Mezinárodní konferenci o hospodaření se srážkovými vodami v zastavěných oblastech, se konala v Praze dne 26. března 2015. Více informací naleznete na stránkách Počítáme s vodou.