osobními údaji v souladu s Evropským nařízením o ochraně osobních údajů - GDPR:
* Souhlasím se smluvními podmínkami:
* Beru na vědomí, že dítě bude po skončení programu předáno pouze rodičům / zákonným zástupcům uvedených v této přihlášce výše. Pokud chci, aby bylo dítě vyzvednuto jinou osobou, vyplním formulář Pověření o vyzvedávání dítěte, který mi bude zaslán společně s ostatními formuláři nejpozději týden před konáním tábora.
* Prohlašuji, že všechny výše uvedené údaje jsou pravdivé a úplné:
Poznámky pro pořadatele:
Počet rezervací:

Privacy Settings
We use cookies to enhance your experience while using our website. If you are using our Services via a browser you can restrict, block or remove cookies through your web browser settings. We also use content and scripts from third parties that may use tracking technologies. You can selectively provide your consent below to allow such third party embeds. For complete information about the cookies we use, data we collect and how we process them, please check our Privacy Policy
Youtube
Consent to display content from Youtube
Vimeo
Consent to display content from Vimeo
Google Maps
Consent to display content from Google