VZDĚLÁVÁNÍ A VÝCHOVA

evp praha
EVP MĚLNICKO
ADAPTACE
MĚSTO DO KAPSY
HRA ADAPŤÁCI
VODNÍ ŠKOLA
EXKURZE NA FARMY
ADAPTOPOLIS

Ekocentrum Koniklec | Vzdělávání a výchova | Město do kapsy 

MĚSTO DO KAPSY

PUBLIKOVANÉ ČLÁNKY

Projekt „Město do kapsy“ nabízí základním školám projekty zabývající se aktuální problematikou životního prostředí ve městech. Prostřednictvím práce v terénu žáci mapují danou lokalitu.

MIKROKLIMA OKOLÍ ŠKOLY

První projekt z edice Město do kapsy

Mikroklima okolí školy je první projekt z edice projektů „Město do kapsy“, který již čtvrtým rokem zvedá žáky z lavic a přivádí je do terénu, kde zkoumají kvalitu ovzduší, přítomnost, funkci a kvalitu vody a zeleně. Žáci v okolí své školy najdou problematickou lokalitu, ve které v průběhu školního roku studují životní prostředí. Na konci školního roku navrhují opatření vedoucí ke zlepšení této lokality z mikroklimatického hlediska. 

PROGRAM – Mikroklima okolí školy

Webové stránky projektu
Mikroklima okolí školy

VEŘEJNÝ PROSTOR V OKOLÍ ŠKOLY

Druhý projekt z edice Město do kapsy

Veřejný prostor v okolí školy je nový a v pořadí druhý projekt z edice projektu „Město do kapsy“, který přivádí práci v terénu do výuky humanitních předmětů (např. dějepis, estetická výchova, výchova k občanství).
Žáci hledají v okolí své školy místa se zajímavou historií, místa setkávání lidí a odpočinku, anebo naopak mapují bariéry a problematická území. Na konci školního roku navrhují opatření ke zlepšení veřejného života v prostranstvích v okolí své školy a jedno z těchto opatření zkusí zrealizovat (např. výsadba stromu, instalace ptačích budek).

PROGRAM – Veřejný prostor

Webové stránky projektu
Veřejný prostor v okolí školy

Pro objednávání projektů neváhejte kontaktovat koordinátorku:

Dalia Peterová
tel: 723 2451 57
e-mail: dalia.peterova@ekocentrumkoniklec.cz